Uutinen

Kuntaliitto: Kunnat aloittamassa energian säästötoimet

08.09.2022
Takaisin listaukseen
Lähes kaikki Kuntaliiton elo-syyskuussa 2022 toteuttamaan energiansäästökyselyn vastanneet kunnat pitivät energian lisäsäästötoimien aloittamista tarpeellisena (91 %).

Kunnista 84 prosentilla on käynnissä selvitys- ja valmistelutyö energian lisäsäästötoimien löytämiseksi ja 12 prosenttia on jo päättänyt lisäsäästötoimista. Kolme neljästä vastaajasta katsoi, että lisäsäästöpotentiaalia on vielä olemassa huolimatta aiemmin tehdyistä energian säästötoimista.

96% vastanneista kunnista selvittää tai on jo päättänyt säästöistä

Säästötoimista eniten kannatusta saivat:

  • energiainvestoinnit (lämpövuotojen tukkiminen, ledivalaistuksen lisääminen, rakennusautomaatio),
  • katu- ja tievalaistuksen vähentäminen,
  • puistojen ja ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen valaistuksen vähentäminen,
  • kiinteistöjen sisä- ja pihavalaistuksen vähentäminen,
  • kiinteistön käyttäjien opastus sekä
  • huonelämpötilan lasku.

Uimahallien osalta mahdollisina toimina esiin nousivat saunojen käyttöajan rajoitukset ja allasveden lämpötilan laskeminen.

Sähkön hinnan arvioitiin nousevan kuntien sopimuksissa tämän ja ensi vuoden aikana. Neljännes vastaajista arvioi, että hinnat nousevat jo kuluvan vuoden aikana ja 35 % arvioi hintojen nousun vaikuttavan vuonna 2023. Noin neljännes vastaajista arvioi, että hintojen nousu realisoituu sopimuksiin vasta 2024. Kunnilla on sähkösopimuksissaan erilaisia suojauksia.

Kuntien varautumisessa sähkökatkoihin on parannettavaa. 16 %:lla oli valmis suunnitelma sähkökatkojen varalle ja varautumissuunnitelma oli tekeillä 46 %:lla vastaajista. Puolella vastanneista kunnista varavoimakoneita on vain kriittisimpiin kohteisiin. Olemassa olevien varavoimakoneiden käytettävyys oli tarkastettu kuluvana vuonna 69 %:lla vastanneista.

66 % vastanneista kunnista omisti osuuksia energiayhtiöistä.

 

Kuntaliitto toteutti kunnille energiansäästökyselyn 26.8. – 5.9.2022. Kyselyyn vastasi 80 kunnan edustajat eri kuntakokoryhmistä.