Energia-ala

Seminaariaineistot

Säästöjen laskenta ja dokumentointi − päivitetty ohjeistus 28.1.2021

Webinaarissa käydään läpi päivitettyä energiatehokkuussopimusten säästöjen laskennan ja dokumentoinnin yleistä ohjeistusta.

Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

Energiatehokkuussopimusten vuosiraportointi -webinaari 28.1.2021

Webinaarissa käydään läpi yleisiä raportoinnin periaatteita, seurantajärjestelmän käyttöä sekä energiatehokkuustoimenpiteiden raportointia ja tavoitteen saavuttamista.

Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali – Huom. Esitysmateriaali on vuoden 2024 vastaavasta webinaarista eli sitä on päivitetty joiltain osin.

Sopimusten yhteenvedot ja palautetieto 27.11.2019

Vuoden 2019 lopussa pidettiin webinaari sopimusten uusista yhteenvedoista sekä seurantajärjestelmästä löytyvästä palautetiedosta.

Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

Raportointiklinikat

6.2.2024 Käyttöteknisten toimenpiteiden aktivointi
Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

14.2.2023 Energiatehokkuussopimukset: Liittyneen opas – verkkokurssi
Kuuntele tallenne

15.2.2022 Teollisuuden polttoaineluokituksen muutos
Kuuntele tallenne

4.2.2020 Toimenpiteiden siirtotiedosto – perusteet ja uudet ominaisuudet
Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

11.2.2019 Siirtotiedostojen käyttö
Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

18.2.2019 Ylemmän tason raportointi
Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

25.2.2019 Tavoitteen muttaminen ja jakaminen toimipaikoille

Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

Energiatehokkuussopimusten vuosiraportointi -webinaari 30.1.2019

Webinaarin sisältö on muuten sama kuin 28.1.2021 pidetyn vastaavan webinaarin, jonka tallenne löytyy ylempää, mutta tässä webinaarissa käsiteltiin myös teollisuuden energiatietojen raportointia.

Teollisuuden energiatietojen raportointi
Saara Elväs, Motiva ja Leena Timonen sekä Anssi Vuorio, Tilastokeskus
Kuuntele webinaaritallenne
Esitysmateriaalit

 

Energia-alan webinaarit

Energiantuotannon säästöjenlaskennan erityispiirteet -webinaari 6.2.2019

Webinaarissa esitellään energiantuotannon toimenpideohjelman (ET TOPO) ohjausryhmän laatimaa ohjetta energiantuotannon säästöjenlaskentaan sekä näytetään lyhyt demo esimerkkitoimenpiteiden raportoinnista seurantajärjestelmään.

Saara Elväs ja Erja Saarivirta, Motiva sekä Sirpa Leino, Energiateollisuus ry ja Timo Arponen, Helen Oy.

Kuuntele webinaaritallenne
Esitysmateriaali

4.2.2019 Energiapalvelut (EP TOPO) – Asiakkaille suunnattujen toimenpiteiden raportointi
Saara Elväs ja Jaana Federley, Motiva

Kuuntele tallenne
Esitysmateriaali

7.2.2018 Energiapalveluiden toimenpideohjelman vuosiraportointi -webinaari

Uudistunut vuosiraportointi
Saara Elväs, Motiva Oy

6.2.2018 Energiantuotannon toimenpideohjelman vuosiraportointi -webinaari

Uudistunut vuosiraportointi
Saara Elväs, Motiva Oy

11.12.2017 Energiatehokkuussopimus energiayhtiön viestinnän ja neuvonnan tukena -webinaari

Webinaarin avaus: Energiatehokkuussopimus
asiantuntija Sirpa Leino, Energiateollisuus ry

Viestinnällinen hyöty irti energiatehokkuussopimuksesta
viestintäpäällikkö Minna Mattsson, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta energiayhtiön asiakaspalvelun
ja kuluttajaviestinnän tukena

viestintäpäällikkö Leila Timonen, Motiva Oy

5.4.2017 Energiapalveluiden toimenpideohjelman toteuttaminen -webinaari

Videotallenteet:

Sopimustoiminta kansallisen tason energiatehokkuustoimena
Pia Outinen, Energiavirasto

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tavoitteet ja toteutus
Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry

Vuosiraportointi
Saara Elväs, Motiva Oy

Säästöjen laskenta ja dokumentointi
Ulla Suomi, Motiva Oy