Uutinen

Tarvekartoitukseen vastaamalla autat parantamaan energiapalveluita

17.06.2024
Takaisin listaukseen
Uudessa Energiatehokkuusdirektiivissä (EED) on tavoitteita energiapalveluiden edistämiseksi. Energiapalvelumarkkinoita kehitetään edelleen tukemalla energiapalvelumarkkinoiden asianmukaista toimintaa, esimerkiksi edistämällä puolueettomien neuvojien toimintaa ja poistamalla turhaa sääntelyä ja muita esteitä.

Markkinoille on houkuteltava lisää yksityistä pääomaa rakennusten korjausmäärän nostamiseksi ja tuotava lisää asiantuntemusta sekä luotava innovatiivisia liiketoimintamalleja.

“Näiden uusien velvoitteiden ja direktiivin kansallisen toimeenpanon suunnitteluun liittyen on laadittu tarvekartoitus. Toivomme kartoitukseen laajaa ja kattavaa vastausmäärää julkisilta toimijoilta, elinkeinoelämän edustajilta sekä ESCO- ja energiatehokkuuspalveluiden toimittajilta”, painottaa asiantuntija Tanja Hyvönen Motivasta.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on edistettävä energiapalvelumarkkinoita, julkaistava luettelo pätevistä ja/tai sertifioiduista energiatehokkuuspalveluiden tarjoajista sekä kannustettava julkisia toimijoita käyttämään energiatehokkuuspalveluita koskevia sopimuksia (ESCO-sopimuksia).

Energiapalvelumarkkinoiden edistämiseksi jäsenvaltioiden on jaettava selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa energiapalvelusopimuksista, energiatehokkuushankkeita tukevista rahoitusvälineistä, energia- ja ESCO-palvelujen tarjoajista sekä seuranta- ja laadunvalvontajärjestelmistä.

Direktiivissä vaaditaan varmistettavan, että julkiset toimijat arvioivat ESCO-sopimuksien käyttöä suurten julkisten (yli 750 m²) ei-asuinrakennusten tullessa peruskorjausvaiheeseen. Direktiivin mukaan yritykset, jotka panevat täytäntöön energiatehokkuutta koskevan sopimuksen (ESCO-sopimuksen), vapautetaan energianhallintajärjestelmän ja pakollisten katselmusten vaatimuksista.

Vastaa tarvekartoitukseen

Lisätietoja tarvekartoituksesta

Motiva
asiantuntija Tanja Hyvönen
tanja.hyvonen@motiva.fi
puh. 050 591 1844