Uutinen

Tälläisiä ovat vuoden 2021 energianerokkaat teot

09.12.2021
Takaisin listaukseen

S-ryhmän päivittäistavaran logistiikkakeskuksen kokonaisvaltainen energianhallinta

SOK Suomen Osuuskauppojen keskuskunta

S-ryhmän Sipoossa sijaitsevan logistiikkakeskuksen energiatehokkuutta on edistetty kokonaisvaltaisen energianhallinnan keinoin. Logistiikkakeskus on Suomen suurin rakennus, jossa reilu 216 000 neliötä kerrospinta-alaa.

Yhdessä vuorokaudessa logistiikkakeskuksen kautta kulkee noin 1 000 yhdistelmäajoneuvoa, joten lastaustaskujen edustoja ei voida aurata lumesta. Tämän vuoksi keskuksessa on otettu käyttöön sääennusteeseen perustuva lumensulatus, joka säätää lastausalueiden edustojen lämmitystä tarpeenmukaisesti ja vähentää ylläpitolämmityksen tarvetta. Sääennusteeseen perustuvan lumensulatuksen ansiosta logistiikkakeskuksen lämmönkulutus pienenee sääolosuhteista riippuen 500–1000 megawattituntia vuodessa.

Logistiikkakeskuksessa on käytössä matalan ja korkean lämpötilan lämmitysverkosto, mikä mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman energiankäytön. Energian kierrätyksen lisäämiseksi ja lämmöntuotannon päästöjen pienentämiseksi logistiikkakeskukseen on vuonna 2020 asennettu noin 1 MW korkean lämpötilan lämpöpumppu, jonka lämmönlähde on kylmäkoneiden lauhdelämpö. Lämpöpumpun ansiosta polttoaineiden kulutus pienenee 5000–6000 megawattituntia vuodessa.

Logistiikkakeskuksessa kuluu eniten sähköä kesähelteillä. Uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja kesän kulutuspiikkien leikkaamiseksi logistiikkakeskukseen on vuonna 2021 rakennettu yli 850 kWp maa-asenteinen aurinkovoimala. Voimala leikkaa sähkön kulutushuippua 300–400 kilowattia ja tuottaa sähköä jopa 800 megawattituntia vuodessa. Aurinkovoimalan yhteydessä on sähköakku, joka osallistuu ensisijaisesti energia- ja taajuudensäätömarkkinoille. Yhden megawatin sähköakku varastoi aurinkosähkön hetkellistä ylituotantoa, auttaa väistämään suurimpia sähkön hintapiikkejä ja mahdollistaa kysyntäjouston kehittämisen.

Tuomariston perustelut valinnalle:
SOK:n päivittäistavarakaupan logistiikkakeskuksessa on pitkäjänteisesti tehty merkittävää ja monipuolista työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Suomen suurimmassa logistiikkakeskuksessa yhdistellyt energiatehokkaat ratkaisut ovat hyvä esimerkki, kuinka energian tarkoituksenmukaista käyttöä voi viedä kokonaisvaltaisesti askelittain eteenpäin.

Toiminnoiltaan monipuolisen logistiikkakeskuksen matalan ja korkean lämpötilan lämmitysverkosto lisää tarkoituksenmukaista energiankäyttöä. Innovatiivinen lämpöpumpputeknologia sekä aurinkosähkön hyödyntäminen vähentävät polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Aurinkovoimalassa hyödynnettävä akkuteknologia on kustannustehokas keino hetkellisiin tehontarpeisiin mahdollistaen kysyntäjouston hyödyntämisen sekä logistiikkakeskuksen osallistumisen energia- ja taajuudensäätömarkkinoille.

Logistiikkakeskukselle välttämätön lastausalueiden lumensulatus perustuu sääennusteeseen, mikä auttaa karsimaan turhaa energiankulutusta.

 

Kipsilevytuotannon hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa

Vatajankoski Oy

Vatajankoski Oy hyödyntää Knauf Oy:n kipsilevytuotannon hukkalämpöä kaukolämpöverkossaan. Hukkalämpö kattaa Kankaanpään kaukolämpöverkon kokonaisenergiantarpeesta vuositasolla noin kolmanneksen, 25 gigawattituntia. Teko on vähentänyt polttamiseen perustuvaa energiantuotantoa ja mahdollistaa osaltaan päästövapaan kaukolämmön Kankaanpäässä.

Laitos toimii märkäpesuriteknologialla, jota avustaa kaksi suurta lämpöpumppua. Tehtaan aiemmin hyödyntämätön suuri vesihöyrymäärä ohjataan talteenottolaitokselle kanavistoa pitkin. Kipsilevytuotanto on viikonloput pysähdyksissä. Tällöin talteenottolaitoksen yhteyteen rakennetusta lämpöakusta saadaan katettua viikonloppujen lämpökuorma. Energian talteenotossa suurin osa höngän vesihöyrystä tiivistyy takaisin vedeksi, joka jatkokäytetään Knauf Oy:n kipsilevytuotannossa prosessivetenä. Teko säästää merkittävästi energiaa ja lisäksi puhdasta pohjavettä noin 30 000 kuutiometriä vuodessa.

Tuomariston perustelut valinnalle:
Tekninen ratkaisu, jossa hyödynnetään märkäpesuriteknologiaa, lämpöpumppuja sekä lämmön väliaikaisvarastointia teollisuuslämmön talteenotossa, on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Palkitun teon vaikutus Kankaanpään kaupungin energiakokonaisuuteen on suuri, kattaen kolmanneksen Kankaanpäässä käytetystä kaukolämpöenergiasta. Ratkaisu säästää merkittävästi myös alueen pohjavettä.

 

Energiatehokkuutta ja tiedolla johtamista Hollolasta

Hollolan kunta & Lahti Energia Oy

Hollolan Tilapalvelu Oy ja Lahti Energia Oy kehittivät yhteistyössä energian- ja sisäilmaolosuhteiden seurantajärjestelmän, jossa siirrettävillä antureilla voidaan seurata reaaliajassa Hollolan Asuntotalot Oy:n asuinkiinteistöjen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta sekä sisäilmaolosuhteita. Siirrettävien antureiden mittaustulosten perusteella on voitu selvittää sisäilmaolosuhteiden toiminta-ajan tekniset ongelmat ja yöajan perustasot. Asuinkiinteistöissä on kiinteistövalvontajärjestelmä, jolla kiinteistöjen kaukolämpökeskuksia ohjataan älykkäällä sääennusteeseen perustuvalla lämmönsäädöllä. Kaukolämmön, sähkön ja veden kulutusta seurataan tuntitasolla kiinteistökohtaisesti. Ratkaisun ansiosta kaukolämmönkulutus on vuodessa noin 650 megawattituntia, sähkönkulutus noin 150 megawattituntia ja vedenkulutusta noin 2440 kuutiometriä aiempaa kulutusta pienempi.

Tuomariston perustelut valinnalle:
Siirrettävä ja monipuolinen anturiteknologia antaa uudenlaisen tavan parantaa asuinkiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmaolosuhteita. Mittaustieto tuo esiin energiatehokkuuden todellisen tilanteen, antaa mahdollisuuden päästä nopeasti kiinni ongelmakohtiin, tukee päätöksentekoa ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista. Tuloksellinen energiatehokkuuden eteen tehty yhteistyö kaupallisen energiayhtiön ja kunnan välillä osoittaa suuntaa muillekin kunnille.