Vuoden nerokkaimmat energiatehokkuusteot

Taas etsitään energiatehokkuustekoja, joka ei ole vain fiksuja vaan suorastaan nerokkaita. Haussa eivät ole vain suurimmat ja mahtavimmat teot, vaan tässä kisassa pienikin voi olla suurta. Vaikuttavuus, erottuvuus ja rohkeus ovat valttia. Ilmoittaudu mukaan kisaan viimeistään 25.10.2021.

Vuoden Energianerokas -tunnustuksen myöntävät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

 

Ilmoittaudu kisaan

Ilmoita energianerokas teko kilpailuun täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake. Voit osallistua kilpailuun myös ruotsin- tai englanninkielisellä hakemuksella.

Täytä ja lähetä ilmoittautumislomake verkossa viimeistään 25.10.2020.

ILMOITTAUDU

Millainen teko on energianerokas?

Vaikuttava ja tuloksellinen

Vaikuttava energiatehokkuusteko on tekijän kannalta tuntuva ja merkityksellinen. Teolla voi olla myös laajempaa alueellista tai yhteiskunnallista merkitystä. Tuloksellinen teko on onnistuneesti toteutettu ja sen hyödyt ovat moninaisia.

Kekseliäs ja innostava

Kekseliäät energiatehokkuusteot erottuvat joukosta. Innostavimmista teoista huokuu tahto parantaa toimintaa sekä luoda ja kokeilla uutta. Rohkea ja uudenlainen toteutustapa on usein merkki nerokkuudesta.

Kilpailu

Ketkä voivat osallistua?

Vuotuiseen kilpailuun voivat osallistua energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ja kunta-alan toimijat. Myös järjestelmä/palveluntarjoaja voivat ilmoittaa esimerkiksi asiakasyrityksen tai kunnan mukaan kilpailuun, jos tämä on mukana sopimuksessa.

Kilpailuun on mahdollista osallistua myös useamman toimijan yhteisellä energiatehokkuusteolla.

Millaisen teon voi ilmoittaa kisaan?

Kilpailuun voi ilmoittaa energiatehokkuusteon, joka on konkreettinen energiankäyttöä tehostanut toimenpide, kampanja, koulutus, viestintäteko, toimintatapa tai mitä tahansa esimerkillinen tapa edistää energiatehokkuutta. Ehdolle ei voi asettaa suunnittelu- tai ideointiasteella olevaa energiatehokkuustekoa tai myytävää tuotetta.

Kilpailuohjeet

Tuomaristo

Tiina Sekki, Energiavirasto

TkT Tiina Sekki toimii yli-insinöörinä Energiavirastossa päävastuullaan energiatehokkuussopimukset. Hän on pitkän linjan rakennetun ympäristön energia- ja ympäristöasiantuntija, jolla on kokemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Pia Kotro, TEM

DI Pia Kotro on erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriössä tehtävänään energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Hän on työskennellyt myös teollisuuden tuotanto- ja ympäristötehtävissä sekä kuntapuolen kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden tehtävissä.

Janne Hietaniemi, Solved

DI Janne Hietaniemi on cleantech-alan innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija, Solvedin varatoimitusjohtaja ja perustajajäsen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnasta sekä teollisuuden energiatehokkuudesta.

Esa Vakkilainen, LUT-yliopisto

TkT Esa Vakkilainen on uusiutuvien energiajärjestelmien professori LUT-yliopistolla Lappeenrannassa. Hän on työskennellyt teollisuuden energiajärjestelmien, energiansäästön, energiantuotannon parissa ja tutkii aktiivisesti teollisuuden energiankäytön alentamista.

Ulla Suomi, Motiva

DI Ulla Suomi on kokenut energiatehokkuuden politiikkatoimien toimeenpanon ja vaikutusten arvioinnin asiantuntija. Hän on Motivassa seurannan ja vaikutusten arvioinnin liiketoiminta-alueen johtaja ja toimii tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon kanssa kansallisen energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Vuoden 2020 voittajat

Vuoden Energianerokas 2020 - Ovako Imatra

Energiatehokas vakuumikäsittely

Terästehdas siirtyi ensimmäisenä Suomessa käyttämään teräksen tyhjiökäsittelyssä mekaanisia vakuumipumppuja. Se vähensi tyhjiökäsittelyn vuotuista energiankulutusta noin 80 prosenttia aiempaan moniportaiseen höyryejektorijärjestelmään verrattuna. Säästetty energiamäärä 20 GWh vastaa 1 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Vuoden Energianerokas 2020 - Lidl Suomi

Energiaviisaat myymälät

Lidl Suomi kokeilee energiaviisaissa myymälöissä energiatehokkaita ratkaisuja ja menettelyjä. Kotkan Sutelassa hyödynnetään maalämmön ja lauhdelämmön talteenoton yhdistelmää, jossa kylmäkoneiden lauhdelämpö hyödynnetään ja ylijäämälämpö pumpataan maaperään, joka toimii lämpöakkuna. Energiankäyttöä optimoidaan automaatiojärjestelmien ja etäluennan avulla. Käytössä on myös 136 myymälän virtuaalivoimalaitos, joka tasaa kulutushuippuja.

Vuoden Energianerokas 2020 - Elisa & Nokia

Nestejäähdytteinen 5G-tukiasema

Elisa otti käyttöön Nokian kehittämän uudenlaisen nestejäähdytteinen mobiiliverkon tukiaseman.  Ratkaisun avulla tukiaseman energiankulutus vähenee jopa kolmanneksella ja hiilidioksidipäästöt parhaimmillaan 80 prosentilla.

Vuoden Energianerokas 2020 - Paulig & Helen

Paahtimon hukkalämmön hyötykäyttö

Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa Pauligin kahvipaahtimossa otetaan paahtoprosessista talteen lämpöä, joka kiertää Helenin kaukolämpöverkkoon lämmittämään helsinkiläisiä koteja. Paahtoprosessista saadaan talteen hukkalämpöä 1 000 kerrostalokaksion vuotuisen lämmönkäytön verran.

Vuoden 2019 voittajat

Vuoden 2019 energianerokas - Kesko ja Granlund

Energia kiertää kaupassa

Energianerokkaana palkittu ratkaisu parantaa päivittäistavarakauppojen kylmäjärjestelmien energiatehokkuutta. Uusi järjestelmä yhdistää kylmäjärjestelmän, lämpöpumpun ja energian kierrätyksen talteenottojärjestelmät. Se hyödyntää viilennyksestä sivutuotteena syntyvää lauhdelämpöä saumattomasti kiinteistön lämmitykseen.

Vuoden 2019 energianerokas - MSK Plast

Tyhjäkäyntikävelyssä bongataan energian haaskausta

Muoviosia valmistavassa MSK Plastissa hiljaisena aikana tehdyt kierrokset paljastivat runsaasti energiaan turhaa kuluttavia kohteita. Niiden korjaamisesta saadaan isoja säästöjä.

Vuoden 2019 energianerokas - Orion

Hönkähöyryn lämpö talteen

Orion-konserniin kuuluvan Fermionin Oulun tehdas lämmittää kiinteistön ja käyttöveden hönkähöyryn hukkalämmöllä. Ratkaisu  säästää energiaa noin 25 pientalon vuotuisen energiantarpeen verran ja vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta 42 700 kiloa vuodessa.

Vuoden 2019 energianerokas - Tampere

Kalevan maauimalan nerokas energiaratkaisu

Tampereen Kalevan maauimalan altaat lämpiävät kaukojäähdytysverkon hukkalämmöllä. Uimalan jäähtynyt vesi puolestaan viilentää paikallista kaukojäähdytysverkkoa.

Vuoden energianerokas 2019 - Lapua

Energiaelämyksiä koululaisille

Lapualaiskouluissa konkretia ja osallistaminen juurruttavat energiataitoja osaksi opinkaarta. Leikit, vierailut, pelillisyys luovat oppilaille vahvoja kokemuksia ja kartuttavat tärkeitä tulevaisuuden energiataitoja.

Kysy lisätietoja

viestintäpäällikkö Minna Mattsson
Motiva Oy
minna.mattsson [at] motiva.fi

Viestintäsuunnittelija Auli Elolahti
Motiva Oy
auli.elolahti [at] motiva.fi