Årets Energigeni 2021

Har din arbetsplats eller partnerorganisation gjort en energieffektiviseringsinsats som inte bara är energismart utan rent ut sagt genial?

Vi är inte bara ute efter de största och mest imponerande insatserna, utan i den här tävlingen kan också litet vara vackert. Det som gäller är att insatsen ska vara effektfull, sticka ut i mängden och vara djärv.

Anmäl din egen eller en bekant organisation till tävlingen senast 25.10.2021. Det går också att delta i tävlingen med en energieffektiviseringsinsats som är gemensam för flera aktörer.

Arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och statens bolag för hållbar utveckling Motiva belönar de bästa energieffektiviseringsinsatserna med utmärkelsen Årets Energigeni.

Vad är en energigenial insats?

Effektfull & resultatrik

En effektfull energieffektiviseringsinsats är påtaglig och betydelsefull för den som utför den. Insatsen kan också ha en mer vittgående regional eller samhällelig betydelse. En resultatrik insats har genomförts med framgång och ger fördelar av olika slag.

Innovativ & inspirerande

Innovativa energieffektiviseringsinsatser sticker ut i mängden. De mest inspirerande insatserna andas en vilja att förbättra verksamheten samt skapa och pröva något nytt. Ett genomförandesätt som präglas av djärvhet och nytänkande är ofta ett tecken på genialitet.

Tävling

Vem kan delta i tävlingen?

Företag samt aktörer inom kommunsektorn som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen kan delta i tävlingen. Också tillhandahållare av system/tjänster kan anmäla t.ex. ett kundföretag eller en kommun till tävlingen, om företaget eller kommunen är med i energieffektivitetsavtalet. Det går också att delta i tävlingen med en energieffektiviseringsinsats som är gemensam för flera aktörer.

De mest energigeniala insatserna sökes.

Man kan delta i tävlingen med en energieffektiviseringsinsats som är

 • en konkret åtgärd som har effektiverat energianvändningen,
 • en kampanj,
 • en utbildning,
 • en kommunikationsinsats,
 • ett verksamhetssätt eller
 • ett föredömligt sätt att främja energieffektiviteten, av vilket slag som helst

Man kan inte delta med en energieffektiveringsinsats som är på ett planerings- eller idéstadie eller med en produkt som är till salu.

 

Anmäl din egen eller någon annan organisation

Anmäl er

Anmäl din egen organisation eller tipsa oss om en aktör som du tycker har främjat energieffektivitet på ett föredömligt sätt.

Före anmälan är det bra att kolla igenom tävlingsreglerna och försäkra sig om att den organisation som anmäls är med i energieffektivitetsavtalen 2017-2025.

Fyll i och skicka in anmälningsblanketten på nätet senast 25.10.2021

Anmäla till tävlingen

Tävlingsinstruktioner

Där hittar du svar på följande frågor:

Vem kan delta i tävlingen? Med hurdana energieffektiviseringsinsatser kan man delta i tävlingen? Hur går det till att delta? Är de uppgifter du meddelat offentliga? Hur utses vinnarna?

Tävlingsinstruktioner

 

Vinnarna utses av en jury

Tiina Sekki, Energimyndigheten
Pia Kotro, arbets- och näringsministeriet
Janne Hietaniemi, Solved
Esa Vakkilainen, LUT universitet
Ulla Suomi, Motiva

 

De energigeniala insatserna 2019

 • en ny typ av energiåtervinningssystem inom dagligvaruhandeln som Kesko och Granlund Ab förverkligat tillsammans,
 • ett koncept skapat av skolor i Lappo för att lära sig och lära ut energikunskaper (Future Energy Skills and Gamification),
 • en energilösning för utomhusbad som förverkligats i samarbete med Tammerfors stad och Tampereen Sähkölaitos,
 • utnyttjandet av flashånga i Fermions fabrik, som tillhör Orion-konsernen,
 • tomgångsinspektion och -uppföljning som utförts av familjeföretaget MSK Plast.

Mer information

kommunikationschef Minna Mattsson
Motiva Oy
minna.mattsson [at] motiva.fi

kommunikationskoordinator Auli Elolahti
Motiva Oy
auli.elolahti [at] motiva.fi