Uutinen

Pk-yrityksille uusi ketterä energiakatselmus

16.05.2018
Takaisin listaukseen

Motiva on julkaissut uuden energiakatselmusmallin, joka tarjoaa pk-yrityksille kustannustehokkaan, mutta riittävän kokonaisvaltaisen ja laadukkaan menettelyn energiataloudellisuuden kartoittamiseen. Uusi 2-vaiheinen malli on räätälöity erityisesti pienille ja keskisuurille teollisuusyrityksille.

Monikaan pk-yritys ei päivittäisen toiminnan ohessa pysty riittävästi kiinnittämään huomiota fiksuun ja tarkoituksenmukaiseen energiankäyttöön, vaan isotkin energialaskut kuitataan mukisematta vuodesta toiseen. Tähän ei kuitenkaan kannata alistua, vaan tehokkaampaan energiankäyttöön kannattaa satsata.

”Energiakulujen väheneminen lisää aina yrityksen toiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä. Järkeviä ja taloudellisesti kannattavia energiansäästökohteita löytyy jokaisesta yrityksestä. Energiakatselmus tuottaa yritykselle hyödyllistä ja luotettavaa tietoa energiakustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämisen mahdollisuuksista”, sanoo johtava asiantuntija Tomi Kiuru Motivasta.

Selvitys kahdessa osassa

”Pk-yrityksellä kynnys toteuttaa energiakatselmus liittyy usein katselmuksen kustannuksiin ja omiin kiireisiin. Tästä syystä energiakatselmuksen toteutuksen ja maksun pilkkominen kahteen vaiheeseen sopii monille paremmin kuin yksi laaja selvitys”, arvioi Kiuru.

Katselmuksen ensimmäisessä vaiheessa katselmoija selvittää energian kokonaiskäytön ja jakautumisen, kohteeseen soveltuvat ja taloudellisesti kannattava energiansäästötoimenpiteet, mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä, sekä ehdottaa tarvittavia jatkoselvityksiä.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen yritys päättää haluaako se jatkaa työtä toiseen vaiheeseen, jossa käydään tarkemmin läpi merkittäviksi arvioituja säästömahdollisuuksia. Näin tarkastelu keskittyy juuri oikeisiin kohteisiin ja yritys saa lopputuloksena riittävän yksityiskohtaista tietoa tarvittavista toimenpiteistä.

Pk-yritysten katselmuksille tukea jopa 50%

Pk-yrityksen on mahdollista saada työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea katselmuksen molempiin vaiheisiin. Energiatehokkuussopimukseen liittyneelle pk-yritykselle tuki on 50 % ja muille 40 %. Tuettavan työkustannuksen ylärajat on määritelty Energiakatselmustoiminnan yleisohjeen liitteessä 2. Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Teollisuuden 2-vaiheinen energiakatselmus ja -analyysimalli täydentää aikaisemmin laadittuja Motivan energiakatselmusmalleja. Uusi malli sisältää toteutusohjeen, mallisisällysluettelon ja myöhemmin julkaistavan esimerkkiraportin. Motiva on laatinut katselmusmallin yhteistyössä Energiaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Katselmoijina energiatehokkuuden ammattilaiset

Energiakatselmuksia tekevät pätevöityneet energiakatselmoijat, jotka ovat Motivan energiakatselmoijan peruskurssin hyväksytysti suorittaneita lämpö- ja sähköalan asiantuntijoita. Suomessa on yli 2000 koulutettua energiakatselmoijaa ja katselmuksia hyväksytysti raportoineita katselmoijayrityksiä on yli 60.

Tutustu uuteen pk-teollisuuden 2-vaiheiseen energiakatselmusmalliin

Tutustu muihin Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin

Tuen hakeminen – Business Finlandin asiointipalvelu

Pätevöityneet energiakatselmoijat

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Tomi Kiuru, Motiva Oy
tomi.kiuru@motiva.fi, puhelin +358 9 6122 5009

 

Kuva: istock