Liittyjän tarina

Technopolis: Älykkäästä ohjausjärjestelmästä iso energiansäästö

14.12.2023
Takaisin listaukseen
Älykäs kiinteistöautomaation ohjaus tuo Technopoliksen kiinteistöissä ison energiansäästön sisäoloista tinkimättä. Kaukolämmön kulutus putosi pilottikohteissa lähes neljänneksen.

Tekoäly tekee vauhdilla tuloaan kaikille toimialoille, eikä kiinteistöala tee tässä poikkeusta. Technopolis kulkee kiinteistönomistajien eturintamassa tuomalla kiinteistöihinsä edistyksellistä data-analytiikkaa hyödyntävän ohjausratkaisun.

Näin voidaan saavuttaa merkittävää parannusta kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja varmistaa käyttäjille mukavat sisäolosuhteet, sanoo Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä.

– Pilotointi ja erilaisten uusien asioiden kokeilu ovat osa Technopoliksen kulttuuria. Mietimme ratkaisua, joka toisi lisää ennakoivuutta ja dynaamisuutta kiinteistöautomaation ohjaukseen.

Tavoitteena oli, että osa manuaalisesta työstä korvataan jatkossa automaattisella data-analytiikalla.

Järjestelmä käyttöön ilman isoja investointeja

Uusi ratkaisu perustuu Lassila & Tikanojan energianhallintajärjestelmään, joka on mahdollista liittää olemassa olevaan automaatiojärjestelmään. Kyse on kiinteistöautomaatiota ohjaavasta tietomallista, joka analysoi automaatiosta löytyvää dataa, esimerkiksi lämpötila- ja laitetietoja.

Järjestelmään on kytketty myös sääennusteiden kaltaisia ulkoisia datalähteitä. Lisäksi rakennuksiin on asennettu langattomia antureita, jotka välittävät tietoa sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuksista.

– Tietomalli saa käyttöönsä sekä menneestä kertovaa dataa että ennusteita tulevasta, mikä auttaa tekemään sisäolosuhteiden ja energiankäytön kannalta mahdollisimman optimaalisia ohjauspäätöksiä.

– Järjestelmä tekee niitä automaattisesti satoja kertoja päivässä. Vastaavaa ei olisi mahdollista hoitaa ihmistyönä. Tietomalli käy läpi myös taloteknisten laitteiden kuntoa ja ilmoittaa jo ennakoivasti mahdollisista ongelmatilanteista, Kivelä toteaa.

Iso säästö kiinteistöjen lämmityskuluihin

Pilottihankkeen ensimmäisessä vaiheessa mukana oli kahdeksan kiinteistöä, joissa saavutettiin keskimäärin 23 prosenttia matalampi normitetun lämmitysenergian kulutus ja noin 8,5 prosenttia matalampi kiinteistösähkön kulutus vuoden aikana.

Kivelän mukaan kulutusmuutos oli merkittävä verrattuna Technopoliksen muihin vertailukelpoisiin kiinteistöihin, joissa järjestelmä ei vielä ollut käytössä.

– Asetetut tavoitteet on ylitetty kirkkaasti, ja olemme ottaneet nyt ohjausjärjestelmän käyttöön muissakin kiinteistöissä, Kivelä sanoo.

Älykäs ohjaus säästää energiaa ja ylläpitokustannuksia, mutta sen avulla voidaan myös varmistaa entistä mukavammat sisäolosuhteet ja käyttäjätyytyväisyys.

Onnistuminen vaati hyvää yhteistyötä

Data-analytiikan sekä entistä järjestelmällisemmän energiajohtamisen käyttöönotto vaati eri osapuolilta panostusta ja yhteistä kehitystyötä.

– Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä niin palveluntarjoajan kuin kiinteistönhuoltoyhtiöiden kanssa. Yrityksen sisällä on tarvittu hyvää yhteistyötä konsernitason, paikallisten kiinteistötiimien ja IT-tiimin välillä.

Kivelä sanoo, että hanke on ollut aito oppimisprosessi kaikille osapuolille. Täysin ongelmatonta ratkaisun käyttöönotto ei ollut, vaan prosessi on vaatinut paljon hienosäätämistä. Tässä on otettu huomioon myös kiinteistöjen käyttäjiltä saatua palautetta. Ohjausjärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen, ja seuraavia kehitysaskeleita on Kivelän mukaan jo hahmoteltu.

– Käymme esimerkiksi keskusteluja kaukolämmön toimittajien kanssa kaukolämmön kulutusjoustoon osallistumisesta.

Teko palkittiin Vuoden Energianerokas -tunnustuksella

Älykkään ohjausjärjestelmän kokeilu toi Technopolikselle Vuoden Energianerokas 2023 -kilpailun voiton yhdessä kahden muun palkitun kanssa. Kilpailun järjestävät vuosittain työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja Motiva.

Palkinnon myöntämiseen vaikutti ennakkoluuloton pilotointihenki, jossa keskeisessä asemassa hankkeessa ovat useiden osapuolten oppimispolku ja tiivis yhteistyö.

Technopolis kuuluu toimitilakiinteistöjen energiatehokkuussopimukseen ja on parantanut jo pitkään järjestelmällisesti kiinteistöjensä energiatehokkuutta. Älykäs ohjausjärjestelmä vauhdittaa energiansäästöä entisestään.

– Technopoliksen tälle sopimuskaudelle asetettu säästötavoite ylittyy kirkkaasti, Kivelä arvioi.

 

Technopoliksella on kuudessa Pohjois-Euroopan maassa 16 kampusta, joissa toimii 1 500 asiakasyritystä. Suomessa kampukset ovat Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Oulussa ja Tampereella.

 

TEKSTI: Matti Remes

KUVA: Technopolis