Uutinen

Sopimustulokset julki sähköisinä visualisointeina

18.10.2019
Takaisin listaukseen

Energiatehokkuussopimusten tulokset löydät jatkossa visualisoituina yhteenvetoina www.sopimustulokset.fi -verkkosivuilta. Ensimmäisenä on julkaistu yhteenvedot Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen 13 eri toimenpideohjelman tuloksista, jotka perustuvat liittyneiden vuosina 2017-2018 raportoimiin tietoihin.

Tulokset julkaistaan datayhteenvetoina, jotka koostuvat sähköisistä graafeista. Yhteenvedot sisältävät monipuolista tietoa toteutetuista toimenpiteistä, liittyneiden yritysten määristä ja energiankulutuksesta sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja myönnetyistä energiatuista.

Saatavilla elinkeinoelämän tulokset vuosilta 2017-2019

Ensimmäisenä on julkaistu Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten 13 eri toimenpideohjelman tulosyhteenvedot. Ne pohjautuvat liittyjien raportoimiin, vuosia 2017 ja 2018 koskeviin, tietoihin.

Sivuilla voi myös tarkastella energia-alan asiakkaille suunnattujen energiatehokkuustoimenpiteiden toteutumista. Asiakkaille kohdistettavat toimet liittyvät mm. viestintään, neuvontaan, kulutuspalautteisiin sekä laskutukseen.

Datayhteenvetojen lisäksi verkkosivuilta löytyy myös listat kaikista liittyneiden raportoimista energiatehokkuustoimenpiteistä, jotka on toteutettu vuosina 2017–2018.

Tuloksia julki vaiheittain loppuvuoden aikana

Pian julkaistaan myös kiinteistö- ja kunta-alan sopimusten tulokset. Myöhemmin syksyn tulee saataville myös yhteenveto elinkeinoelämän toimialoista, joilla saavutetut säästöt jakautuvat useampaan toimenpideohjelmaan. Esimerkiksi elintarvike-, metsä- ja kemianteollisuuden yritykset ovat mukana joko energiavaltaisen teollisuuden tai oman alansa keskisuurille energiankäyttäjille kohdistetussa toimenpideohjelmassa.

Lopuksi julkaistaan yhteenlasketut tulokset kaikkien alojen energiatehokkuustoimista.

Lataa tiedot itsellesi

Datayhteenvedot on laadittu Motivassa Tableau-työkalulla. Yhteenvetojen tarkastelu on helppoa ja halutessaan käyttäjä voi ladata yhteenvedon tulokset itselleen png-, pdf-, PowerPoint-muodossa. Voit ladata myöhemmin myös datayhteenvedon Excel-muodossa.

Oppia webinaarista

Motiva järjestää keskiviikkona 27.11.2019 webinaarin, joka opastaa datayhteenvetojen käytössä. Osallistujat saavat webinaarissa tietoa myös seurantajärjestelmän vuosiraportoijalle tuottaman palautetiedon uusista ominaisuuksista. Ilmoittaudu webinaariin.

Siirry sivustolleLisätietoja:
asiantuntija Saara Elväs, puhelin 09 6122 5043, saara.elvas@motiva.fi
asiantuntija Jaana Federley, puhelin 09 6122 5037, jaana.federley@motiva.fi