Tulokset

Tulokset vuosilta 2017-2018

Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat suomalaisyritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 5,2 terawattitunnilla (TWh) vuosina 2017-2018. Mittava säästö vastaa määrältään 255 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Säästöt ovat syntyneet, kun energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yli 550 yritystä ja lähes 100 kuntaa ja kuntayhtymää ovat tehneet kahden vuoden aikana yhteensä runsaat 7 500 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä ja investoineet energiatehokkuuteen yli 380 miljoonaa euroa. Säästö vastaa noin 1,3 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2018.

Vuosina 2017-2018 keskimääräinen uusi säästö vuodessa oli 2,5 TWh, kun vuosina 2008-2016 se on ollut keskimäärin 1,8 TWh. Tuntuvaan kasvuun on vaikuttanut erityisesti muutama poikkeuksellisen iso energiavaltaisen teollisuuden toimenpide.

Vuosina 2017-2018 energiankäyttö tehostui 5,2 TWh/a

sopimustulokset.fi

Dataa energiatehokkuudesta

Kattava energiatehokkuuden datapalvelu, josta löydät sopimuksiin liittyneiden vuosittain raportoimat tiedot sähköisinä tulosyhteenvetoina. Sukella eri alojen tuloksiin osoitteessa sopimustulokset.fi.

Yli miljoona tonnia vähemmän ilmastopäästöjä vuodessa

Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Se on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä ja tiellä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Sopimukseen liittyneiden toimijoiden vuosina 2017-2018 toteuttamat 7 500 energiatehokkuustoimea vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 1,2 miljoonaa tonnia.

Ilmastopäästöjen vähentyminen

Energiatehokkuustoimet ja investoinnit

Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017-2018 toteuttaneet yhteensä yli 7 500 energiankäyttöä tehostavaa toimenpidettä. Määrällisesti eniten toimia on tehty yksityisellä palvelualalla ja kiinteistöalalla.

Energiatehokkuustoimet ja investoinnit aloittain

Kustannussäästöt

Vuonna 2017-2018 toteutetut energiansäästötoimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia arviolta yhteensä noin 215 miljoonaa euroa.

Saavutettu vuotuinen kustannussäästö

Lämmön ja sähkön osuus säästöstä

Vuosina 2017-2018 kaikilla sopimusaloilla syntyneestä uudesta energiansäästöstä on lämmön ja polttoaineen säästöä 74 %, loput 26 % on sähkön säästöä.

Sähkön osuus säästöistä oli erityisen suuri palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneissä yrityksissä, joissa sähkön säästön osuus oli lähes 80 %.

Lämmön ja sähkön säästön jakautuminen aloittain

Alakohtaiset infograafit

Sopimuskausi 2008-2016

Tekoja, joilla on merkitystä

Vuosina 2008-2016 tehdyt toimet säästivät energiaa lähes 15,9 TWh vuoden 2016 lopussa. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 4,7 miljoonaa tonnia ja turhat energiakulut 560 miljoonaa euroa.