Kunta-ala

Kunta-alan energiatehokkuussopimus

Infopaketti kunta-alan energiatehokkuussopimuksista

Motiva on tuottanut kuntapäättäjille ja myös kuntien työntekijöille suunnatun informaatioaineiston kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Energiatehokkuus on ilmastoteko

Energian tehokas käyttö on perusta ja yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.