Uutinen

Vuoden 2019 energianerokkaat teot

10.12.2019
Takaisin listaukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva myönsivät Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksen viidelle erilaiselle energiatehokkuusteolle.

Päivittäistavarakaupan energiankierrätysjärjestelmä – Kesko ja Granlund

Kesko kehitti yhteistyössä Granlund Oy:n kanssa ratkaisun, joka parantaa päivittäistavarakauppojen kylmäjärjestelmien energiatehokkuutta. Uusi energiankierrätysjärjestelmä yhdistää kylmäjärjestelmän, lämpöpumpun ja energian kierrätyksen talteenottojärjestelmät. Ratkaisu hyödyntää viilennyksestä sivutuotteena syntyvää lauhdelämpöä saumattomasti kiinteistön lämmitystarpeisiin.

Energiankierrätysjärjestelmä on nyt asennettu 13 Keskon kiinteistöön. Uuden järjestelmän ansiosta rakennuksen vuosittainen lämmönkulutus pienenee arviolta jopa 85–95 prosenttia ja kauppiaan sähkölasku 10–15 prosenttia.

Konsepti on monistettavissa satoihin kauppoihin. Seuraavaksi Keskon suunnitelmissa on asentaa järjestelmä 65 K-Citymarketiin, 130 K-Supermarketiin ja 15 Kespro-noutotukkuun. Kokonaisuus tarkoittaa valmistuessaan Keskon vuosittaisten hiilidioksidipäästöjen pienentymistä 20 400 tonnilla, mikä vastaa noin 6 800 asukkaan kunnan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Vuosittaisia säästöjä kertyy yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa.

Lisätietoja teosta:
Kesko
Jari Pihlajamaa, talotekniikkapäällikkö
puhelin 050 409 6514

Granlund
Tuomo Niemelä, teknologiajohtaja – energia
puhelin 040 662 1274

Tuomariston perustelut valinnalle:
Tekniseltä toteutukseltaan innovatiivinen ja rohkea energiatehokkuusteko, joka kohdistuu olemassa olevaan kiinteistökantaan ja sen energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen. Teko osoittaa, että uudenlaisilla lähestymistavoilla ja kokeiluilla on mahdollista löytää uusia, erittäin kannattavia ja skaalattavia keinoja tehostaa energiankäyttöä. Tahdon, osaamisen ja yhteistyön taidonnäyte ja esimerkillinen harppaus kohti hiilineutraaliutta.

Future Energy Skills and Gamification (FEG) – Energiataitoja koulussa – Lapuan kaupunki

Alanurmon koulu, Kauhajärven koulu, Männikön koulu ja Poutun koulu

FEG skills (future energy skills and gamification) on lapulaisvoimin toteuttu hanke, jossa lapsia valmennetaan tulevaisuuden haasteisiin (www.fegskills.com). Hankkeessa on koottu yhteen toimivia kasvatuksellisia käytänteitä, joilla tavoitellaan kestävämpää tulevaisuutta. Kouluissa tehdään ikäkauden mukaisia energiatekoja oman FEG-opetussuunnitelman mukaisesti. Energiataitoihin ja niiden vaikutuksiin ympäröivässä maailmassa tutustutaan, esimerkiksi leikkien, roolipelin, koodaamisen ja opintoretkien kautta. Opetuksessa hyödynnetty muun muassa oppilaiden ideoimaa ja käsikirjoittamaa energiasäästöroolipeliä, jota voi pelata omalla matkapuhelimella.

Hankkeessa on mukana yli 200 lasta, joista jokainen pääsee paitsi osallistumaan myös suunnittelemaan toimintaa.

Lisätietoja teosta:
Lapuan kaupunki
Juho Norrena, Opetuspäällikkö
puhelin 044-438 4421

Tuomariston perustelut valinnalle:
Konkretiaan ja osallistamiseen nojaava kasvatuksellinen teko, jossa lapset ovat aidosti keskiössä kehittämässä heille kiehtovaa tapaa oppia. Moniulotteinen ja valloittava tapa juurruttaa kestäviä energiataitoja osaksi eri luokka-asteiden opinkaarta. Leikit, vierailut, pelillisyys luovat oppilaille hauskoja elämyksiä ja vahvoja kokemuksia. Alueellisesti merkittävässä hankkeessa on tehty laajaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Maauimalan energiaratkaisu – Tampereen kaupunki ja Tampereen Sähkölaitos Oy

Elokuussa 2018 avatussa Tampereen Kalevan maauimalassa on toteutettu uudenlainen lämmitys- ja jäähdytysratkaisu, jossa hyödynnetään kaukojäähdytysverkon energiaa uudella energiatehokkaalla tavalla. Kaukojäähdytysverkon hukkalämpöä käytetään altaiden lämmitykseen – ja vastaavasti maauimalan vesien lämmityksessä jäähtynyt vesi hyödynnetään kaukojäähdytysverkostoon.

Jäähdytysverkostossa kiertävä kylmä vesi viilentää kiinteistöjä Tampereen keskusta-alueella. Kiinteistöissä lämmennyt vesi johdetaan maauimalan tarpeisiin. Uimalan teknisessä tilassa kaukojäähdytysvedestä otetaan lämpöenergia talteen ja sitä hyödynnetään lämpöpumpun avulla allasvesien lämmittämiseen. Tämän jälkeen viilennyt kaukojäähdytysvesi syötetään uudelleen jäähdytysverkkoon jäähdyttämään kiinteistöjä. Näin ratkaisu toimii samanaikaisesti kaukojäähdytysverkon tuotantolaitoksena ja osana maauimalan lämmitysjärjestelmää.

Lisätietoja teosta:
Tampereen Sähkölaitos Oy
Timo Heikkilä, tuotepäällikkö
puhelin 040 7697863

Tuomariston perustelut valinnalle:
Erinomainen ja innostava esimerkki kaupunkien uusista energiaratkaisuista ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Paremman energiatehokkuuden lisäksi teossa on haettu systeemistä hyötyä kytkemällä maauimalan energiaratkaisu paikalliseen kaukojäähdytysverkkoon erillisen lämpöpumppujärjestelmän käyttöönoton sijaan. Asiakaslähtöinen alueellinen energiaratkaisu, jolla on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja kaupunkikehitykseen.

Hönkähöyryn höydyntäminen käyttöveden ja kiinteistön lämmitykseen – Orion, Fermion

Fermionin Oulun tehdas hyödyntää hönkähöyryä kiinteistön sekä käyttöveden lämmitykseen. Syntyvä hukkalämpö on mahdollista hyödyntää 100 prosenttisesti lämmönsiirtimen avulla. Ajatus tekoon syntyi energiakatselmuksessa, jossa etsittiin ratkaisuja tehdasprosessin lauhteena syntyvän hönkähöyryn hyödyntämiseen.

Järjestelmän kokonaissäästöpotentiaali on yli 415 MWh vuodessa, ja laaditun kustannusarvion mukaan järjestelmän takaisinmaksuaika on noin 3,4 vuotta. Hankkeen todelliset hyödyt ovat osoittautuneet kannattavuuslaskelmaa suuremmiksi.

Investoinnista saadut positiiviset kokemukset innoittavat kartoittamaan ja toteuttamaan samankaltaisia hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia muillakin Orion-konsernin kuudella tehdaspaikkakunnalla.

Lisätietoja teosta:
Orion Oyj
Timo Meri, Manager, Energy Efficiency
puhelin 050 966 7392

Tuomariston perustelut valinnalle:
Energiakatselmuksessa esiin noussut toimenpide, jolla tehtaan hukkalämpö on saatu valjastettua kannattavasti käyttöön. Loistava esimerkki, että teollisuudessa on edelleen mahdollista löytää hyviä ja kannattavia energiatehokkuustoimia, kun niitä systemaattisesti haetaan. Ylijäämälämmön hyödyntämisellä on kasvava ja merkittävä rooli valtakunnallisen energiatehokkuuden parantamisessa ja päästöjen vähentämisessä.

Tyhjäkäyntikävely ja -seuranta – MSK Plast Oy

MSK Plast etsi maksuttomia energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä ulkomaisen asiakkaan kanssa. Tapaamisten innoittamana tehtaalla tehtiin kävelykierros, jossa selvitettiin tarpeettomia energiankulutuskohteita tuotannon ulkopuolisena aikana. Hiljaisessa hallissa ne olivat silmin ja korvin havaittavissa. Kaikkiaan kierroksella löytyi yhteensä 60 yksittäistä energiatehokkuustoimenpidettä.

Tyhjäkäynnin seurantaa kehitettiin parin vuoden jälkeen kulutusseurannan avulla. Nykyään etäluettava järjestelmä helpottaa sähkön ja lämmönkulutuksen seurantaa – mahdollisten energiasyöppöjen jäljille päästään tuntien tarkkuudella. Tyhjäkäyntikävely järjestetään vuosittain. Yritys minimoi tyhjäkäynnin energiankulutusta vuoronlopetus ohjeistuksilla. MSK Plast kehittää tyhjäkäynnin energiankulutuksen seurantaan myös laskennallista tapaa.

Lisätietoja teosta:
MSK Plast Oy
Suvi Paavola, Operatiivinen päällikkö, reaktiovalu
puhelin 050 452 4876

Tuomariston perustelut valinnalle:
Ilahduttavan suoraviivainen ja kustannustehokas tapa selvittää tarpeetonta energiankulutusta tehtaan tuotannon ulkopuolisena aikana. Asiakasyhteistyön innoittama teko, joka on kannustanut koko organisaatiota energiankäytön jatkuvaan parantamiseen ja seurantaan. Helppo ja monistava toimintatapa, joka osoittaa, että energiankäytön tehostaminen ei aina vaadi suuria investointeja, vaan parantamiskohteita on mahdollista löytää pienelläkin vaivalla.

 

Kuvat: Kesko, Tampereen kaupunki, Samuli Pöntinen, Mikko Törmänen, MSK Group