Uutinen

Teollisuuden sähköistyminen etenee

30.05.2022
Takaisin listaukseen
Hukkalämmön hyödyntäminen lämpöpumppujen avulla sekä muut sähköistämisratkaisut ovat avainasemassa teollisuuden fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa.

”Odotan toukokuussa käynnistyneen yhteishankkeen työpajoja innolla, sillä aikaisempiin kokemuksiin perustuen Suomessa on yritysten kesken hyvä yhteishenki viedä energiatehokkuutta eteenpäin” toteaa hankkeen projektipäällikkö Tomi Kiuru Motivasta.

Hankkeeseen osallistuvissa teollisuusyrityksissä tehdään mittauksia ja erilaisia selvityksiä, joiden avulla etsitään järkevimmät ratkaisut ja toimenpiteet energiatehokkuuden parantamiseksi ja yrityksen CO2-päästöjen vähentämiseksi. Työpajoissa yhdessä alan johtavien laite- ja ratkaisutoimittajien kanssa ratkaisuja kehitetään eteenpäin. Samalla koko osallistujaryhmän osaaminen aiheesta kasvaa.

Konkreettisten kaupallisten ratkaisujen lisäksi on tarkoitus hyödyntää yliopistoissa tehtävien opinnäytetöiden sisältöjä ja vastaavasti viedä yrityskentän kokemuksia tutkijoille.

Yhteistyön lopputuloksena julkaistaan julkista materiaalia, mittausten ja selvitysten tuloksia sekä ratkaisuesimerkkejä kuluvan vuoden lopussa. Vuoden 2023 alkupuolella pidetään avoin verkkoseminaari, jossa esitellään tuloksia. Tulosten toivotaan palvelevan erityisesti energiatehokkuussopimuksiin kuuluvien yritysten omiin tavoitteisiin pääsemistä, jotta kansalliset energiatehokkuusvelvoitteet saadaan täyttymään.

Motivan kokoama ja vetämä yhteishanke ”Sähköistyminen, hukkalämmöt ja lämpöpumput teollisuudessa” käynnistyi 20.5.2022. Yhteishankkeessa ovat mukana teollisuusyrityksistä Boliden Kokkola, Boliden Kevitsa, Metsä Group, Orion, Rudus, SSAB ja Umicore Finland. Laite- ja ratkaisutoimittajista ABB, Calefa, Caligo Industria, Elstor, Oilon ja Valmet Technologies. Konsulttina toimii Elomatic. Hankkeen rahoittavat osallistuvat yritykset, Energiavirasto sekä Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry.

Lisätietoja:
Motiva Oy
johtava asiantuntija Tomi Kiuru
puh. 09 6122 5009
tomi.kiuru@motiva.fi