Sopimusten tulokset yhteensä

Tulokset vuosilta 2017–2021

Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat suomalaisyritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 10,3 terawattitunnilla (TWh) vuosina 2017–2021. Mittava säästö vastaa määrältään 515 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Säästöt ovat syntyneet, kun energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yli 650 yritystä ja 121 kuntaa ja kuntayhtymää ovat tehneet viiden vuoden aikana yhteensä vajaa 19 000 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä ja investoineet energiatehokkuuteen noin 1007 miljoonaa euroa. Säästö vastaa noin 2,9 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2020.

Vuosina 2017–2021 keskimääräinen uusi säästö vuodessa oli 2,6 TWh, kun vuosina 2008–2016 se on ollut keskimäärin 1,8 TWh. Tuntuvaan kasvuun on vaikuttanut erityisesti muutama poikkeuksellisen iso energiavaltaisen teollisuuden toimenpide.

Vuosina 2017-2021 energiankäyttö tehostui 10,3 TWh/a

Yli 2 miljoonaa tonnia vähemmän ilmastopäästöjä vuodessa

Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Se on yksi tärkeimmistä toimista ilmastomuutoksen vastaisessa työssä ja tiellä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Sopimukseen liittyneiden toimijoiden vuosina 2017–2021 toteuttamat lähes 19 000 energiatehokkuustoimea vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 2,3 miljoonaa tonnia.

Ilmastopäästöjen vähentyminen

Energiatehokkuustoimet ja investoinnit

Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017-2020 investoineet energiatehokkuuteen oli noin 1007 miljardia euroa. Määrällisesti eniten energiatehokkuustoimia on tehty yksityisellä palvelualalla ja kiinteistöalalla.

Energiatehokkuustoimet ja investoinnit aloittain

Kustannussäästöt

Vuonna 2017-2021 toteutetut energiansäästötoimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia arviolta yli 430 miljoonaa euroa.

Saavutettu vuotuinen kustannussäästö

Lämmön ja sähkön osuus säästöstä

Vuosina 2017-2021 kaikilla sopimusaloilla syntyneestä uudesta energiansäästöstä on lämmön ja polttoaineen säästöä 81 %, loput 19 % on sähkön säästöä.

Sähkön osuus säästöistä oli erityisen suuri palvelualan toimenpideohjelmiin liittyneissä yrityksissä, joissa sähkön säästön osuus oli lähes 70 %.

Lämmön ja sähkön säästön jakautuminen aloittain

Alakohtaiset infograafit

Sopimuskausi 2008-2016

Tekoja, joilla on merkitystä

Vuosina 2008-2016 tehdyt toimet säästivät energiaa lähes 15,9 TWh vuoden 2016 lopussa. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt vähenivät yli 4,7 miljoonaa tonnia ja turhat energiakulut 560 miljoonaa euroa.