Uutinen

Energiavirasto ja Motiva: Suuri yritys, valmistaudu lainmukaisen energiakatselmuksen uusimiseen

13.06.2018
Takaisin listaukseen

Energiavirasto muistuttaa suuria yrityksiä lainmukaisen energiakatselmusvelvoitteen lähestymisestä. Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset selvittämään energiankäyttönsä ja keinot sen tehostamiseen neljän vuoden välein. Ensimmäiset, vuonna 2015 tehdyt, lakisääteiset katselmukset tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä.

Suomessa suuret yritykset ovat viimeisen neljän vuoden aikana toteuttaneet energiatehokkuuslain mukaisia suurten yritysten energiakatselmuksia. Valtaosalle yrityksistä koittaa pian aika uusia selvitys. Työ kannattaa aloittaa ajoissa.

– Jos yritys ei ole vielä aloittanut katselmuksen tekoa, sen suunnittelu kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Selvityksen tekeminen on hyvä aloittaa esimerkiksi ensi syyskuussa alkavalla lämmityskaudella. Näin katselmuksen ehtii tehdä laadukkaasti ja katselmoijia on paremmin saatavilla, sanoo Energiaviraston yli-insinööri Juha Toivanen.

Suuryrityksissä muhii 225 miljoonan euron energiansäästöpotti

Suuren yrityksen energiakatselmus tarkastelee yleisesti yrityksen tai konsernin Suomen toimintojen energiankäyttöä ja yksityiskohtaisemmin yrityksen itsensä valitsemia kohteita, joista selvitetään tarkemmin kohteen energiankulutus ja siihen sopivat energiatehokkuustoimenpiteet.

Suurten yritysten energiakatselmuksissa on toistaiseksi löydetty energiankäytön tehostamismahdollisuuksia yhteensä 6 terawattitunnin edestä. Toteutuessaan ne vähentäisivät yritysten vuosittaisia energiakuluja noin 225 miljoonalla eurolla.
Toivanen kannustaa yrityksiä rohkeasti toteuttamaan katselmuksessa ehdotettuja toimia energiankäytön tehostamiseksi.

– Energiatehokkuustoimilla on mahdollista saada tuntuvia kustannussäästöjä. Toteuttamalla katselmuksesta löytyneet toimet energiakulut vähenevät keskimäärin noin 10 prosenttia, toteaa Toivanen.

Millainen yritys luokitellaan suureksi?

Lain piiriin kuuluvat kaikki suuret yritykset, joissa työskentelee yli 250 henkeä tai vuosittainen liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja tase 43 miljoonaa euroa. Lukuihin lasketaan kaikki Suomeen rekisteröityjen yritysten ja konsernien kotimaassa ja ulkomailla omistamat yritykset.

– Jos yritys on epävarma kuuluko se lain piiriin, voi sen tarkistaa Energiavirastolta, Toivanen kannustaa.

Energiavirasto valvoo lain toteutumista pistokokein. Velvoitteesta luistaneelle voi rapsahtaa uhkasakko.

Mahdollisuus vapautua lakivelvoitteesta

Yrityksen on myös mahdollista vapautua lakivelvoitteesta, mikäli se pystyy muilla tavoin osoittamaan toimivansa järjestelmällisesti energiatehokkuuden eteen. Vapautuksen saavat yritykset, jotka ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimukseen ja hyödyntävät toiminnassaan ETJ+ -energiatehokkuusjärjestelmää. Samoin yritykset, joilla on käytössä sertifioitu ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä tai sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja sen rinnalla sertifioitu ETJ+.

Koulutusta syksyllä

Yrityksen tulee nimetä energiakatselmukselle vastuuhenkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Yritys voi kouluttaa oman työntekijän vastuuhenkilöksi tai vaihtoehtoisesti tilata työn ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tähän mennessä pätevyys on myönnetty lähes 500 henkilölle. Energiavirasto ja Motiva kouluttavat uusia vastuuhenkilöitä seuraavan kerran marraskuussa.

Lisätietoja:
Energiavirasto
yli-insinööri Juha Toivanen
puh. 029 505 0083, juha.toivanen@energiavirasto.fi

Motiva Oy
asiantuntija Elina Fast
puh. 0400 531 526, elina.fast@motiva.fi
 
Lisätietoa verkossa:

Suurten yritysten pakolliset katselmukset (Energiavirasto)

Energiatehokkuuslaki (Finlex)

Tilastotietoa kohdekatselmuksista (Motiva)

Kuva: istock