Uutinen

TEM: Uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin haettavana 40 miljoonaa euroa

13.02.2019
Takaisin listaukseen

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.2.2019

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2019. Tänä vuonna energiatukivaltuudesta on tähän tarkoitukseen varattu 40 miljoonaa euroa. Haku on auki toukokuun loppuun saakka, ja se on tarkoitettu investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeille.

Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden mukaisesti tuettavien hankkeiden kategoriat ovat: 1) biojalostamohankkeet,
2) kivihiilen ja muiden fossiilisten energialähteiden korvaaminen kaupunkialueilla ja 3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja.

Investointituella halutaan tukea uuden teknologian ratkaisuja

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä. Tukea ei myönnetä asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille taikka niiden yhteyteen toteutettaville hankkeille.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja tukikäsittelytarpeesta. Alustavan aikataulun mukaan tukipäätökset tehdään syksyllä 2019.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.5.2019 Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu suurten demohankkeiden hakulomake. Tarkemmat tiedot energiatuesta sekä linkit hakulomakkeeseen ja asiointipalveluun: businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/energiatuki/

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät pienet, eli max. 5 miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
erityisasiantuntija Annukka Saari, TEM, puh. 029 504 7197
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170 (4.3.2019 alkaen)
tuotepäällikkö Markku Mäkelä, Business Finland, puh. 050 339 2516