Uutinen

Energiatuki haetaan Tekesistä

21.03.2017
Takaisin listaukseen

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi on siirtynyt vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin.

Millaisille hankkeille voi hakea tukea?

Energiatukea voidaan myöntää investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä tai energiansäästöä. Energiatuen myöntäminen perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan. Investointitukien pääpaino on uuden teknologian hankkeissa.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Tähän sisältyy myös kohdekatselmuksia. Näihin ei enää ole mahdollista myöntää energiatukea. Energiakatselmustukea voidaan edelleen myöntää muille kuin suurille yrityksille.

Investointitukea energiatehokkuushankkeisiin voidaan myöntää myös suurille yrityksille. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja yhteisöt voivat hakea tukea myös tavanomaisen teknologian energiatehokkuushankkeille.

Tekesin sivuilta löytyvät vuosittain vahvistettavat energiatuen myöntämisen linjaukset ja rajoitukset, tarkemmat hakuohjeet sekä hakemuksiin tarvittavat liitteet.

Paljonko tukea voi saada?

Myönnettävän tuen enimmäismäärät vaihtelevat hankkeen perustella. Tarkemmat linjaukset myönnettävän tuen enimmäismääristä sekä rajoituksista löytyvät Tekesin sivuilta.

Miten haet tukea?

Hakemus tehdään Tekesin verkkosivuilla sähköisessä asiointipalvelussa. Suositeltavaa on täyttää ensin vaadittavat liitteet ja kirjautua sitten asiointipalveluun. Asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistamisen kautta esim. pankkitunnuksilla.

TEKES: Tuen myöntämisperusteet, ohjeet ja lomakkeet tuen hakijalle sekä tuen enimmäismäärät

TEKES: Sähköinen asiointipalvelu

Missä vaiheessa tukea voi hakea?

Sekä energiakatselmustukea että investointitukea on haettava aina ennen hankkeen aloittamista. Energiakatselmuksen aloittamiseksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen. Investointi katsotaan aloitetun, kun sitä koskeva lopullinen ja sitova investointipäätös tai laitetilaus on tehty tai rakentaminen on aloitettu.

Jos hankkeen tukikelpoisuuteen tai tuen hakemiseen liittyen on kysymyksiä, on niistä hyvä keskustella etukäteen Tekesin energiatukitiimin asiantuntijoiden kanssa.