Uutinen

Sopimukset tehostivat energian käyttöä 5,2 TWh vuosina 2017-2018

03.02.2020
Takaisin listaukseen

Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat suomalaisyritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 5,2 terawattitunnilla vuosina 2017-2018. Mittava säästö vastaa määrältään 255 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Säästöt ovat syntyneet, kun energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yli 550 yritystä ja lähes 100 kuntaa ja kuntayhtymää ovat tehneet kahden vuoden aikana yhteensä runsaat 7 500 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä ja investoineet energiatehokkuuteen yli 380 miljoonaa euroa. Tehdyt toimet vähentävät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia energiakustannuksia arviolta noin 215 miljoonalla eurolla.

Yli miljoona tonnia vähemmän ilmastopäästöjä vuodessa

Tehokas ja tarkoituksenmukainen energiankäyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä. Vuosina 2017-2018 toteutetut energiatehokkuustoimet vähensivät vuotuisia CO2-päästöjä yhteensä noin 1,2 miljoonaa tonnia.

Energiatehokkuussopimuksessa mukana olevien energiatehokkuusinvestointeja vauhditetaan valtion tuella. Vuosina 2017-2018 tukea myönnettiin sopimukseen liittyneiden energiatehokkuusinvestointeihin yhteensä 37,9 miljoonaa euroa. Tukea sai 346 hanketta. Tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti vain sellaisille investoinneille, jotka eivät muuten toteutuisi.

Neuvontaa asiakkaille

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet energia-alan ja öljyalan yritykset ovat sitoutuneet omaan energiankäyttöön liittyvien toimien lisäksi neuvomaan myös asiakkaitaan energian tehokkaammassa käytössä. Energiankäyttäjien neuvonnalla saavutetaan arviolta noin 1 terawattitunnin vuotuinen lisäsäästö, joka vastaa noin 50 000 sähkölämmitetyn pientalon vuotuista energiankäyttöä.

Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden vuosittain raportoimat tiedot on koottu sähköisiksi tulosyhteenvedoiksi osoitteeseen sopimustulokset.fi. Vuosina 2017-2018 toteutettujen toimien tuloksista tehtyjä yhteenvetoja voi tutkia ja rajata oman kiinnostuksen mukaan. Lisäksi verkossa voi tarkastella sopimustoiminnalla kokonaisuudessaan saavutettuja tuloksia tai yksittäisen sopimuksen, toimenpideohjelman tai tietyn toimialan tuloksia. Keskeiset tulokset on kiteytetty infograafeiksi.

Mitä ovat energiatehokkuussopimukset?

’Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Energiatehokkuussopimustoiminta kattaa yli 60 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Mukana on yli 550 yritystä tuhansine toimipaikkoineen ja lähes 100 kuntaa ja kuntayhtymää, jotka ovat sitoutuneet sopimusten energiatehokkuustavoitteisiin. Kuluva sopimuskausi ovat voimassa vuoteen 2025 asti.

 


Lisätiedot:

Energiavirasto
yli-insinööri Tiina Sekki, puh. 029 505 0200 (energiatehokkuussopimukset, tulokset)

Motiva Oy
johtaja Ulla Suomi, puh. 040 733 9972 (seuranta ja vaikutukset)

TEM
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, puh. 050 592 2103 (energiatehokkuus ja EU)

Energiatehokkuussopimusten tuloksia

kuva: iStock