Kunta-ala

Vauhtia energiatehokkuussopimusten toimeenpanoon kuntien vertaisoppimisella

Kunta-alan ensimmäisen vertaisoppimishankkeen hyvien tulosten perusteella vertaisoppimista jatkettiin toisessa hankkeessa 2021-2022 kolmen kunnan kanssa. Hankkeeseen osallistuivat Kerava, Lohja ja Kuhmo. Tavoitteena oli vauhdittaa kuntien energiatehokkuussopimusten toimenpanoa jakamalla hyviä käytäntöjä energiatehokkuustyöstä.

Hankkeen yhteenveto on laadittu vertaisoppimishankkeessa toteutettujen haastattelujen ja kuntien energiatehokkuuden itsearvioinnin perusteella. Yhteenvetoon on kerätty kunnan energiatehokkuustyön kannalta keskeisiä teemoja ja aiheita, jotka nousivat esille hankkeen aikana.

Kooste kuntien vertaisoppimisen tuloksista 2021–2022:
Kunnan onnistuneen energiatehokkuustyön tunnusmerkit – Vertaisoppiminen 2021−2022

Lisätietoja antaa:
Motiva Oy
asiantuntija Jaana Federley
jaana.federley@motiva.fi
puh. +358 (0) 40 672 1267

Kuntien energiatehokkuuden vertaisoppimisen pilothanke 2020-2021

Vuoden 2020–2021 vertaisoppimisessa kunnat tutustuivat toistensa energiatehokkuustyöhön ja antoivat toisilleen palautetta. Vertaisoppiminen tuotti oppeja energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon kehittämiseksi kaikkien kuntien käyttöön.

Vertaisoppimiseen osallistui kuusi energiatehokkuussopimuksessa mukana olevaa kuntaa: Hollola, Hyvinkää, Hämeenlinna, Oulu, Rauma ja Turku. Kunnat haastattelivat toisiaan päivän mittaisissa arviointivierailuissa vuorollaan jokaisessa kunnassa. Kunta toteutti itsearvioinnin energiatehokkuustyön kehittämiskohteista ja sai päivästä arviointiraportin sekä palautteen.

Tässä julkaisussa esitellään pilotin tuloksia ja kuntien energiatehokkuustyön parhaita paloja:
Kooste kuntien vertaisoppimisen tuloksista 2020–2021

Lisätietoja antaa:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
okariina.rauta@motiva.fi
puh. +358 (0) 40 672 1267