Uutinen

TEM: Yritykset ja kunnat tehostaneet vuotuista energiankäyttöä lähes 9 TWh

25.01.2022
Takaisin listaukseen
Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden lähes 600 yrityksen sekä 112 kunnan ja kuntayhtymän vuosina 2017–2020 toteuttamat toimet tehostivat niiden energiankäyttöä vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 8,9 terawattitunnilla vuosittain. Toteutunut säästö vastaa lähes 450 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä.

Vuosina 2017–2020 toteutetut toimet vähensivät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 2 miljoonaa tonnia ja niiden vuosittaisia energiakustannuksia arviolta yli 350 miljoonalla eurolla.

”Energiatehokkuussopimukset ovat osoittaneet tehokkuutensa. Suomi on myös yksi harvoista EU-maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely toimii ja tuottaa hyviä tuloksia tälläkin kaudella. Vuonna 2020 saavutettu vuosittainen säästö vastaa noin 2,5 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä vuonna 2020”, muistuttaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Yli 760 miljoonan euron investoinnin energiatehokkuuteen neljässä vuodessa

Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat investoineet energiatehokkuuteen yhteensä noin 764 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020. Euromääräisesti eniten energiatehokkuuteen ovat investoineet energiavaltainen teollisuus ja energia-ala. Lukumääräisesti toimenpiteitä on toteutettu eniten palvelu- ja kiinteistöalalla. Sopimukseen liittyneet organisaatiot ovat tehneet neljän vuoden aikana yhteensä liki 15 000 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut vuosina 2017–2020 elinkeinoelämän, kunta-alan ja kiinteistöalan sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen energiatehokkuusinvestointeja yhteensä 77,6 miljoonalla eurolla. Tukea on myönnetty 764 hankkeeseen, jotka eivät ilman tukea olisi toteutuneet.

Sopimuskauden 20172025 välitavoite saavutettu

Toimialoista sopimuksissa ovat mukana Metsäteollisuus, Elintarviketeollisuus, Energiateollisuus, Kemianteollisuus, Teknologiateollisuus, Kaupan liitto, Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kuntaliitto ja RAKLI.

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet toimijat ovat asettaneet itselleen energiamääränä mitattavan, vähintään 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on laskettu sopimukseen liittymistä edeltävän vuoden energiankäytöstä. Tehostamistavoitteen saavuttamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Välitavoitteet valtaosalla toimialoista on selvästi ylitetty.

Mitä ovat energiatehokkuussopimukset?

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa.  Sopimusten avulla toteutetaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin asettamia energiatehokkuusvelvoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Sopimuksiin on sitoutunut laaja joukko teollisuuden, energia- ja palvelualana yrityksiä sekä kuntia. Niiden energiankäyttö kattaa yhteensä noin 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Kuluva sopimuskausi ovat voimassa vuoteen 2025 asti.

 

Tutustu vuosien 2017-2020 sopimustuloksiin

 

Lisätiedot:

erityissiantuntija Pia Kotro, TEM, puh. 029 504 7229
johtaja Ulla Suomi, seuranta ja vaikutukset, Motiva, puh. 040 733 9972
yli-insinööri Tiina Sekki, Energiavirasto, puh. 029 505 0200