Liittyjän tarina

Lapua: Energiataidot tutuiksi jo alakoulussa

13.03.2020
Takaisin listaukseen
Lapuan kouluissa rakennettu oppimiskokonaisuus sai sekä oppilaat että opettajat innostumaan energiataitojen oppimisesta. Tärkeintä FEG-hankkeessa on käytännönläheisyys ja yhteistyö. Ratkaisu on yksi Vuoden 2019 Energianerokas -tunnustuksen saaneista teoista.

Monessa koulussa pohditaan parhaillaan, miten opetukseen saataisiin nykyistä paremmin energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kaltaisia kestävän kehityksen teemoja. Lapualla tätä asiaa on lähdetty korjaamaan FEG-hankkeessa (Future energy skills and gamification), jossa rakennetaan uudenlaisia tapoja muun muassa energiataitojen oppimiseen.

Kaupungin opetuspäällikkö Juho Norrenan mielestä uudenlaista otetta tarvitaan, sillä nyt nämä teemat ovat opetuksessa hajallaan eri oppiaineissa. Oppimateriaaliakin on vähän käytettävissä.

– Opettajat haluaisivat nostaa näitä asioita esille. Sormi menee kuitenkin suuhun, kun niitä pitäisi alkaa opettaa käytännössä, Norrena toteaa.

Energiataidot tutuiksi käytännön kautta

Opetushallituksen rahoitusta saanutta FEG-hanketta lähtivät rakentamaan Poutun, Alanurmon, Kauhajärven ja Männikön koulut Lapualla.

– Projektipäällikön palkkaamisen sijaan päätimme, että työt jaetaan ja hanketta viedään eteenpäin arkisen koulutyön ohessa. FEG on lisännyt koulujen yhteistyötä ja opettajien yhteisöllisyyttä, kun asioita tehdään ja opitaan yhdessä, Alanurmon koulun rehtori Marko Kivimäki sanoo.

Hankkeessa koulut ovat koonneet toimivia käytänteitä yhdeksi oppimiskokonaisuudeksi. Energiataitoihin perehdytään muun muassa leikkien, koodaamisen ja opintoretkien kautta.

– Energiataitojen opettamisessa tärkeintä on käytännönläheisyys eli miten itse kukin meistä voi edistää kestävää kehitystä vaikkapa välttämällä lämpimän veden tarpeetonta lotrausta suihkussa, Kivimäki huomauttaa.

Jokaisessa hankekoulussa on tehty ikäkauden mukaisia energiatekoja oman FEG-opetussuunnitelman mukaisesti. Koulun arjessa teemoja pitävät esillä luokkien seinille kiinnitetyt hankejulisteet, joihin kerätään merkkejä osoittamaan saavutettuja tavoitteita.
Energiataitoja opettelevan koululaisen tunnistaa FEG-tuubihuivista. Joskus tehtävistä on tarjolla palkkioksi myös FEG-karkkeja.

– Huiveja ja karkkeja ei ole kenelläkään muilla. Vaikka ne eivät olekaan tässä mikään pääasia, ne lisäävät kuitenkin yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Iän myötä laajempiin kokonaisuuksiin

Marko Kivimäki sanoo, että erillisten oppituntien sijaan kestävän kehityksen teemat tulevat luontevasti käsitellyiksi eri oppiaineissa.

Esimerkiksi ympäristöopin tunnilla tutkitaan talojen energiansäästöä rakentamalla pieniä lämpölaatikoita, joiden vuoraamiseen oppilaat käyttävät erilaisia eristemateriaaleja. Laatikkoon asetetun jääpalan sulamista ja sisälämpötilaa tarkkailemalla pystyy tekemään havaintoja eristeiden toimivuudesta.

Kivimäen mielestä on tärkeää, että energiataitojen opettamisessa otetaan huomioon oppilaiden ikä. Alemmilla luokilla on tullut esimerkiksi suosituksi energiavakoojat-leikki, jossa oppilaat kiertävät koulussa ja tekevät havaintoja turhasta energiankulutuksesta vaikkapa luokkien valaistuksessa ja laitteiden käytössä.

Vähän vanhemmat tutustuvat puolestaan ohjelmointiin Lego-robottien avulla, jolloin mukaan otetaan myös tulevaisuuden energiantuotantoon liittyviä asioita.

– Pienistä asioista edetään iän karttuessa laajempiin kokonaisuuksiin, Kivimäki sanoo.

Myös tutustumiskäynnit aiheeseen liittyvissä kohteissa ovat olleet oppilaiden mieleen. He ovat vierailleet muun muassa Olkiluodon ydinvoimalassa, tiedekeskus Heurekassa ja uutta teknologiaa hyödyntävissä yrityksissä.

– Asiat avautuvat oppilaille ihan eri tavalla, kun niihin pääsee tutustumaan läheltä. Ilman hanketta tällaisiin käynteihin tuskin olisi yhtä hyviä mahdollisuuksia.

FEG-hankkeessa rakennetaan uusia tapoja energiataitojen ja kestävän kehityksen oppimiseen. Neljän Lapuan alakoulun ohella hankkeessa ovat mukana Lapuan kaupunki ja Vaasan yliopisto sekä Opetushallitus rahoittajana.

Materiaali kaikkien koulujen käytettävissä

Viime joulukuussa FEG-hanke sai työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan myöntämän Vuoden 2019 energianerokkaat teot -tunnustuksen yhdessä neljän muun teon kanssa.

Ensi lukuvuoden alussa oppimiskokonaisuus otetaan käyttöön kaikissa Lapuan alakouluissa.

FEG-hankkeen kotisivuilta löytyvät materiaalit ovat vapaasti muidenkin koulujen käytettävissä. Kivimäki toivookin, että hankkeessa kehitettyjä erilaisia tapoja ja käytäntöjä saadaan käyttöön muissakin Suomen kouluissa. Tammikuussa 2020 lapualaiset esittelivät niitä opetus- ja kasvatusalan Educa-messuilla Helsingissä.

– Tällainen monialainen kokonaisuus on helppo ottaa käyttöön, sillä siihen sisältyvien materiaalien ja tehtävien toimivuus on testattu jo käytännössä.

Kivimäen mielestä oleellista energiataitojen oppimisessa on koulujen ja opettajien sitouttaminen. Kyse ei ole ylimääräisestä työstä, vaan asioista, jotka tulisivat joka tapauksessa vastaan opetuksessa jossakin vaiheessa.

– Energiataitoja ei ole vetäisty hihasta, sillä ne ovat opetussuunnitelman mukaisia asioita. Tässä paketissa ne on koottu jäsennellysti yhteen.

Juho Norrenan mukaan FEG-hanke on opettanut laajemminkin yhteistyötä luokkien ja koulujen välillä. Ideoiden vaihtaminen ja kehittäminen yhdessä ovat tuoneet paljon uutta.

– Tällaista yhteistyötä tarvitaan lisää, kun lähdetään yhdessä kokeilemaan uusia asioita ja oppimaan. Tämä vaatii ennakkoluulotonta asennetta ja paljon tekeviä käsiä.

 

Teksti: Matti Remes
Kuva: Kimmo Haimi