Kunta-ala

Kuntien vuosiraportoinnin ”Energiatiedot/Rakennukset” -välilehden tiedot raportoidaan erillisellä kulutustilastolomakkeella. Lataa Excel-muotoinen kulutustilastolomake käyttöösi tältä sivulta.

Mitä tietoja lomakkeella raportoidaan?

Lomakkeella raportoija ilmoittaa kunnalle/kaupungille/kuntayhtymälle kuuluvien rakennusten volyymitiedot (lkm, tilavuus, pinta-ala) sekä energian ja veden kulutuksen rakennustyypeittäin.

HUOM! Kulutustilastolomakkeella ei raportoida erillisinä raportointiyksikköinä raportoitavien toimintojen/liikelaitosten energiankulutusta.

Kumpaa lomaketta käytän?

Kulutustilastolomakkeesta on kaksi (2) versiota: lomake 0 (L0) ja lomake 1 (L1).

Käytä lomaketta 0, kun tarkasteltava rakennuskanta on sama lämmön, sähkön ja veden kulutusseurannassa.

Käytä lomaketta 1, mikäli tarkastelussa oleva rakennuskanta vaihtelee (esim. vain osa kohteista sähkön kulutusseurannassa).

Raportoi kulutustilastolla lämmönkulutus normittamattomana. Ylläpito tekee lämmityksen normituksen, valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan Jyväskylään, keskitetysti ennen tietojen siirtoa vuosiraportille.

Minne ja mihin mennessä palautan lomakkeen?

Täytetty lomake palautetaan sähköpostitse seuranta-apuun huhtikuun loppuun mennessä.

Muuta muistettavaa

Huomaa, että kulutustilaston palautus on vain yksi osa kunnan raportointivelvoitteesta.

Muiden tietojen raportointi tehdään osoitteessa www.seurantajarjestelma.fi, jonne raportoijilla henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnukset on luotu automaattisesti liittymistiedoissa ilmoitetuille henkilöille (sopimusvastuuhenkilölle, sopimusyhdyshenkilölle ja mahdollisille raportointivastuuhenkilöille).

Kysyttävää?

Vuosiraportointiin liittyvissä kysymyksissä palvelee seuranta-apu@motiva.fi

Energiatehokkuussopimuksiin liittyvissä kysymyksissä palvelee kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Lue vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin sivuston UKK-osiosta.