Uutinen

Energiatehokkuussopimusten verkkoyhteisö aukeaa loppuvuonna 2019

23.10.2019
Takaisin listaukseen

Energiatehokkuussopimuksille avautuu Meets-verkkoyhteisö. Yhteisön tavoite on tukea, helpottaa ja vauhdittaa yritysten energiatehokkuuteen tähtäävää työtä sekä lisätä ympäri Suomea työskentelevien energiatehokkuuden ammattilaisten keskinäistä vuorovaikutusta.

Loppuvuodesta 2019 avautuva verkkoyhteisö Meets on uudenlainen kohtaamispaikka energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yritysten, sopimusosapuolten valtionhallinnon ja toimialaliittojen edustajille.

Yhteisöä ylläpitää Motiva, joka tuottaa yhteisöön energiatehokkuuteen liittyvää hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa sekä järjestää teemoitettuja keskusteluja ja webinaareja. Yhteisön tavoite on tukea sopimukseen liittyneiden energiatehokkuustyötä.

Yhteisön jäseniä kannustetaan keskustelemaan, tuomaan esiin omia näkemyksiä, kysymään muilta neuvoa ja jakamaan yhteisölle linkkejä kiinnostavan tiedon äärelle.

–Sopimuksiin liittyneillä on paljon annettavaa toisilleen. Ammattilaisten verkostosta löytyy paljon monipuolista osaamista ja valtavasti näkemystä. Yhteisö tarjoaa paikan sen jakamiseen, sanoo viestintäpäällikkö Minna Mattsson Motivasta.

Verkoston viisaus ja vertaistuki

Verkossa toimiva yhteisö tarjoaa sopimusten yhteyshenkilöille helpon tavan osaamisen ja inspiraation kasvattamiseen sekä verkottumiseen.

Monet organisaatioiden energiatehokkuusammattilaiset puurtavat melko yksin energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi. Samojen asioiden parissa työskentelevien kollegoiden hyvät esimerkit jo tehdyistä energiatehokkuustoimista ja omakohtaiset kokemukset ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia niin vanhoillekin konkareille. Vinkkien ja kokemusten jakamisen lisäksi myös opit epäonnistumisista ovat tärkeää vertaistukea, jota liittyneiden organisaatioiden edustajat voivat toisilleen tarjota.

Ammatillisten näkemysten vaihdon ja vertaistuen tarve on pistetty merkille Motivan järjestämissä tapahtumissa ja koulutuksissa. Kaikilla ei kuitenkaan ole aikaa tai mahdollisuutta osallistua erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Verkossa kaikilla on mahdollisuus osallistua silloin kun se itselle sopii.

– Yhteisö antaa mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista asioista muiden liittyneiden ja viranomaistahojen kanssa, sanoo Tiina Sekki työtä rahoittavasta Energiavirastosta.

Yhteisö avautuu ensin yrityksille, myöhemmin myös kunnille

Yhteisön jäsenyys edellyttää kirjautumista yhteisön jäseneksi. Kirjautumiskutsut lähetetään sopimusyhdyshenkilöille sähköpostitse marraskuun aikana. Sopimukseen liittyneen yrityksen nimettyjen yhteyshenkilöiden lisäksi mukaan ovat tervetulleita myös muut samassa yrityksessä energia-asioiden parissa työskentelevät tiiminjäsenet. Kirjautuvan henkilön tulee työskennellä sopimukseen liittyneessä organisaatiossa.

Ensivaiheessa verkosto avautuu sopimukseen liittyneille yrityksille. Vuoden 2020 aikana se avataan myös kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyneille.

Meets.fi
Meets-verkkoyhteisö on kohtaamis- ja keskustelupaikka energiatehokkuuden ammattilaisille ympäri Suomen. Sen jäsenet ovat energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen sekä valtionhallinnon ja toimialaliittojen edustajia. Yhteisöä ylläpitää Motiva. Yhteisö on jäsenille maksuton.

Lisätietoja
viestintäpäällikkö Minna Mattsson, Motiva,
puhelin 040 50535151, minna.mattsson@motiva.fi

asiantuntija Elina Leskinen, Motiva,
puhelin 050 515 1328, elina.leskinen@motiva.fi

yli-insinööri Tiina Sekki, Energiavirasto,
puhelin 029 5050 200, tiina.sekki@energiavirasto.fi