Liittyjän tarina

Orion: Hönkähöyryn talteenotto onnistui yli odotusten

13.03.2020
Takaisin listaukseen
Fermionin tehtaalla Oulussa ylijääneen höyryn talteenotosta on saatu odotettuakin parempia tuloksia. Investointi maksaa itsensä takaisin runsaassa kolmessa vuodessa. Ratkaisu on yksi Vuoden 2019 Energianerokas -tunnustuksen saaneista teoista.

Orion-konserniin kuuluva Fermionin tehdas Oulussa käyttää lääkeaineiden valmistuksessa runsaasti höyryä, josta osa palaa tuotantoprosessissa kiertämisen jälkeen jäähtyneenä takaisin höyrylaitokseen. Osa höyrystä on tiivistynyt vedeksi ja tästä tehdään uutta tuorehöyryä. Sen sijaan lauhteesta vapautuvaa niin sanottua hönkähöyryä ei ole aiemmin pystytty hyödyntämään, vaan se on ajettu sellaisenaan ulkoilmaan.

Tilanne muuttui, kun höyrylaitokseen asennettiin viime kesänä hönkähöyryn lämmön talteenottava järjestelmä.

– Aiemmin hukkalämpö meni kirjaimellisesti harakoille. Investoinnin myötä se voidaan hyödyntää käytännössä sataprosenttisesti kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen, Orionin energiatehokkuuspäällikkö Timo Meri sanoo.

Takaisimaksuaika runsaat kolme vuotta

Hönkähöyryn energia siirretään lämmönsiirtimen avulla kiinteistön lämmitysjärjestelmään. Meri kertoo, että investoinnin jälkeen lämpöenergiaa ei ole tarvinnut ostaa ulkopuolelta.

– Positiivinen ongelma oikeastaan on, miten kaikki hönkähöyrystä talteen otettu lämpö saadaan hyödynnettyä.

Järjestelmän kokonaissäästöpotentiaali on yli 415 MWh vuodessa. Energiasäästö vastaa noin 25 omakotitalon lämmityksessä käytettävää energiamäärää. Hiilidioksidipäästöjen arvioidaan vähenevän 42 700 kiloa vuodessa.

Laaditun kustannusarvion mukaan järjestelmän takaisinmaksuaika on vain noin 3,4 vuotta.

Lämmön talteenottolaitteistossa on erillinen energiamittari, josta nähdään hukkalämmöstä saatava energia. Meri sanoo, että todellinen säästö ja hyödyt ovat osoittautuneet kannattavuuslaskelmaa suuremmiksi.

– Talteenotto on ollut käytössä vasta vajaan vuoden, mutta jo tässä vaiheessa voi sanoa, että hanke on onnistunut yli odotusten.

Tunnustus energianerokkaasta ratkaisusta

Joulukuussa Fermionin hönkähöyryn talteenotto sai työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Motivan myöntämän Vuoden 2019 energianerokas -tunnustuksen yhdessä neljän muun teon kanssa.

Tuomariston mielestä energiakatselmuksessa esille noussut toimenpide on loistava esimerkki hankkeesta, jonka avulla teollisuudessa on edelleen mahdollista löytää hyviä ja kannattavia energiatehokkuustoimia. Tämä edellyttää kuitenkin järjestelmällisyyttä.

Ylijäämälämmön entistä parempi hyödyntäminen on ajankohtainen asia monella muullakin teollisuuden alalla, sillä tällä on kasvava ja merkittävä rooli valtakunnallisen energiatehokkuuden parantamisessa ja päästöjen vähentämisessä.

Orioniin kuuluvassa Fermionissa toteutettiin investointi, jossa aiemmin hyödyntämätön hönkähöyry käytetään nyt kiinteistön lämmitykseen. Hukkalämmön talteenotto kuuluu lääkekonsernin energiatyön painopisteisiin.

Järjestelmällistä työtä energiansäästössä

Orion on mukana kemianteollisuuden energiantehokkuussopimuksessa ja sitoutunut 7,5 prosentin energiansäästöön meneillään olevan sopimuskauden aikana.

Konsernissa on viime vuodet panostettu paljon energiatehokkuuden hallintajärjestelmien ja systemaattisten käytäntöjen luomiseen energiatehokkuuden kehittämiseksi. Tuotantolaitoksissa tehdyt energiakatselmukset ovat tästä hyvä esimerkki.

– Ajatus hönkähöyryn hyödyntämisestä lähti liikkeelle tällaisesta katselmuksesta, Meri muistuttaa.

Hän uskoo, että Fermionin positiiviset kokemukset innoittavat kartoittamaan ja toteuttamaan samankaltaisia hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia muillakin Orion-konsernin kuudella tehdaspaikkakunnalla.

Hönkähöyryn talteenotto nostettiin esille esimerkiksi Motivan Energiansäästöviikolla, jolloin jokaisella Orionin paikkakunnalla kampanjoitiin energiatehokkuudesta ja kerrottiin hyvistä käytännöistä.

– Tällä hyvällä esimerkillä saimme aikaiseksi keskustelua sekä ideointia muidenkin paikkakuntien vastaavanlaisista kohteista.

Meri sanoo, että energiatehokkuustoimissa hukkalämmön hyödyntäminen on ollut ja on jatkossakin yksi keskeisistä painopisteistä.

– Lisäksi olemme muun muassa vaihtaneet kiinteistöissä valaisimia energiatehokkaisiin ledeihin. Harkinnassa on myös kiinteistöjen lämmitystapojen muutoksia esimerkiksi maalämpöön.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Mikko Törmänen