Sopimusten tulokset yhteensä

Tulokset vuosilta 2017–2022

Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat suomalaisyritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 12,5 terawattitunnilla (TWh) vuosina 2017–2022. Mittava säästö vastaa määrältään 625 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Säästöt ovat syntyneet, kun energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yli 700 yritystä ja 134 kuntaa ja kuntayhtymää ovat tehneet kuuden vuoden aikana yhteensä yli 24 500 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä ja investoineet energiatehokkuuteen noin 1170 miljoonaa euroa. Säästö vastaa noin 3,3 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2021.

Vuosina 2017–2022 keskimääräinen uusi säästö vuodessa oli 2,5 TWh, kun vuosina 2008–2016 se on ollut keskimäärin 1,8 TWh. Tuntuvaan kasvuun on vaikuttanut erityisesti muutama poikkeuksellisen iso energiavaltaisen teollisuuden toimenpide.

Vuosina 2017-2022 energiankäyttö tehostui 12,5 TWh/a

2,7 miljoonaa tonnia vähemmän ilmastopäästöjä vuodessa

Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Se on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä ja tiellä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Sopimukseen liittyneiden toimijoiden vuosina 2017–2022 toteuttamat yli 24 000 energiatehokkuustoimea vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 2,7 miljoonaa tonnia.

Ilmastopäästöjen vähentyminen

Energiatehokkuustoimet ja investoinnit

Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017–2022 investoineet energiatehokkuuteen oli noin 1170 miljoonaa euroa. Määrällisesti eniten energiatehokkuustoimia on tehty yksityisellä palvelualalla ja kiinteistöalalla.

Energiatehokkuustoimet ja investoinnit aloittain

Kustannussäästöt

Vuonna 2017-2022 toteutetut energiansäästötoimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia arviolta yli 640 miljoonaa euroa.

Saavutettu vuotuinen kustannussäästö

Lämmön ja sähkön osuus säästöstä

Vuosina 2017–2022 kaikilla sopimusaloilla syntyneestä uudesta energiansäästöstä on lämmön ja polttoaineen säästöä 81 %, loput 19 % on sähkön säästöä.

Sähkön osuus säästöistä oli erityisen suuri palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneissä yrityksissä, joissa sähkön säästön osuus oli lähes 70 %.

Lämmön ja sähkön säästön jakautuminen aloittain

Alakohtaiset infograafit

Sopimuskausi 2008-2016

Tekoja, joilla on merkitystä

Vuosina 2008-2016 tehdyt toimet säästivät energiaa lähes 15,9 TWh vuoden 2016 lopussa. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 4,7 miljoonaa tonnia ja turhat energiakulut 560 miljoonaa euroa.