Liittyjän tarina

Kesko: Kaupparakennus lämpenee energianerokkaasti hukkalämmöllä

04.03.2020
Takaisin listaukseen
Keskon kauppoihin kehitetty innovatiivinen ratkaisu tehostaa merkittävästi energian kierrätystä. Sen avulla hukkalämmöllä voidaan kattaa rakennuksen lämmöntarve lähes kokonaan. Ratkaisu on yksi Vuoden 2019 Energianerokas -tunnustuksen saaneista teoista.

Kesko on tehnyt jo pitkään energiatehokkuutta parantavia ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviä toimia päivittäistavarakaupoissaan.  Tuleville vuosille on kuitenkin asetettu entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää perusteellisia uudistuksia kauppojen energiajärjestelmiin.

Tämä oli lähtökohta täysin uudenlaisen energiankierrätysjärjestelmän kehitystyössä, jonka kantavana ajatuksena on yhdistää kylmäjärjestelmä, lämpöpumppu ja energian kierrätykseen tarvittavat talteenottojärjestelmät yhdeksi kokonaisuudeksi.

– Keskeisintä uudessa ratkaisussa on, että kaupan kylmästä sivutuotteena syntyvää lauhdelämpöä hyödynnetään saumattomasti kiinteistön kaikkiin lämmitystarpeisiin, Keskon talotekniikkapäällikkö Jari Pihlajamaa tiivistää.

Hukkalämpö hyödyksi koko talossa

Elintarvikekaupat ovat erityisen energiaintensiivisiä rakennuksia, sillä tuoretavaroiden ja pakasteiden säilytys edellyttää mittavia kylmäjärjestelmiä. Niiden tuottamaa hukkaenergiaa on hyödynnetty jo kauan kaupparakennusten lämmitykseen, mutta perinteisissä ratkaisuissa lämpö johdetaan ainoastaan ilmanvaihtokoneisiin.

– Uudessa ratkaisussa lämpö pystytään lämpöpumpun avulla pumppaamaan suoraan kaupan lämmitysputkistoon ja hyödyntämään koko rakennuksessa, oli sitten kyse ilmanvaihtokoneista, oviverhopuhaltimista, lämpöpattereista tai käyttövedestä, Pihlajamaa sanoo.

– Iso etu aiempaan on myös se, että hukkalämpöä voidaan nyt hyödyntää kesälläkin, sillä silloinkin käyttöveden lämmitykselle on kaupparakennuksessa tarvetta, hän jatkaa.

Yksittäisten sovellusten sijaan kokonaisratkaisu

Kesko on kehittänyt uuden energiankierrätysjärjestelmän yhdessä suunnittelutoimisto Granlundin kanssa. Yrityksen energiasta vastaava teknologiajohtaja Tuomo Niemelä korostaa Pihlajamaan tavoin kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

– Ajatuksena on kierrättää tehokkaasti kaikkia kaupan hukkalämpöjä. Kylmäjärjestelmän lauhdelämmön ohella tämä tarkoittaa myös esimerkiksi poistoilman ja kiinteistön jäähdytysjärjestelmän hukkalämmön tehokasta hyödyntämistä, Niemelä sanoo.

– Aiemmin lämmön talteenotto on perustunut yksittäisille sovelluksille. Uusi järjestelmä on kokonaisuus, joka voi hyödyntää kaikkia lämmön lähteitä kaupan paistouunien hukkalämmöstä alkaen, Niemelä jatkaa.

Hänen mukaansa uudessa ratkaisussa käytetään lämmityskäyttöön suunniteltuja lämpöpumppuja, joiden yksikkökoko ja teholuokka ovat suhteellisen pieniä. Isoon Citymarketiin riittää 300 kilowatin tehoinen lämpöpumppu, sillä koneikkoja on kolme. Aiemmin tällaisissa kohteissa on ollut yksi iso kone.

– Useamman koneikon ansiosta järjestelmässä on paljon tehoportaita. Näin koneita voidaan ajaa myös osakuormalla mahdollisimman energiatehokkaasti, Niemelä sanoo.

Kaupasta tulee kerralla lähes hiilineutraali

Energiankierrätysjärjestelmä on nyt asennettu 13 Keskon kiinteistöön. Pihlajamaan mukaan uuden ratkaisun vuosittainen energiansäästöpotentiaali on 500–1000 MWh kiinteistöä kohden. Tämä tarkoittaa noin 30 000–60 000 euron vuosittaista säästöä energiakuluissa.

– Ensimmäiset kohteet ovat lähteneet tuottamaan heti säästöjä. Uuden ratkaisun ansiosta rakennuksen vuosittainen lämmönkulutus pienenenee jopa 85–95 prosenttia ja kauppiaan sähkölasku 10–15 prosenttia, Pihlajamaa sanoo.

Uusi ratkaisu on osa Keskon Hiilineutraali ruokakauppa -konseptia, jonka yhtenä osana tarkastellaan kaupan energiankäyttöä.

– Innovaatio muuttaa elintarvikekiinteistön kerralla lähes hiilineutraaliksi lämmön osalta, Pihlajamaa huomauttaa.

Hänen mukaansa parasta konseptissa on, että se on monistettavissa satoihin kauppoihin.

Keskon suunnitelmissa on asentaa järjestelmä tulevien vuosien kuluessa 65 K-Citymarketiin, 130 K-Supermarketiin ja 15 Kespro-noutotukkuun.

– Konsepti on skaalautuva, mikä tekee sen päästövähennys- ja energiatehokkuuspotentiaalista kansallisesti ja jopa kansainvälisestikin merkittävän.

Kesko arvioi, että kokonaisuus tarkoittaa valmistuessaan Keskon vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen pienentymistä 20 400 tonnilla, mikä vastaa noin 6 800 asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

Tunnustus innovatiivisesta teosta

Uudistus edellyttää miljoonien ja yksittäisenkin kaupparakennuksen kohdalla satojen tuhansien eurojen investointeja. Energiasaneerauksen yhteydessä muun muassa kaupan kylmäjärjestelmät uusitaan täydellisesti, kun niissä siirrytään hiilidioksidia kylmäaineena käyttäviin laitteisiin.

Tämä täyttää EU:n F-kaasuasetuksen määräykset, joiden mukaan kylmälaitoksissa ja -laitteissa on luovuttava korkeamman ilmastolämmitysvaikutuksen eli korkean GWP-arvon kylmäaineista vuoteen 2030 mennessä.

Joulukuussa Keskon ja Granlundin kehittämä energiankierrätysjärjestelmä sai työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan myöntämän Vuoden 2019 energianerokkaat teot -tunnustuksen yhdessä neljän muun teon kanssa.

Tuomariston mielestä se on tekniseltä toteutukseltaan innovatiivinen ja rohkea energiatehokkuusteko. Teko osoittaa, että uudenlaisilla lähestymistavoilla ja kokeiluilla on mahdollista löytää uusia, erittäin kannattavia ja skaalattavia keinoja tehostaa energiankäyttöä.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Kesko