Kunta-ala

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen markkinointiaineisto

Näin hyödynnät kuntapäättäjille suunnattua infoaineistoa -webinaari 31.3.2021:
Kuntapäättäjäinfopaketin infowebinaari 31.3.2021 – Tilaisuuden esitys

Kuntapäättäjien kontaktoinnin toimenpiteiden tilannetsekki KETS-yhdyshenkilöille ja alueellisille energianeuvojille -tilaisuus:
Kuntapäättäjille suunnattu infoaineisto – missä mennään -webinaari 24.8.2021


Motiva on tuottanut kuntapäättäjille ja myös kuntien työntekijöille suunnatun informaatioaineiston kunta-alan energiatehokkuussopimuksesta ja sen merkityksestä ilmastonmuutoksen hidastamisessa.

Aineisto koostuu kaksipuolisesta sopimustoiminnan hyötyjä korostavasta A4-esitteestä, joka on tarvittaessa saatavissa myös painokelpoisena tiedostona ja kolmesta hieman erilaisesta PowerPoint-esityksestä, joista yksi on suunnattu jo sopimustoiminnassa mukana olevalle kunnalle, yksi uudelle liittyjälle ja suppein esitys yleiseen esittelykäyttöön. Aineistot ovat vapaasti kuntien ja myös alueellisten energianeuvojien käytössä.

A4-kokoinen esite (pdf, 386 kt):
Kunta-alan energiatehokkuussopimus tuo kunnalle konkreettista hyötyä

A4-kokoinen esite painolaatuisena (pdf, 389 kt):
Kunta-alan energiatehokkuussopimus tuo kunnalle konkreettista hyötyä – painolaatuinen versio

PowerPoint-esityksissä selvennetään muun muassa:

  • Mitä tarkoitetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksella?
  • Mitä se käytännössä tarkoittaa kunnalle?
  • Miten kuntapäättäjä voi omassa roolissaan edistää sopimuksen toimeenpanoa kunnassa?
  • Miten voidaan vahvistaa kuntaorganisaatiossa kunnan työntekijöiden ymmärrystä asiasta?
  • Mitä konkreettista hyötyä kunta saa sopimustoiminnasta?

PowerPoint-kalvot PDF-tiedostoina:

Tiivis kalvosarja − KETS kuntapäättäjäinfopaketti

Liittyvälle kunnalle syvällinen kalvosarja − KETS kuntapäättäjäinfopaketti

Liittyneelle kunnalle syvällinen kalvosarja − KETS kuntapäättäjäinfopaketti

PowerPoint-kalvot SlideShare-esityksenä: