Uutinen

Haku auki: Kehittämisohjelma kuntien energiatehokkuuteen – teemana uima- ja urheiluhallit

09.02.2024
Takaisin listaukseen
Osana kuntien energiatehokkuussopimuksia järjestetään kehittämisohjelma, jonka tarkoitus on parantaa uima- ja urheiluhallien energiatehokkuutta ja lisätä uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä. Haku ohjelmaan on nyt auki. Hae mukaan 1.3.2024 mennessä.

Ohjelman tavoite

Kunnissa on hyviä esimerkkejä, miten uutta ja älykästä teknologiaa hyödyntäen on saatu mittavia taloudellisia säästöjä ja päästövähennyksiä. Selvitystyölle ja markkinavuoropuheluille ei kuitenkaan aina ole resursseja. Ohjelman tarkoitus on asiantuntija-avun ja vertaistuen avulla helpottaa uusien teknologien hyödyntämistä kuntien käytössä. Kuntien sopimustoiminnan yhdyshenkilöt arvioivat uima- ja urheiluhallit yhdeksi lähivuosien tärkeimmistä energiansäästökohteista.

Kuka voi hakea mukaan ja mitkä ovat valintakriteerit?

Ohjelmaan voivat hakea mukaan kaikki sopimuksessa mukana olevat kunnat, joilla olisi alustavaa kiinnostusta tai jo suunnitelmia jonkin uutta teknologiaa hyödyntävän energiatehokkuushankkeen tekemiseen. Ohjelmaan valitaan mukaan 6–10 kuntaa. Valinnat tehdään kokonaisharkinnan perusteella. Tavoitteena on saada ohjelmaan mukaan hankkeita, jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia ja samassa vaiheessa valmistelua. Valinnoista ilmoitetaan 6.3.2024 mennessä.

Osallistuva kunta nimeää keskuudestaan yhteyshenkilön ohjelman yhteydenpitoa varten. Ohjelman tilaisuuksiin voi mieluusti osallistua yhdestä organisaatiosta useampi henkilö.

Millaisella hankkeella voi osallistua?

Kunnassa tulee olla suunnitteilla uima- tai urheiluhalleihin (sisältäen jäähallit) suuntautuvia energiatehokkuustoimenpiteitä. Ohjelmaan voi osallistua hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa tai jo tarkemman hankesuunnittelun ollessa käynnissä. Hankkeelle ei tarvitse vielä olla kunnan sisäistä investointipäätöstä.

Mitä ohjelma tarjoaa?

Ohjelma tarjoaa kunnalle mahdollisuuden tutustua muiden kuntien parhaisiin esimerkkeihin ja uusin teknologioihin sekä näiden toimittajiin ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan sekä ohjelmaan kutsuttujen asiantuntijoiden tukea hankkeen valmisteluun.

Yrityksille: Oletko energiatehokkuutta lisäävän ratkaisun toimittaja?

Otamme vastaan tietoja markkinoilla olevista ratkaisuista ja yrityksistä, jotka tuottavat energiatehokkuutta lisääviä ratkaisuja uima- ja urheiluhalleihin. Ota yhteyttä Motivan yhteyshenkilöön.

Ohjelman aikataulu ja sisällöt

Ohjelma järjestetään ajalla 3.4.-1.10.2024 sisältäen yhden lähitapaamisen, 3 etätapaamista ja 2 webinaaria.

3.4.2024
klo 10.00-14.30
Kohteiden esittely, tukitarpeen kartoitus ja asiantuntijoiden tapaaminen
Ohjelman ensimmäinen tapaaminen Helsingissä.
15.5.2024
klo 14.00-16.00
Kuntien parhaat esimerkit -webinaari
Webinaari esittelee parhaat esimerkit uima- ja urheiluhallien energiatehokkuusparannuksiin.
4.6.2024
klo 9.00-11.00
Energiatehokkuusparannusten määrittely ja rahoitusvaihtoehdot, hankkeen ohjaus sekä suunnittelu
Ohjelman 2. tapaaminen etänä.
4.9.2024
klo 9.00-11.00
Uudet teknologiat ja toimittajat -webinaari
Tilaisuudessa eri teknologioiden toimittajat esittelevät ratkaisujaan ja ohjelmaan osallistuvien on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä.
18.9.2024
klo 9.00-11.00
Markkinakartoitus/-vuoropuhelu, hankintamenettelyt ja sopimusvaihe
Ohjelman 3. Tapaaminen etänä.

Tulosten esittely KETS-päivillä lokakuussa 2024.

Lisätietoja:
Motiva Oy
asiantuntija Anna Sahiluoma
Anna.sahiluoma@motiva.fi

Motiva Oy
asiantuntija Elli Saari
elli.saari@motiva.fi