Uutinen

Haku auki: vertaisoppimisella vauhtia kuntien energiatehokkuustyöhön

25.10.2021
Takaisin listaukseen
Kaikki energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat voivat hakea mukaan energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon toiseen vertaisoppimispilottiin.

Pilottiin haetaan mukaan kuntia, jotka haluavat oppia toisiltaan energiatehokkuustyön toimeenpanon parhaita käytäntöjä, saada kehitysideoita omasta energiatehokkuustyöstään sekä verkostoitua muiden kuntien toimijoiden kanssa. Pilotin tulokset jaetaan avoimesti kaikkien kuntien käyttöön. Motivan koordinoima vertaisoppimisen toisen pilottihankkeen haku käynnistyy marraskuussa 2021. Hanke päättyy kesällä 2022.

Kyseessä on toinen pilottihanke. Kunta-alan ensimmäisessä vertaisoppimisen pilottihankkeessa vuosina 2020-2021 saatiin hyviä tuloksia, kun hankkeessa mukana olleet kuusi kuntaa, Turku, Hyvinkää, Hämeenlinna, Oulu, Hollola ja Rauna, jakoivat oppejaan ja kokemuksiaan energiatehokkuustyön organisoimisesta ja johtamisesta. Ensimmäiseen pilottihankkeeseen osallistuneet kunnat toimivat mentoreina toisessa pilottihankkeessa ja jakavat oppejaan ja vinkkejä kunnille huomioitavaksi vertaisoppimisvierailuissa ja koko prosessissa.

Pilotin tavoitteena on kehittää vertaisoppimiskonsepti osaksi sopimuksen tukea ja koota hyviä käytäntöjä kaikkien energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien käyttöön. Konsepti perustuu Ilmastojohtajat-hankkeessa vuonna 2019 kehitettyyn ilmastojohtamisen vertaisarviointimalliin sekä kuntien ensimmäiseen vertaisoppimis pilottihankkeeseen (2020-2021).

Infotilaisuus

4.11.2021, klo 10–11 pidetyn info-webinaarin esitysaineisto (pdf 637 KB):
Infotilaisuus KETS-vertaisoppimisesta 4.11.2021

Infotilaisuuden videotallenne Motivan YouTube-kanavalla:
Infotilaisuus KETS-vertaisoppimisesta 4.11.2021

Toiseen pilottihankkeeseen haetaan mukaan 5-6 kuntaa

Voit tutustua valintakriteereihin täältä: Vertaisoppiminen

Mukaan pilottihankkeeseen voi hakea täyttämällä hakulomakkeen: Hakulomake

Haku on auki 4.12.2021 asti.

Vertaisoppimisessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon organisointi ja vastuut, energiatehokkuustyön poikkihallinnollinen koordinointi ja yhteistyö ja liittäminen osaksi kunnan strategiaa ja ohjelmia. Lisäksi tarkastellaan toimeenpanon eri osa-alueita, kuten hankintojen, energiakatselmusten, kulutusseurannan ja koulutus- ja tiedotustoiminnan hyödyntämistä osana energiatehokkuuden parantamista. Vertaisarvioinnin sisällöt tarkennetaan pilottiin osallistuvien kuntien kanssa.

Vertaisoppimisen vaiheet

Vertaisoppimiskierroksella jokaiseen osallistuvaan kuntaan toteutetaan virtuaalinen vierailu, jossa kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

  • Vertaisoppimiseen osallistuvien organisointi (loppuvuosi 2021): Haastatteluryhmien kokoaminen, kustakin kunnasta haastatteluvierailun vastuuhenkilön nimeäminen.
  • Vertaisoppimisvierailun valmistelu (tammi-helmikuu 2022): Vierailun ajankohta sovitaan yhdessä, vierailun kohteena oleva kunta toimittaa haastatteluryhmälle ennen sovittuja haastatteluja tarvittavan tausta-aineiston, ryhmä tutustuu aineistoon ja tarkentaa haastattelujen kysymykset, kohteen vastuuhenkilö kunnassa järjestää haastattelujen paikat sekä kutsuu tarvittavat henkilöt haastatteluihin.
  • Vertaisoppimisvierailu (maalis-huhtikuu 2022): Haastatteluryhmä toteuttaa haastattelut, kokoaa niiden päätteeksi tiiviin yhteenvedon huomioista. Vierailun päätteeksi pidetään tiivis palautetilaisuus, johon kutsutaan kaikki haastatteluihin osallistuneet.
  • Haastatteluryhmä kokoaa huomioistaan tiiviin kirjallisen raportin (touko-kesäkuu 2022): Siinä kunnalle esitetään huomiot energiatehokkuustyön toimeenpanon tunnistetuista vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
  • Vertaisoppimiseen osallistuneiden kuntien yhdyshenkilöiden lopputilaisuus (kesäkuu 2022).
  • Vertaisoppimisen tuloskoosteen kommentointi kunnan omien tietojen osalta (kesä 2022).

Huom! Vertaisoppiminen hyödyntää vertaisarvioinnin elementtejä, mutta sen tavoitteena ei ole pisteyttää ja vertailla kuntia keskenään, vaan antaa kaikille osallistuneille hyödyllisiä oppeja ja palautetta.

Vertaisoppimisen toisen pilottihankkeen on rahoittanut Energiavirasto.

Lisätiedot:
Motiva Oy
asiantuntija Jaana Federley
jaana.federley@motiva.fi
puh. +358 (0) 40 672 1267

Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
okariina.rauta@motiva.fi
puh. +358 (0) 40 672 1267