Vuoden nerokkaimmat energiateot

Vuoden Energianerokas -kilpailussa palkitaan nerokkaita energiatehokkuustekoja. Tässä kisassa pienikin voi olla suurta – vaikuttavuus, erottuvuus ja rohkeus ovat valttia. Tunnustuksen myöntävät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva.

Millainen teko on energianerokas?

Vaikuttava ja tuloksellinen

Vaikuttava energiatehokkuusteko on tekijän kannalta tuntuva ja merkityksellinen. Teolla voi olla myös laajempaa alueellista tai yhteiskunnallista merkitystä. Tuloksellinen teko on onnistuneesti toteutettu ja sen hyödyt ovat moninaisia.

Kekseliäs ja innostava

Kekseliäät energiatehokkuusteot erottuvat joukosta. Innostavimmista teoista huokuu tahto parantaa toimintaa sekä luoda ja kokeilla uutta. Rohkea ja uudenlainen toteutustapa on usein merkki nerokkuudesta.

Kilpailu

Ketkä voivat osallistua?

Kilpailuun voivat osallistua energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ja kunta-alan toimijat. Myös järjestelmä- tai palveluntarjoaja voi ilmoittaa esimerkiksi asiakasyrityksen tai kunnan mukaan kilpailuun, jos tämä on mukana energiatehokkuussopimuksessa. Kilpailuun on mahdollista osallistua myös useamman toimijan yhteisellä energiatehokkuusteolla.

Vuoden 2024 kilpailun ilmoittautumisaika on 4.6.– 30.9.2024.

Ilmoittautumislomake 2024

Millaisen teon voi ilmoittaa kisaan?

Kilpailuun voi ilmoittaa energiatehokkuusteon, joka on konkreettinen energiankäyttöä tehostanut toimenpide, kampanja, koulutus, viestintäteko, toimintatapa tai mitä tahansa esimerkillinen tapa edistää energiatehokkuutta. Ehdolle ei voi asettaa suunnittelu- tai ideointiasteella olevaa energiatehokkuustekoa tai myytävää tuotetta.

Vuoden Energianerokas 2024 -kilpailun säännöt

Tuomaristo

Tiina Sekki, Energiavirasto

TkT Tiina Sekki toimii yli-insinöörinä Energiavirastossa päävastuullaan energiatehokkuussopimukset. Hän on pitkän linjan rakennetun ympäristön energia- ja ympäristöasiantuntija, jolla on kokemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Pia Kotro, TEM

DI Pia Kotro on erityisasiantuntija työ- ja elinkeinoministeriössä tehtävänään energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Hän on työskennellyt myös teollisuuden tuotanto- ja ympäristötehtävissä sekä kuntapuolen kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden tehtävissä.

Janne Hietaniemi, Business Oulu

DI Janne Hietaniemi on cleantech-alan innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija ja Solvedin perustajajäsen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnasta sekä teollisuuden energiatehokkuudesta.

Esa Vakkilainen, LUT-yliopisto

TkT Esa Vakkilainen on uusiutuvien energiajärjestelmien professori LUT-yliopistolla Lappeenrannassa. Hän on työskennellyt teollisuuden energiajärjestelmien, energiansäästön, energiantuotannon parissa ja tutkii aktiivisesti teollisuuden energiankäytön alentamista.

Ulla Suomi, Motiva

DI Ulla Suomi on kokenut energiatehokkuuden politiikkatoimien toimeenpanon ja vaikutusten arvioinnin asiantuntija. Hän on Motivassa seurannan ja vaikutusten arvioinnin liiketoiminta-alueen johtaja ja toimii tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon kanssa kansallisen energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Annukka Saari, Teknologiateollisuus ry

DI Annukka Saari on Teknologiateollisuuden energia- ja ilmastoasioista vastaava johtaja. Hänellä on pitkä kokemus energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä sekä energiateknologian ja -innovaatioiden kansainvälistämisestä.

 

 

Energianerokkaat teot

Vuoden 2023 voittajat

Vuoden energianerokas 2023 - Mölnlycke Health Care

Prosessilämpöjen talteenotto

Mölnlycke Health Caren Mikkelin tehtaaseen rakennettiin sisäinen lämmön talteenottoverkko. Tuotannon ylijäämälämpöä kerätään talteen sisäisellä lämmönkeruuverkolla yhdeksästä kohteesta ja hyödynnetään rakennuksen lämmitykseen.

Vuoden energianerokas 2023 - Technopolis

Älykäs kiinteistöautomaatio

Technopolis otti käyttöön älykkään kiinteistöautomaation ohjauksen, joka toi ison energiansäästön – sisäoloista tinkimättä. Lämmönkulutus putosi pilottikohteissa lähes neljänneksen.

Vuoden energianerokas 2023 - Helen

Ellenin energiaseikkailu

Helen loi energiateemaisen lastenkirjan ja opetusmateriaalin, jossa on vetävä tarina ja kuvamaailma. Kirjassa pieni Ellen-tyttö auttaa hukattua energiaa, Posia ja Negaa, pääsemään takaisin sähköverkkoon. Aurinko-, Vesi- sekä Tuulivoiman, Kivihiilen, Maalämmön ja Biokaasun lisäksi Ellen ystävineen tutustuu Tekoälyyn ja Vetyvauvaan.

Vuoden 2022 voittajat

Vuoden energianerokas 2022 - Aalto-yliopisto & Fortum

Otaniemen hiilineutraali korttelilämpökonsepti

Aalto-yliopisto ja Fortumin ovat yhdessä kehittäneet Otaniemen kampukselle energianerokkaan korttelitason lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän, jossa teollisen mittaluokan lämpöpumput tuottavat lämpöä ilmasta ja alueen kiinteistöjen hukkalämmöistä.

Vuoden energianerokas 2022 - Valio Oy

Lapinlahden tehtaan hyötylämpöjärjestelmä

Valion Lapinlahden tehdas otti vuonna 2022 käyttöön järjestelmän, joka hyödyntää savukaasujen lauhdutusteknologiaa, lämpöpumppu- ja lämpöakkuja sekä edistynyttä säätöautomaatiota. Ratkaisu parantaa merkittävästi tehtaan energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä.

Vuoden energianerokas 2022 - Valmet Oyj

Paineilmahukka kuriin automaattisilla magneettiventtiileillä

Valmet asensi tehtaalleen automaattisia magneettiventtiilejä, jotka vähentävät sähköllä tuotettavan paineilman kulutusta. Magneettiventtiili estää tarpeettoman paineilman virtauksen työstökoneelle ja rajoittamalla paineilman virtausta.

Vuoden 2021 voittajat

Vuoden energianerokas 2021 - SOK

S-ryhmän päivittäistavaran logistiikkakeskuksen kokonaisvaltainen energianhallinta

S-ryhmän Sipoossa sijaitsevan logistiikkakeskuksen energiatehokkuutta on edistetty kokonaisvaltaisen energianhallinnan keinoin. Logistiikkakeskus on Suomen suurin rakennus, jossa reilu 216 000 neliötä kerrospinta-alaa.

Vuoden energianerokas 2021 - Vatajankoski Oy

Kipsilevytuotannon hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa

Vatajankoski Oy hyödyntää Knauf Oy:n kipsilevytuotannon hukkalämpöä kaukolämpöverkossaan. Hukkalämpö kattaa Kankaanpään kaukolämpöverkon kokonaisenergiantarpeesta vuositasolla noin kolmanneksen.

Vuoden energianerokas 2021 - Hollola ja Lahti Energia

Energiatehokkuutta ja tiedolla johtamista Hollolassa

Siirrettävä ja monipuolinen anturiteknologia antaa uudenlaisen tavan parantaa asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaolosuhteita. Mittaustieto tuo esiin energiatehokkuuden todellisen tilanteen ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista.

Vuoden 2020 voittajat

Vuoden Energianerokas 2020 - Ovako Imatra

Energiatehokas vakuumikäsittely

Terästehdas siirtyi ensimmäisenä Suomessa käyttämään teräksen tyhjiökäsittelyssä mekaanisia vakuumipumppuja. Se vähensi tyhjiökäsittelyn vuotuista energiankulutusta noin 80 prosenttia aiempaan moniportaiseen höyryejektorijärjestelmään verrattuna. Säästetty energiamäärä 20 GWh vastaa 1 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Vuoden Energianerokas 2020 - Lidl Suomi

Energiaviisaat myymälät

Lidl Suomi kokeilee energiaviisaissa myymälöissä energiatehokkaita ratkaisuja ja menettelyjä. Kotkan Sutelassa hyödynnetään maalämmön ja lauhdelämmön talteenoton yhdistelmää, jossa kylmäkoneiden lauhdelämpö hyödynnetään ja ylijäämälämpö pumpataan maaperään, joka toimii lämpöakkuna. Energiankäyttöä optimoidaan automaatiojärjestelmien ja etäluennan avulla. Käytössä on myös 136 myymälän virtuaalivoimalaitos, joka tasaa kulutushuippuja.

Vuoden Energianerokas 2020 - Elisa & Nokia

Nestejäähdytteinen 5G-tukiasema

Elisa otti käyttöön Nokian kehittämän uudenlaisen nestejäähdytteinen mobiiliverkon tukiaseman.  Ratkaisun avulla tukiaseman energiankulutus vähenee jopa kolmanneksella ja hiilidioksidipäästöt parhaimmillaan 80 prosentilla.

Vuoden Energianerokas 2020 - Paulig & Helen

Paahtimon hukkalämmön hyötykäyttö

Helsingin Vuosaaressa sijaitsevassa Pauligin kahvipaahtimossa otetaan paahtoprosessista talteen lämpöä, joka kiertää Helenin kaukolämpöverkkoon lämmittämään helsinkiläisiä koteja. Paahtoprosessista saadaan talteen hukkalämpöä 1 000 kerrostalokaksion vuotuisen lämmönkäytön verran.

Vuoden 2019 voittajat

Vuoden 2019 energianerokas - Kesko ja Granlund

Energia kiertää kaupassa

Energianerokkaana palkittu ratkaisu parantaa päivittäistavarakauppojen kylmäjärjestelmien energiatehokkuutta. Uusi järjestelmä yhdistää kylmäjärjestelmän, lämpöpumpun ja energian kierrätyksen talteenottojärjestelmät. Se hyödyntää viilennyksestä sivutuotteena syntyvää lauhdelämpöä saumattomasti kiinteistön lämmitykseen.

Vuoden 2019 energianerokas - MSK Plast

Tyhjäkäyntikävelyssä bongataan energian haaskausta

Muoviosia valmistavassa MSK Plastissa hiljaisena aikana tehdyt kierrokset paljastivat runsaasti energiaan turhaa kuluttavia kohteita. Niiden korjaamisesta saadaan isoja säästöjä.

Vuoden 2019 energianerokas - Orion

Hönkähöyryn lämpö talteen

Orion-konserniin kuuluvan Fermionin Oulun tehdas lämmittää kiinteistön ja käyttöveden hönkähöyryn hukkalämmöllä. Ratkaisu  säästää energiaa noin 25 pientalon vuotuisen energiantarpeen verran ja vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta 42 700 kiloa vuodessa.

Vuoden 2019 energianerokas - Tampere

Kalevan maauimalan nerokas energiaratkaisu

Tampereen Kalevan maauimalan altaat lämpiävät kaukojäähdytysverkon hukkalämmöllä. Uimalan jäähtynyt vesi puolestaan viilentää paikallista kaukojäähdytysverkkoa.

Vuoden energianerokas 2019 - Lapua

Energiaelämyksiä koululaisille

Lapualaiskouluissa konkretia ja osallistaminen juurruttavat energiataitoja osaksi opinkaarta. Leikit, vierailut, pelillisyys luovat oppilaille vahvoja kokemuksia ja kartuttavat tärkeitä tulevaisuuden energiataitoja.

Kysy lisätietoja

viestintäpäällikkö Minna Mattsson
Motiva Oy
minna.mattsson [at] motiva.fi

Viestintäsuunnittelija Jenni Marsio
Motiva Oy
jenni.marsio [at] motiva.fi