Liittyjän tarina

UPM Kaukaan sellutehdas: vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa sähköä

26.06.2024
Takaisin listaukseen
Lappeenrannassa UPM:n Kaukaan sellutehtaalla on viime vuosina otettu käyttöön sähkökattila ja nostettu soodakattilan turbiinin tehoa. Investoinnit ovat lisänneet toiminnan energiatehokkuutta ja leikanneet kustannuksia.

Saimaan rannalla olevassa UPM:n Kaukaan tehtaassa valmistuu havusellua, jota tarvitaan pehmo- ja erikoispapereiden, pakkauskartongin sekä tarrojen valmistuksessa.

Sellun tuotanto vaatii paljon energiaa. Tehtaan energiapäällikkö Aleksi Nurmi kertoo, että eniten sitä kuluu kuivaukseen ja haihdutukseen.

– Kuivauskone kuluttaa eniten sähköä. Haihduttamolla kuluu eniten lämpöä, koska siellä haihdutetaan vettä mustalipeästä ennen sen polttamista soodakattilassa, hän sanoo.

Investoinnit sähkökattilaan ja soodakattilan turbiiniin

Nurmen mukaan viime vuosien merkittävimmät energiatehokkuuspanostukset ovat olleet investointi sähkökattilaan ja soodakattilan turbiiniin.

Turbiini-investointi on lisännyt uusiutuvan sähkön tuotantoa. Investointi sähkökattilaan sen sijaan lisää sähkönkulutusta, mutta kattilan parempi hyötysuhde kuitenkin parantaa sellutehtaan ominaisenergiankulutusta ja vähentää merkittävästi päästöjä.

– Sähkökattila tuottaa tarvittaessa fossiilivapaata lisälämpöä integraatin eri yksiköille, kun aiemmin lisälämpö tuotettiin maakaasua polttoaineena käyttävillä kattiloilla, toteaa Nurmi.

Muutosten ansiosta uusiutuvan ylijäämäsähkön tuotanto on kasvanut ja höyryverkon operointi on muuttunut energia- ja kustannustehokkaammaksi.

Henkilöstö tärkeässä roolissa

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen raaka-aineiden saatavuudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, esimerkiksi puuraaka-aineen tuonti Venäjältä on loppunut. Myös Kaukaan sellutehdas on joutunut sopeutumaan näihin muutoksiin. Se on Nurmen mukaan tehnyt energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen entistä tärkeämmäksi, ja tehokas energiankäyttö on yhtiölle tärkeää. Erilaisia energiankäytön tehostamistoimia etsitään jatkuvasti.

–  Ammattitaitoinen henkilökuntamme suhtautuu positiivisesti muutoksiin ja miettii yhdessä, miten sellutehdasta voisi operoida energiatehokkaammin, Nurmi kiittelee.

Hän näkee, että energiatehokkuustavoitteet myös edistävät innovatiivisia teknologiaratkaisuja ja kestävän kehityksen käytäntöjä.

Yhdistetystä tuotannosta paljon hyötyä

Kaukaan tehdasalueella toimii sellutehtaan lisäksi myös paperitehdas, biojalostamo, saha ja voimalaitos. Niissä valmistuu aikakausilehtipaperia, sahatavaraa, biopolttoaineita, biokemikaaleja ja energiaa.

Samalle alueelle keskitetyllä toiminnalla on Nurmen mukaan useita etuja, erityisesti ympäristöasioiden hallinnan näkökulmasta.

–  Integroitu tuotanto on tehokkaasti hallittavissa, energiaomavaraisuusaste on korkea ja tuotannon sivuvirrat kiertävät tehokkaasti uudelleen raaka-aineiksi. Tehtaiden läheinen sijainti myös parantaa yhteistyötä, vähentää kuljetuksia ja mahdollistaa jätevesien käsittelyn yhteisessä biologisessa puhdistamossa.

 

TEKSTI: Minna Mattsson

KUVA: UPM