Uutinen

TEM: Uutta tukea pk-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin

20.08.2021
Takaisin listaukseen
Pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt voivat hakea valtion energiatukea uudenlaiseen täsmäkatselmukseen, jossa kartoitetaan kannattavimmat ja järkevimmät tavat tehostaa energiankäyttöä ja vähentää ilmastopäästöjä. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 15.8.2022 saakka.

Täsmäkatselmuksessa energiatehokkuuden ammattilainen etsii ja ehdottaa katselmoitavalle kohteelle taloudellisesti kannattavimmat ja toteutuskelpoisimmat toimenpiteet, joilla voi tehostaa energiankäyttöä, lisätä uusiutuvan energian käyttöä tai edetä kohti vähähiilisyyttä.

Täsmäkatselmuksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai teollisuudessa jokin tietty osa tuotannosta. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista. Työn sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia, kuten muissa energiakatselmusmalleissa.

Tukea täsmäkatselmuksille vuoteen 2022 saakka

Työ- ja elinkeinoministeriö on jo pitkään tukenut pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Vuosina 2021–2022 pilotoitavan täsmäkatselmuksen toivotaan aktivoivan erityisesti pk-sektorin toimijoita, joilla ei ole edellytyksiä tai tarvetta selvittää yhtä kokonaisvaltaisesti energiankäytön tehostamismahdollisuuksia kuten perinteisissä energiakatselmuksissa tehdään.

Tukea jopa puolet työn kustannuksista

Valtion tuki täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin tukea. Tukea voi hakea sähköisesti Business Finlandin asiointipalvelun kautta 15.8.2022 saakka.

Katselmuksen voi toteuttaa Motivan pätevöittämä energiakatselmoija suoritettuaan täsmäkatselmuksen verkkokurssin. Suomessa on runsaasti energiakatselmuksia tekeviä yrityksiä, joista tilaaja voi valita työlle tekijän. Lista yrityksistä löytyy Motivan verkkosivuilta.

Täsmäkatselmuksen lisäksi Suomessa on käytössä useita muita energiatuen piiriin kuuluvia katselmusmalleja, joihin voi hakea energiatukea vakiintuneeseen tapaan. Nämä energiakatselmusmallit soveltuvat muille kuin suurille yrityksille, sillä suurille yrityksille energiakatselmuksen tekeminen on lakisääteistä, eikä siihen voi saada tukea. Kaikki hakemukset tehdään Business Finlandin asiointipalvelun kautta.

Lisätiedot:

Motiva Oy
johtava asiantuntija Tomi Kiuru
puh. 09 6122 5009
tomi.kiuru@motiva.fi

TEM
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen
puh. 029 504 7882
pekka.karpanen(at)tem.fi

Energiavirasto
yli-insinööri Timo Vihavainen
puh. 029 505 0099
timo.vihavainen(at)energiavirasto.fi

Business Finland
tuotepäällikkö Markku Mäkelä
puh. 050 339 2516
markku.makela(at)businessfinland.fi

Lue lisää täsmäkatselmuksesta Motivan sivuilta
Business Finlandin verkkopalvelun energiatuet ja asiointipalvelu -osio