Uutinen

Riihimäki haastaa kunnat yhteiselle matkalle

07.11.2017
Takaisin listaukseen

Riihimäki on liki 30 000 asukkaan kaupunki Kanta-Hämeessä, joka tunnetaan muun muassa Lasimuseosta ja varuskunnasta. Riihimäellä tapahtuu paljon muutakin – kaupunki on aktiivinen ilmasto- ja ympäristötoimija, joka on solminut ensimmäisen energiatehokkuussopimuksen jo vuonna 2000 ja käynnistänyt ympäristöjärjestelmän samana vuonna. Riihimäki päätti lähteä mukaan myös uudelle energiatehokkuussopimuskaudelle 2017-2025.

”Riihimäen kaupungille energia- ja ilmastotyö on äärimmäisen tärkeää. Energiatehokkuus on keskeinen osa modernin kaupungin toimintaa. Kysymys on viime kädessä veronmaksajien eurojen tehokkaasta käytöstä ja siitä kykenemmekö rakentamaan tulevaisuuden kaupunkeja, tulevaisuuden Suomea.” kaupunginjohtaja Sami Sulkko, Riihimäen kaupunki

Ilmasto- ja ympäristötyö liittyy Riihimäellä vahvasti kaupungin omaan strategiaan, jossa on määritelty, että kaupunki kehittyy pienemmän hiilijalanjäljen kaupunkina. Hiilijalanjäljen pienentämisessä tärkeinä osa-alueina nähdään tiivis kaupunkirakenne ja vahva kiertotalousosaaminen, jotka tekevät Riihimäestä vetovoimaisen kohtaamispaikan niin yrityksille kuin asukkaille. Hiilijalanjäljen pienentämisessä tärkeää on myös kunnan omien kiinteistöjen energiatehokkuus.

sopimus on HYVÄ työkalu

Riihimäellä energiatehokkuussopimus on nähty hyvänä työkaluna parantaa kaupungin energiatehokkuutta ja herättää henkilöstö energiatalkoisiin. Hyödyntämällä sopimuksien kautta saatavan tuen energiakatselmuksiin ja energiainvestointeihin, Riihimäellä on saatu aikaan taloudellisia säästöjä. Riihimäki on panostanut erityisesti energiakatselmuksiin, kaupungin kiinteistöt on katselmoitu lähes 100%:sti.

Energiatehokkuussopimuksen myötä kaupungissa on seurattu tarkemmin kiinteistöjen eri energiamuotojen kulutuksia ja niiden muutoksia, ja verrattu tietoja myös muiden kuntien vastaaviin.

Kiinteistöjen lisäksi työtä on tehty myös oman henkilöstön kuin kuntalaistenkin kanssa. Kiinteistöjen ylläpitohenkilöstölle on järjestetty talo- ja rakennustekniikkaan liittyvää koulutusta mm. SYKLIn kanssa. Koululaiset on aktivoitu mukaan energiansäästöön järjestämällä koulujen välisiä energiansäästökilpailuja.

 

Verkostoitumalla tukea omiin toimiin

Energiatehokkuussopimukseen liittyneet kunnat kootaan verkostoksi, ja vuosittain Energiaviraston ja Motivan järjestämille yhdyshenkilöpäiville kutsutaan työssä mukana olevat kuntien ja kaupunkien edustajat. Päivien aikana tarjoillaan ajankohtaista tietoa eri energiatehokkuuteen liittyvistä aiheista ja työstetään yhdessä toimintatapoja, vertaillaan tekemisiä ja jaetaan hyviä kokemuksia. Riihimäellä verkostoituminen nähdään tärkeänä osana toimintaa; muiden kuntien ja kaupunkien toimenpiteistä voi saada vinkkejä omaan toimintaan ja arvokasta tietoa onnistuneista toteutuksista.

Riihimäellä koetaan tärkeänä myös Motiva Oy:n asiantuntija-apu, koska yleensä kuntien omat resurssit energia-asioihin liittyen ovat rajalliset.

mukana myös kuntien ja kaupunkien liikelaitokset

Monien kuntien ja kaupunkien liikelaitokset ja yhtiöt ovat liittyneet myös mukaan vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin. Riihimäen kaupungin omistama Riihimäen Kaukolämpö Oy on mukana energiapalveluiden toimenpideohjelmassa, joka on osa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sisältyvään vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan voivat liittyä mm. kaupunkien vuokra-asuntoyhtiöt.

Riihimäen kaupunki:
Hannu Sydänmäki, hannu.sydanmaki(at)riihimaki.fi

Motiva Oy:
Okariina Rauta, okariina.rauta(at)motiva.fi