Kiinteistöala

Vuosiraportointiohje

Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti liittyjä raportoi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellisen vuoden energiankäytöstä ja siihen liittyvistä tehostamistoimista sekä muiden toimenpideohjelmaan liittyvien toimien toteutumisesta. Vuosiraportointi tehdään energiatehokkuussopimusten www-pohjaiseen seurantajärjestelmään, johon jokaisella käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnukset.

Tutustu seurantajärjestelmään yleisillä Demo-käyttäjätunnuksilla

Käyttäjätunnus: DemoVAETS
Salasana: VAETSDemo!

Vinkkejä vuosiraportointiin ja seurantajärjestelmän käyttöön

Alla olevaan esitykseen on lyhyesti koottu vinkkejä ja ohjeita vuosiraportointiin ja seurantajärjestelmän käyttöön. Tarkempia ohjeita löytyy vuosiraportin kysymysmerkki-ohjeista.

Ongelmatilanteissa auttaa seuranta-apu@motiva.fi

 

Vuosiraportin merkitseminen valmiiksi

Kun kaikki tiedot energiatehokkuussopimusten vuosiraportille on täytetty, tulee se merkitä valmiiksi Hallinta-välilehdeltä merkitsemällä ruksi kohtaan ”Hyväksytty” ja tallentamalla. Ilman tätä vuosiraportti näkyy ylläpidolle edelleen keskeneräisenä.

Sopimusvastuuhenkilö voi seurata keskitetysti raportoinnin valmistumista kaikkien sopimuksen toimipaikkojen osalta sopimustason tiedoissa Toimipaikat/Raportointiyksiköt-välilehdellä.

Alla olevissa kalvoissa kerrotaan tarkemmin vuosiraportin hallinnasta.

 

Toimenpiteiden siirtotiedosto

Toimenpiteiden siirtotiedoston (määrämuotoinen Excel-tiedosto) avulla voi uusien toimenpiteiden tiedot siirtää kerralla vuosiraportille (ei koske tyyppi- tai katselmustoimenpiteitä). Toimenpiteiden siirtotiedosto toimii VAETS raportoinnissa vuoden 2020 raportoinnista alkaen (vuoden 2021 alussa).

Voit esimerkiksi koota toimia pitkin vuotta tai useammalta taholta tiedostoon, josta voit siirtää ne kerralla vuosiraportille.

Huomioi seuraavat asiat:

  • Siirtotiedostolla voi raportoida vain uusia toimenpiteitä. Seurantajärjestelmästä jo löytyvien toimenpiteiden tietojen päivitys tapahtuu aina vuosiraportilla.
  • Tiedostolla EI VOI siirtää suurten yritysten pakollisiin katselmuksiin liittyvien kohdekatselmusten toimenpiteitä. Ylläpito linkittää nämä toimenpiteet automaattisesti vuosiraportille energiakatselmusten seurantajärjestelmästä.
  • Tiedostolla EI VOI siirtää tyyppitoimenpiteitä
  • Toimenpiteiden siirtotiedostolle tarvitaan toimipaikan ID-tieto, joka löytyy seurantajärjestelmästä joko
    • sopimustason Toimipaikat/Raportointiyksiköt-välilehdeltä tai
    • toimipaikan/raportointiyksikön etusivulta.

Muista aina käyttää oikeaa siirtotiedostoa, eri toimenpideohjelmissa mm. toimenpiteiden luokittelu vaihtelee.

Siirtotiedostoon liittyvissä kysymyksissä teitä palvelee seuranta-apu@motiva.fi

Ohje toimenpiteiden luokitteluun

Toteutetuille energiatehokkuustoimenpiteille tulee ilmoittaa mihin toimintaan energiansäästö kohdistuu. Muilla kuin tyyppitoimenpiteillä tieto ilmoitetaan vuoden 2020  raportoinnista lähtien  ”Toimenpideluokka” sarakkeessa. Tyyppitoimenpiteitä ei tarvitse erikseen luokitella.

Vuokra-asuntoyhteisöt – VAETS siirtotiedosto

Liittyjän kiinteistö- ja kulutustietojen raportointi voidaan tehdä määrämuotoisella Excel-tiedostolla.

VAETS raportointia on kiinteistö ja kulutustietojen osalta yksinkertaistettu loppuvuodesta 2020. Uusi yksinkertaisempi raportointi on käytössä ensimmäistä kertaa vuoden 2020 tietojen raportoinnissa alkuvuodesta 2021. Uudistuksen jälkeen kiinteistö- ja kulutustietojen raportointi tapahtuu yhdellä rivillä. Aiemmasta luokittelusta rakennustyyppeihin, ikäluokkiin ja veden kulutusmittauksen mukaan luovutaan.

Siirtotiedostolla siirrettävät tiedot tulee aina linkittää seurantajärjestelmän toimipaikkaan (teknisen tunnuksen (Toimipaikka ID) avulla. Tämä tieto löytyy mm. vuosiraportin Yleinen-osiosta sekä Sopimustason tiedoista Raportointiyksiköt-välilehden ”Tulosta toimipaikkojen tunnisteet” raportilta.

Siirtotiedoston ensimmäisellä välilehdellä on siirtotiedoston käyttöön ja sisältöön liittyviä ohjeita. Täytetty Excel-tiedosto viedään raportille seurantajärjestelmän työkaluriviltä löytyvän Siirrot-valikon takaa löytyvällä VAETS siirto -toiminnolla. Lisätietoja saat tarvittaessa Seuranta-avusta.

Uusi VAETS-siirtotiedosto

Vuoden 2020 raportoinnista eteenpäin tulee kiinteistö- ja kulutustietojen raportoinnissa käyttää alta löytyvää uutta VAETS siirtotiedostoa.

Siirtotiedostoon liittyvissä kysymyksissä teitä palvelee seuranta-apu@motiva.fi

Tyyppitoimenpiteet

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS) liittyneiden toimijoiden on halutessaan mahdollista raportoida asuinrakennuskannan tyypillisiä energiansäästötoimia vuosiraportoinnissa myös ns. tyyppitoimenpiteinä.

Oheisessa dokumentissa on esitetty VAETS vuosiraportointia varten vuonna 2010 määritetyt tyypilliset säästötoimenpiteet (ns. tyyppitoimenpiteet) ja niiden energiansäästövaikutusten laskennan perusteet ja tarvittavat lähtötiedot seurantajärjestelmässä. Kauden 2017-2025 raportointia varten on ohjeesta poistettu hehkulamppujen vaihtoon liittyvä toimenpide. Muilta osin hyödynnetään tietojen raportoinnissa tätä edellisen sopimuskauden ohjetta.

Miten toteutunut energiansäästö lasketaan?

Käytä toimien säästövaikutusten laskennassa ja dokumentoinnissa energiansäästövaikutusten laskenta- ja dokumentointiohjetta.

Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet

Ennen ensimmäistä vuosiraportointia liittymistiedoissa ilmoitetuille vastuuhenkilöille (sopimus- ja toimipaikkavastuuhenkilöt) toimitetaan sähköpostilla käyttäjätunnukset ja linkki seurantajärjestelmään.

Sopimusvastuuhenkilön tunnuksilla on luku- ja kirjoitusoikeus kaikkiin liittyjän toimipaikkoihin sekä sopimustason tietoihin seurantajärjestelmässä. Toimipaikkojen vastuuhenkilöillä on luku- ja kirjoitusoikeus vain oman toimipaikkansa tietoihin. Käyttöoikeuksia (lukuoikeus tai luku- ja kirjoitusoikeudet) voidaan sopimusvastuuhenkilön pyynnöstä antaa myös muille kuin nimetyille toimipaikkojen vastuuhenkilöille.

Miksi toimia pitää raportoida?

Energiatehokkuustoimien toteuttaminen ja tehtyjen toimien raportointi energiatehokkuussopimusten seurantajärjestelmään on tärkeää.

Vuosittainen raportointi auttaa liittyjää seuraamaan sopimuksen mukaisten energiansäästötavoitteiden sekä muiden velvoitteiden toteutumista.

Kansallisella tasolla säästöjen syntyminen ja niiden seuraaminen on edellytys, jotta voimme Suomessa toimeenpanna EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita vapaaehtoisin toimin ilman lainsäädäntöä.

Kysyttävää?

Vuosiraportointiin liittyvissä kysymyksissä palvelee seuranta-apu@motiva.fi

Energiatehokkuussopimuksiin liittyvissä kysymyksissä palvelee kysy@energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Lue vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin sivuston UKK-osiosta.