De som anslutit sig

Avtalen täcker över 60 % av den totala energianvändningen i Finland

Hundratals finländska företag och kommuner har anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen.

Mindre klimatutsläpp

Med energieffektivitet mot klimatförändringen

Effektiv energianvändning är grunden och en av de viktigaste leden i arbetet mot klimatförändringen. Ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar de koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen.

Resultat

Tusentals åtgärder varje år

Finländska företag och kommuner som anslutit sig till de frivilliga energieffektivitetsavtalen har effektiviserat sin årliga energianvändning med sammanlagt 12,5 terawattimmar 2017–2022. Detta är en omfattande besparing som motsvarar den årliga energianvändningen för 625 000 eluppvärmda småhus.

Energieffektivitetsavtalen 2008-2016

Över 21 000 åtgärder

Under perioden 2008–2016 genomförde finländska företag och kommuner sammanlagt över 21 000 energieffektiviseringsåtgärder, som i slutet av 2016 innebar en årlig energibesparing på 15,9 terawattimmar. Åtgärderna gav upphov till en årlig besparing på sammanlagt upp till 560 miljoner euro och minskade koldioxidutsläppen med 4,7 miljoner ton. Sammanlagt investerades över 1,3 miljarder euro i effektivisering av energianvändningen.