Uutinen

Yritykset vertaisoppivat toisiltaan keväällä 2022

15.03.2022
Takaisin listaukseen
Motiva on käynnistänyt vertaisoppimisen hankkeen, johon osallistuvat Metsä Group, Boliden ja Genencor International Oy. Yritykset tutustuvat keväällä 2022 toistensa tapoihin organisoida ja johtaa energiatehokkuustyötä.

Vertaisoppimisen hankkeeseen sitoutuneet yritykset jakavat toisilleen energiatehokkuuden hyviä käytäntöjä sekä saavat kehitysideoita omaan energiatehokkuustyöhönsä. Osallistujat tunnistavat oman energiatehokkuustyön vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä oppivat toinen toisiltaan.

– Kaikissa mukana olevissa yrityksissä on tehty jo pitkään tuloksellista energiatehokkuustyötä. Jokaisessa yrityksessä on omat hyvät toimintatapansa, joista muilla voi olla opittavaa, sanoo Motivan asiantuntija Elina Leskinen.

Hyvien käytäntöjen jakamista ja vertaisarviointia

Jokaiseen osallistuvaan yritykseen toteutetaan kevään aikana vierailu, jossa kahden muun yrityksen edustajat haastattelevat kohdeyrityksen eri rooleissa toimivia henkilöitä energiatehokkuustyön käytännöistä.

Jokainen yritys arvoi omaa energiatehokkuustyötään, joka auttaa vertaisoppimiseen valmistautumisessa. Itsearvioinnin lisäksi osallistujat saavat käyttöönsä yhteenvedon muiden yritysten tunnistamista vahvuuksista ja kehityskohteista energiatehokkuussopimuksen toimeenpanossa.

– Osallistujien toiveena on oppia toisiltaan esimerkiksi energiatehokkuustyön organisoinnista ja viestinnästä, tavoitteiden asettamisesta ja jalkautuksesta sekä yhteistyöstä kumppaneiden kanssa. Meillä on pitkä lista hyviä teemoja, joihin pureudumme kevään aikana, Leskinen sanoo.

Opit kaikkien hyödyksi

Haastattelujen pohjalta kootaan hyviä käytäntöjä kaikkien energiatehokkuussopimukseen liittyneiden yritysten käyttöön.

– Uskon, että vertaisoppimisen avulla saamme tunnistettua hyviä toimintamalleja, jotka auttavat laajemmin energiatehokkuussopimukseen liittyneitä yrityksiä.

Motiva koordinoi hanketta Energiaviraston toimeksiannosta.

Lisätietoja:
asiantuntija Elina Leskinen, Motiva
elina.leskinen [at] motiva.fi
puhelin 050 515 1328

 

KUVA: istock