Energiastudio

Asiantuntijat keskustelevat energiasta

Politiikan toimittaja Jari Korkki isännöi keskustelusarjaa, jossa joukko asiantuntijoita tuo näkemyksiä ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin energia-aiheisiin ja kehityssuuntiin.

Energiastudion kolme ensimmäistä jaksoa ovat nyt katsottavissa.

 

Energiastudion ensimmäisissä jaksoissa keskustellaan, miten sähköistyminen muuttaa energiajärjestelmäämme. Studiossa pohditaan eri toimijoiden, tekniikan ja energiatehokkuuden roolia nopeasti etenevässä muutoksessa.

ENERGIASTUDIO: JAKSO 1

Sähköistyvä yhteiskunta

Hiilineutraaliuden edellyttämä sähköistyminen muuttaa energiajärjestelmäämme. Studiossa keskustellaan muutoksen nopeudesta, vaikutuksista ja reunaehdoista sekä energiatehokkuuden merkityksestä osana kokonaisuutta. Esiin nousee myös, miten Suomen nopeasti etenevä hiilineutraalius vertautuu muuhun Eurooppaan ja millaisia mahdollisuuksia se avaa meille.

Keskustelemassa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä, yksikön päällikkö Mikko Heikkilä Fingridistä sekä energiatehokkuuden professori Jero Ahola LUT-yliopistosta.

ENERGIASTUDIO: JAKSO 2

Kehittyvä energiateknologia

Asiantuntijat keskustelevat kehittyvästä energiateknologiasta ja teknisistä ratkaisuista, jotka palvelevat niin energiankäyttäjiä kuin hiilineutraaliuteen pyrkivää energiajärjestelmäämme. Millaisia erilaisia ratkaisuja on tarjolla ja mihin suuntaan energiateknologiat kehittyvät tulevaisuudessa?

Keskustelemassa johtaja Maiju Westergren Heleniltä, professori Tero Tynjälä LUT-yliopistosta ja energiapäällikkö Peter Fabritius Valiolta.

ENERGIASTUDIO: JAKSO 3

Älykäs automaatio joustaa

Energiastudion kolmannessa jaksossa keskustellaan kiinteistöjen älykkäästä automaatiosta ja kulutusjoustosta. Miten tekninen kehitys ja toimintaympäristön muutos ohjaavat kiinteistöjämme kohti älykästä energiatehokkuutta? Millaisia uuden ajan vaihtoehtoja ja teknisiä ratkaisuja on tarjolla nyt ja lähitulevaisuudessa?

Keskustelemassa tutkijatohtori Eerika Borgentorp Aalto-yliopistosta, tutkimusprofessori Kari Mäki VTT:ltä ja ylläpitopäällikkö Ville Kautto Suomen Yliopistokiinteistöistä.