Uutinen

Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustus kolmelle vastuullisuusteolle

09.12.2021
Takaisin listaukseen
Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat myöntäneet Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen SOK:n Sipoon logistiikkakeskuksen kokonaisvaltaiselle energianhallinnalle, Vatajankoski Oy:n kaukolämpöverkon hukkalämpöratkaisulle sekä Hollolan kunnan ja Lahti Energian energiatehokkuuden tiedolla johtamisen mahdollistavalle seurantajärjestelmälle.

Vuoden Energianerokas -kilpailu nostaa esiin oivaltavia ja erottuvia tekoja, joita energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat toimijat toteuttavat vuosittain energiankäytön tehostamiseksi.

Vuoden nerokkaimmat energiatehokkuusteot SOK:lla, Vatajakoski Oy:llä ja Hollolan kunnalla

S-ryhmän Sipoossa sijaitsevassa logistiikkakeskuksessa on tehty systemaattista ja monipuolista työtä energiatehokkuuden parantamiseksi ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Suomen suurimman rakennuksen energiankierrätystä on lisätty ottamalla käyttöön matalan ja korkean lämpötilan lämmitysverkostossa kylmäkoneiden lauhdelämpöä hyödyntävää lämpöpumpputekniikkaa. Logistiikkakeskuksessa on käyttöönotettu lastausalueiden sääohjautuvaa lumensulatusta sekä aurinkosähkövoimala ja sähköakku, jotka vähentävät päästöjä, auttavat kesähelteiden kulutushuipuissa ja osallistuvat kysyntäjoustomarkkinoille.

Kankaanpäässä toimiva Vatajankoski Oy hyödyntää kaukolämpöverkossaan Knauf Oy:n kipsilevytehtaan hukkalämpöä, joka kattaa kolmanneksen alueen kaukolämmön tarpeesta. Märkäpesuriteknologiaan, lämpöpumppuihin sekä lämmön väliaikaisvarastointiin perustuva teknisten ratkaisujen yhdistelmä on ensimmäinen Suomessa. Ratkaisu on vähentänyt polttamiseen perustuvaa energiantuotantoa ja säästää merkittävästi myös alueen pohjavettä.

Hollolan Tilapalvelu Oy ja Lahti Energia Oy kehittivät yhteistyössä energian- ja sisäilmaolosuhteiden seurantajärjestelmän, jolla seurataan Hollolan kunnan ja Hollolan Asuntotalojen kaikkien kiinteistöjen lämmön-, sähkön ja vedenkulutuksia reaaliajassa, sekä siirrettävillä antureilla mitattuja sisäilmaolosuhteita. Mittaustieto tuo esiin energiatehokkuuden todellisen tilanteen, antaa mahdollisuuden päästä nopeasti kiinni ongelmakohtiin sekä tukee päätöksentekoa ja edesauttaa tietoon perustuvaa energiatehokkuuden johtamista.

‒ Vuoden Energianerokas 2021 -tunnustuksen saaneet teot nojaavat vastuullisen energiankäytön kulmakiviin, innovatiivisten teknisten ratkaisujen hyödyntämiseen, seurannan ja mittausten merkitykseen sekä pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen toimintaan, sanoo palkittavat teot valinneen tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta.

Voittajat valitsi tuomaristo, johon kuuluivat yli-insinööri Tiina Sekki Energiavirastosta, erityisasiantuntija Pia Kotro työ- ja elinkeinoministeriöstä, innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija Janne Hietaniemi, Solved Oy:stä, uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä seuranta- ja vaikutukset alueen johtaja Ulla Suomi Motivasta.

Sopimukset kannustavat energiatehokkuuteen

Energiatehokkuussopimuksiin 2017–2025 on liittynyt iso joukko suomalaisyrityksiä ja kuntia. Liittyneet yli 650 yritystä ja niiden lähes 6 800 toimipaikkaa sekä lähes 120 kuntaa ja kuntayhtymää tehostavat asettamiensa tavoitteiden mukaisesti toimintansa energiankäyttöä yhteensä tuhansilla yksittäisillä toimilla vuosittain. Sopimustoiminta kattaa lähes kaksi kolmasosaa Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Energiatehokkuussopimusten avulla säästetään valtava määrä energiaa ja niiden tulokset ovat avainasemassa Suomen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää nopeita päästövähennyksiä ja siinä energiatehokkuustoimenpiteillä on keskeinen merkitys.

Lisätietoja valinnasta:
yli-insinööri Tiina Sekki, Energiavirasto
tiina.sekki [at] energiavirasto.fi
Puhelin 0295 050 200

Lisätietoja kilpailusta:
viestintäpäällikkö Minna Mattsson, Motiva Oy
minna.mattsson [at] motiva.fi
Puhelin 040 505 3151