Uutinen

Viesti vastuullisuus näkyväksi

19.09.2018
Takaisin listaukseen

Monet energiatehokkuussopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat jo vuosia tehneet pieniä ja suuria tekoja fiksumman energiankäytön eteen, mutta työn hedelmistä voisi pitää suurempaakin meteliä. Miten teoista kannattaa viestiä niin, että se on riittävän ymmärrettävää ja ennen kaikkea kiinnostavaa?

Motiva kutsui energiatehokkuussopimukseen liittyneiden viestijät koolle 11.9. Energia & vastuullisuusviestintä -tilaisuuteen antaakseen virikkeitä energiatehokkuustyöllä saavutetun hyvän esille tuomiseen.

Energian tehokas käyttö on väistämätön osa vastuullisuutta ja yksi tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Kansainvälisen Energiajärjestö IEA:n mukaan energiatehokkuus on ensisijainen ja välttämätön toimi, kun tavoitteena on energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.

Poikkeuksellisen kesän myötä ilmastonmuutos on kirjaimellisesti ollut koko Suomen iholla. Huoli kasvaa ja aihe puhuttaa, teema on myös mediassa tapetilla harva se päivä. Viimeistään nyt on aika viestiä toimista, joita organisaatiossanne tehdään ilmastokatastrofin hillitsemiseksi.

Viesti, sillä vastuullisuus ei näy päällepäin
”Vastuullisuus ei näy yhdestäkään tuotteesta tai palvelusta päällepäin”, totesi tilaisuudessa esiintynyt ProComin kestävän kehityksen jaoston puheenjohtaja ja innostavamman vastuullisuusviestinnän puolesta puhuja Heidi Korva.

Hänen mukaan yritysten kannattaisi viestiä aktiivisemmin vastuullisuudestaan, sillä hiljaisuus ei ole hyvä signaali. ”Tulevaisuuden menestysyrityksiä ovat ne, jotka rakentavat parempaa maailmaa ja osaavat viestiä siitä väkevästi ja rohkeasti”.

Korvan puheenvuoroon sisältyi pikaäänestys, johon osallistuneista kolmannes kertoi lisäävänsä vastuullisuusviestintää seuraavan puolen vuoden aikana. Toinen kolmannes vastaajista ilmoitti olevansa aktiivisia vastuuviestijöitä ja aikovat olla sitä jatkossakin. Loput kokivat, että petrattavaa löytyy.

Korva jakoi osallistuneille tukun inspiroivia vinkkejä, joita on hyvä pitää mielessä viestittäessä energia-asioista. Yksi perussäännöistä pätee erityisen hyvin energiasta viestittäessä. ”Puhu ihmisten kieltä – kerro, niin kuin kertoisit ystävälle kahvilassa”, sillä säästyneet megawattitunnit tai hiilidioksiditonnit avautuvat vain harvoille. Mitä yksinkertaisempaan ja havainnollisempaan muotoon osaat sanomasi pukea, sitä paremmat mahdollisuudet viestilläsi on tulla huomatuksi ja ymmärretyksi.

Uutinen kiinnostaa toimittajaa

Konkretiaa, hyviä esimerkkejä ja faktaa peräänkuulutti myös toimittaja Heli Saavalainen Helsingin Sanomista. Omissa jutuissaan hän tuo mielellään esiin vinkkejä, käytännön ratkaisuja arjen ongelmiin, sillä kuluttajat tuntuvat olevan entistä kiinnostuneempia vaikuttamaan omilla valinnoillaan.

Toimittajien sähköpostiin kilahtaa päivittäin satoja tiedotteita. Pohdi rehellisesti, onko aiheellasi aidosti uutisarvoa. ”Uutiskynnys on mahdollista ylittää aiheella, joka on ihmisiä kiinnostava ja sillä on merkittäviä vaikutuksia heidän elämäänsä ja yhteiskuntaan”, kiteytti Saavalainen. Tiedotteessa tuo asian ydin esille heti ja herätä toimittajan kiinnostus. Tärkeää on myös, että aiheen tunteva asiantuntija on tavoitettavissa.

Tiedoteähkystä huolimatta Saavalainen näkee, että tiedotteilla on oma paikkansa. Vaikka niihin ei välttämättä heti tartuttaisi, voivat ne pohjustaa tulevia juttuja.

Kokeile uutta ja karista tylsyys

Yritysnäkökulman vastuullisuudesta viestimiseen toi HELENin viestintää luotsaava Sanna Jääskeläinen. HELENillä vastuullisuudesta viestiminen ei ole irrallista yrityksen muusta viestinnästä. ”Olennaista on poimia tärkeimmät viestittävät teemat ja tunnistaa kohderyhmät kenelle vastuullisuus on merkityksellistä”, hän toteaa.

Jääskeläinen kannusti viestijöitä rohkeasti kokeilemaan jotain uutta. Näin on tehty myös HELENillä. Kun yhtiö uudisti brändinsä vuonna 2015, yhtenä kantavana ajurina on ollut energiatehokkaan toiminnan näkyväksi tekeminen – tunteita herättävällä tavalla. Tämän pohjalta syntyivät valloittavan hilpeät hahmot Yrjö Uusivirta ja Helena Aurinkoinen.

Yhtiön vastuullisuusasiantuntijat käyvät jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Keskustelua käydään kasvotusten erilaisissa tilaisuuksissa, kuin verkossa erilaisissa verkkoaivoriihissä ja sosiaalisen median kanavissa – myös keskeneräisistä asioista.

Avuksi teemaviikko

Motivan viestintäpäällikkö Leila Timonen herätteli ja houkutteli energiatehokkuussopimukseen liittyneitä organisaatioita mukaan lokakuisen Energiansäästöviikon viettoon. Viikolla 41 vietettävä teemaviikko on oivallinen tilaisuus tuoda esiin omia energiatehokkuustekoja ja kannustaa ja opastaa henkilöstöä fiksuun energiankäyttöön. Vuonna 2017 Energiansäästöviikko tavoitti lähes 440 000 suomalaista.

Jokainen organisaatio voi viettää teemaviikkoa tavallaan – tyyli on vapaa. Mukaan lähteville tarjolla on muun muassa kestävän työmatkaliikkumisen materiaaleja. Valtakunnallisen kampanjaviestinnän erityinen painopiste on tänä vuonna kerrostalo- ja rivitalotaloyhtiöiden asukkaissa.

Energiansäästöviikko pitää ääntä meille kaikille tärkeästä asiasta: kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia. Ilmoittaudu mukaan – yhdessä saamme enemmän aikaan.

 

Ota nämä ohjenuoraksi

Aamupäivän annin voi kiteyttää vastuullisuusviestijän muistilistaksi.

  1. Viesti vastuullisuus näkyväksi – vastuullisuus eivät näy päällepäin.
  2. Ei sanahelinälle, teot ratkaisevat – vastuullisuusviestintä pohjautuu aina aitoihin tekoihin!
  3. Altistu avoimuudelle – keskustele eri sidosryhmien edustajien kanssa ja kuuntele herkällä korvalla eri ryhmien näkemyksiä.
  4. Ravistele viestinnällä – luovu vanhasta ja kokeile rohkeasti jotain uutta.
  5. Karista tylsyys – kerro innostavasti energiasta.
  6. Seulo uutisjyvät akanoista – ajankohtaisuus, yhteiskunnallinen merkittävyys ja konkretia maistuvat medialle.
  7. Asiantuntijat esiin – pidä huolta, että asiantuntijat ovat toimittajan tavoitettavissa.
  8. Kavahda insinöörikieltä – pisteet sille, joka osaa yksinkertaistaa vaikeankin asian.
  9. Helpota ja kasvata kuulijan ymmärrystä – vertaa ja konkretisoi mittasuhteilla.
  10. Hyödynnä joukkovoimaa – valtakunnallinen teemaviikko on oiva hetki nostaa energiatehokkuus tapetille.

Aamupäivän esiintyjien esitysaineistot löydät Energiatehokkuussopimusten Youtube ja SlideShare -tileiltä.

Näillä pääsee hyvin alkuun ja vaikka vähän pidemmällekin, vai mitä?

Jos kaipaat apua, ota yhteyttä Motivan viestintään. Mietitään yhdessä, miten voisimme auttaa yritystänne viestimään entistä näkyvämmin vastuullisesta energiankäytöstä.

Ota yhteyttä

Kuva: istock