Uutinen

Sähköistyminen, hukkalämmöt ja lämpöpumput teollisuudessa -yhteishankkeeseen mukaan?

17.03.2022
Takaisin listaukseen
Motiva käynnistää keväällä 2022 teollisuusyritysten kanssa yhteishankkeen, jossa teemana ovat teollisuuden sähköistyminen ja lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen hukkalämmön hyötykäytössä.  

Hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla sekä muut sähköistämisratkaisut ovat avainasemassa teollisuuden fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä. Ne parantavat myös energiatehokkuutta merkittävästi. 

Yritys, hae mukaan 15.4.2022 mennessä 

Käynnistyvään hankkeeseen haetaan teollisuusyrityksiä, jotka  

  • suunnittelevat lämpöpumppujen tai sähköisten ratkaisujen hyödyntämistä omassa toiminnassaan  
  • haluavat kasvattaa osaamista ja ymmärrystä parhaiden ratkaisujen toteuttamiseksi  
  • kerätä tietoa erilaisista teknologiaratkaisuista.  

Hankkeeseen osallistuviin yrityksiin laaditaan selvitys toimintaan soveltuvista lämpöpumppu- ja/tai sähköistämisratkaisuista. Yritykset myös oppivat toisiltaan ja hankkeeseen osallistuvilta laite- ja järjestelmätoimittajilta. Hankkeen opit palvelevat myös laajemmin suomalaisten teollisuusyritysten energiatehokkuus- ja hiilineutraaliustyötä.  

Sähköistyminen, hukkalämmöt ja lämpöpumput teollisuudessa 2022 -yhteishankkeen esittely:
Sähköistyminen hukkalämmöt ja lämpöpumput teollisuudessa -yhteishanke (pdf) (1 MB)

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Tomi Kiuru
puh. 050 301 7029 

 

Lue myös: 

Suomen teollisuuden sähköistyminen ja sen vaikutus energiatehokkuuteen ja hukkalämpöjen hyödyntämiseen -selvitys 

 

KUVA: istock