Uutinen

Selvitä energiatehokas ja uusiutuva vaihtoehto maakaasulle

03.05.2022
Takaisin listaukseen
Yritys voi selvittää uusiutuvaan energiaan tai sähköön perustuvia vaihtoehtoja kaasun käytölle täsmäkatselmuksella tai syväselvityksellä. Selvityksiin voi hakea energiatukea.

Maakaasun käyttöön liittyvien epävarmuuksien vuoksi yritykset tekevät nopealla aikataululla suunnitelmia ja päätöksiä kaasusta irtaantumiseksi.

– Väliaikaisten ratkaisujen sijaan, yrityksen kannattaa investoida kestävään, vähäpäästöiseen ja energiatehokkaaseen tekniikkaan. Polttoon perustuviin ratkaisuihin verrattuna sähköiset ratkaisut, kuten esimerkiksi lämpöpumput tai sähköuunit, vähentävät päästöjä ja parantavat usein myös energiatehokkuutta, sanoo johtava asiantuntija Tomi Kiuru Motivasta.

Vähähiiliset korvaajat maakaasun käytölle voi selvittää valtion tukeman täsmäkatselmuksen tai syväselvityksen avulla.

– Yrityksen koko määrittää kumpi selvitys sopii käytettäväksi. Tukea myönnetään määrärahojen puitteissa, joten kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Täsmäkatselmuksia ja syväselvityksiä tuetaan tämän vuoden kokeilujakson aikana, joten nyt kannattaa toimia, Kiuru jatkaa.

Pk-yritys, seurakunta ja säätiö hyötyy täsmäkatselmuksesta

Täsmäkatselmus on pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille soveltuva kohdennettu selvitys, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Täsmäkatselmus sopii hyvin polttoaineen tai energian tuotantomuodon vaihtamiseen liittyviin tarkasteluihin. Selvityksen pohjalta esitettävien vaihtoehtojen tulee perustua uusiutuvaan energiaan tai sähköiseen ratkaisuun. Esimerkiksi maakaasun vaihdon selvittämistä toiseen fossiiliseen polttoaineeseen ei voida tukea.

Energiatuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työn hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea. Täsmäkatselmukselle voi hakea tukea 31.12.2023 asti.

Syväselvitys suuren yrityksen apuna

Energiatehokkuussopimukseen liittynyt suuri yritys voi ratkoa korvaajaa kaasunkäyttöön syväselvityksen avulla. Syväselvityksen pitää kohdistua kohteen omaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen tai vähähiiliseksi muuttamiseen. Se voi kohdistua myös uusiutuvan energian käytön kasvattamiseen. Energiatuen piiriin kuuluva syväselvitys soveltuu hyvin polttoaineen tai energian tuotantomuodon vaihtamiseen liittyviin selvityksiin.

Työlle voi hakea valtion 40 prosentin energiatukea Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta 31.12.2022 asti. Tuen edellytys on, että selvityksessä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat uusiutuvaan energiaan tai sähköistämiseen perustuvia ratkaisuja.

Kunnille uusiutuvan energian kuntakatselmus

Kunnissa vaihtoehdot fossiiliselle kaasulle löytyvät uusiutuvan energian kuntakatselmuksella. Kuntakatselmuksen voi toteuttaa yhden tai usean kunnan kattavana seutu- tai maakuntaselvityksenä. Motivan mallin mukaan tehtyihin uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin saa yhtä lailla valtion energiatukea.

Tekijöitä löytyy ympäri Suomen

Pätevöityneitä tekijöitä löytyy ympäri Suomen. Motivan sivuille on koottu energiakatselmuksia hyväksytysti toteuttaneet yritykset, joista löytyy päteviä tekijöitä niin täsmäkatselmuksiin kuin syväselvityksiin. Myös uusiutuvan energian kuntakatselmoijat löytyvät verkosta.

Hae tuki ennen työn aloitusta

Jos yritys hakee selvitykselle energiatukea, työtä ei saa käynnistää ennen Business Finlandilta saatua energiatukipäätöstä. Esimerkiksi sopimuksen tai sitovan tilauksen tekeminen katselmoijan kanssa katsotaan hankkeen käynnistämiseksi.

Selvitä vaihtoehto maakaasulle -webinaari 24.5.2022

Järjestämme aiheesta webinaarin tiistaina 24.5.2022 klo 9.00-10.30. Webinaarissa kuulet tarkemmin millaisin reunaehdoin selvityksiä voi toteuttaa valtion tukemana ja esillä on myös esimerkkejä ratkaisuvaihtoehdoista maakaasusta irtautumiseen. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä Energiaviraston, Business Finlandin ja Motivan asiantuntijoille.

Ilmoittautuminen 24.5.2022 Selvitä vaihtoehto maakaasulle -webinaarin

 

 

Lisätiedot:

www.motiva.fi/tasmakatselmus

www.motiva.fi/syvaselvitykset

www.motiva.fi/kuntakatselmus

www.businessfinland.fi/energiatuki