Kunta-ala

Esimerkkejä kuntien toimista

Kunta-alan energiatehokkuussopimus edellyttää sopimusvelvoitteiden täyttämistä ja energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista.

Esittelemme sopimustoimintaan liittyneiden kuntien ja kaupunkien parhaita käytäntöjä velvoitteiden täyttämisessä. Esimerkit ovat kaikkien liittyneiden vapaassa käytössä ja hyvistä ideoista kannattaa ottaa oppia.

Energiatehokkuustyön organisointi ja suunnittelu

Energiakatselmukset

Energiankäytön kulutusseuranta