Teollisuus

Vertaisopit energiatehokkuustyöhön

Teollisuusyritykset vertaisoppivat toisiltaan energiatehokkuustyöstä Motivan johdolla vuonna 2022. Mukaan osallistuivat kolme teollisuusyritystä Metsä Group, Boliden Harjavalta ja Genencor International.

Yritykset vertaisoppivat toisiltaan lukuisista eri teemoista, joita olivat

  • johtajuus ja tavoitteet, energiatehokkuustyön organisointi,
  • energiakatselmukset,
  • kulutusseuranta ja säästömahdollisuuksien tunnistaminen,
  • energiatehokkuustoimien toteutus ja hankintojen energiatehokkuus,
  • viestintä ja koulutukset sekä
  • kumppanuudet ja yhteistyö.

Vertaisoppimisen parhaat opit on koottu yhteenvedoksi ”Yrityksen onnistuneen energiatehokkuustyön tunnusmerkit” kaikkien yritysten saataville. Hyvien käytäntöjen lisäksi mukana on myös kysymyksiä, jotka auttavat kehittämään oman yrityksen energiatehokkuustoimintaa.

Aineistoa voi hyödyntää energiatehokkuustyön johtamisessa, kuten toiminnan organisoinnin suunnittelussa ja henkilöstön osallistamisessa, energiatehokkuustoimien toteutuksessa ja viestinnässä sekä uusien säästömahdollisuuksien tunnistamisessa.