Uutinen

Reilua energiaa: Syväselvityksistä lisävauhtia investointeihin

26.11.2020
Takaisin listaukseen
Energiaviraston Reilua Energiaa -lehti kertoo meneillään olevasta pilottihankkeesta, jossa testataan voiko energiatehokkuutta parantavia investointeja vauhdittaa valtion tukemilla syväselvityksillä.

Runsaasti energiaa kuluttavassa teollisuudessa on tehty viime vuosina paljon energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, mutta moni energiakatselmuksissa esille noussut idea jää kuitenkin toteuttamatta. Eteneminen investoinneiksi vaatisi tarkkoja jatkoselvityksiä teknisestä toteutuksesta ja taloudellisesta kannattavuudesta.

Energiatehokkuusinvestointeihin haetaan nyt lisävauhtia pilottihankkeessa, jossa energiavaltaiset teollisuusyritykset saavat valtiolta tukea investointien toteutuskelpoisuutta luotaaviin syväselvityksiin.

– Energiakatselmuksissa tunnistettujen asioiden ohella yrityksissä nousee esille paljon muitakin energiaa säästäviä ideoita. Niiden tarkentaminen ja eteenpäin vieminen ovat syväselvitysten keskeinen tavoite, Energiaviraston energiatehokkuudesta vastaava johtaja Heikki Väisänen tiivistää.

Uudenlaiselle tukimuodolle on tarvetta

Väisäsen mukaan ajatus syväselvityksille myönnettävästä tuesta juontaa juurensa vuonna 2015 voimaan astuneeseen energiatehokkuuslakiin, joka velvoittaa suuret yritykset tekemään säännöllisiä energiakatselmuksia. Pakollisiksi muuttuneisiin katselmuksiin ei saa kuitenkaan enää valtion tukea.

– Tukimuoto oli toiminut Suomessa hyvin, sillä sen ansiosta yritykset olivat pystyneet tekemään korkeatasoisia ja tuloksellisia analyysejä. Kun tuki ei ollut enää mahdollinen, lähdimme hakemaan muita vaihtoehtoja, Väisänen kertoo. Hänen mukaansa keskustelut yritysten kanssa vahvistivat käsitystä, että uudenlaiselle tukimuodolle voisi olla tarvetta. Syväselvitykset nousivat esille myös työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa energiatehokkuustyöryhmässä viime vuonna.

– Suurilla yrityksillä on paljonkin tarvetta tehdä pienehköjä, muutamia kymmeniä tuhansia euroja maksavia selvityksiä, joilla voitaisiin pohjustaa merkittäviä energiaa säästäviä investointeja, Väisänen sanoo.

Yritysten seula investoinneille on tiukka. Ennen investointipäätöstä hankeaihioista on tehtävä 1–3 tarkentavaa selvitystä. Jokaisen vaiheen jälkeen on haettava jatkoa investoinneista päättävältä yrityksen johdolta.

–  Sinänsä potentiaalisiin selvityksiin on kuitenkin usein vaikea saada organisaatiossa rahaa. Siksi niiden tekeminen helposti siirtyy, ja erinomaisetkin ideat jäävät odottamaan toteutusta. Tähän ´kuoleman laakson´ läpipääsyn helpottamiseen syväselvityksillä tähdätään.

Tukea 12 teollisuusyrityksen hankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama syväselvitysten pilottihanke toteutetaan yhteistyössä Energiaviraston, Business Finlandin ja Motivan kanssa. Hanke on suunnattu paljon energiaa kuluttaville teollisuusyrityksille, jotka ovat mukana energiatehokkuussopimuksissa. Business Finlandin tuotepäällikkö Markku Mäkelä kertoo, että yritykset ovat voineet hakea tukea syväselvityksiin, jotka tähtäävät energiansäästöön, energiatehokkuuden parantamiseen tai uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen.

–  Syväselvityksissä kyse on investointiaihioita tarkentavista selvityksistä, jotka voidaan toteuttaa energiatehokkuuslain edellyttämien pakollisten toimien jälkeen, Mäkelä sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen odottaa mielenkiinnolla pilottihankkeen tuloksia. Niiden perusteella tehdään päätös, tuleeko syväselvitysten tukemisesta pysyvä tukimuoto ja millaisilla ehdoilla tukea myönnettäisiin.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Energiaviraston Reilua Energiaa -lehdestä.

Teksti: Matti Remes

Kuva: Valio