Uutinen

Kerava, Lohja ja Kuhmo ottavat oppia toisiltaan energiatehokkuu-dessa

07.02.2022
Takaisin listaukseen
Vertaisoppimisesta kiinnostuneet kunnat kokoontuivat Teamsissä ensimmäisen kerran 3.2.2022. Samalla polkaistiin konkreettisesti käyntiin Kuntien energiatehokkuuden vertaisoppimishanke 2022, jossa jaetaan parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja kuntien kesken.

”Teemme Keravalla jo laajasti energiatehokkuustyötä. Resurssipula ja henkilöstön vaihtuminen vaikeuttavat työn pitkäjänteistä kehittämistä. Tämän hankkeen avulla haluamme vahvistaa suunnitelmallisuutta ja tiedolla johtamista kunnan energiatehokkuustyössä”, toteaa ilmasto-ohjelmapäällikkö Johanna Kuusisto Keravan kaupungilta.

Vertaisoppimisessa kunnat tutustuvat toistensa energiatehokkuustyön tapoihin ja käytäntöihin. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa vertaisoppiminen kuntien kesken energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon organisoinnista ja toimintatavoista. Tavoitteena on myös koota hyviä käytäntöjä kaikkien energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien käyttöön.

”Paljon on Lohjallakin jo tehty energiatehokkuuden eteen. Haluamme kuitenkin saada energiatehokkuustyön johtamisen ja raportoinnin kokonaisuutena hallintaan. Samalla parannamme tiedonkulkua ja sitoutamme oman kunnan johtoa ja poliittista tasoa mukaan energiatehokkuustyöhön”, sanoo isännöitsijä Mika Vierikko Lohjalta.

Kuhmossa energiatehokkuutta on käytännössä parannettu muun muassa ottamalla ledit käyttöön katuvalaistuksessa ja uusimalla kunnan kiinteistöjen ilmanvaihtokoneita.

”Meillä edistetään myös puurakentamista. Vertaisoppimisen avulla haluamme parantaa energiatehokkuusmahdollisuuksien tunnistamista, toteutettujen toimien kirjaamista sekä viestintää”, kertoo puolestaan tekninen johtaja Jari Juntunen Kuhmosta.

Vertaisoppimisvierailut ja -haastattelut keskipisteessä

Vertaisoppimishankkeessa jokaiseen osallistuvaan kuntaan tehdään päivän mittainen vertaisoppimisvierailu, jossa kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia henkilöitä energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon käytännöistä ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Vertaisoppimishaastatteluiden tavoitteena on selvittää, miten energiatehokkuus on liitetty osaksi kunnan toimintaa, millaisia toimenpiteitä kunnassa tehdään, miten tuloksia seurataan, miten energiatehokkuudesta viestitään ja millaisia yhteistyön muotoja on käytössä. Haastateltaviksi kutsutaan kunnasta henkilöitä, joiden työ jollain tavalla keskeisesti liittyy energiatehokkuustavoitteiden toteuttamiseen. Haastattelun kesto on 45 minuuttia.

Hanketta koordinoi valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Energiaviraston toimeksiannosta.

Lisätietoja:
Motiva Oy
asiantuntija Jaana Federley
jaana.federley@motiva.fi
puh. +358 40 672 1267

MotivaOy
johtava asiantuntija Okariina Rauta
okariina.rauta@motiva.fi
puh. +358 40 672 1267