Liittyjän tarina

Aurajoki Oy: Sähkön kysyntäjoustoon kannatti liittyä

20.11.2018
Takaisin listaukseen
Aurajoki Oy:n neljä tuotantolaitosta liittyivät sähkönkulutuksen kysyntäjoustoon. Se tuo yhtiölle selvää säästöä energiakuluissa.

Metallien pintakäsittelyyn erikoistunut Aurajoki Oy lähti syyskuussa 2018 mukaan sähkön kysyntäjoustomarkkinoille, joissa tuotantolaitosten sähkönkulutusta sopeutetaan sähkömarkkinoiden ja sähköjärjestelmän kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. Kysyntäpiikkien aikana tuotantolaitokset ottavat normaalia vähemmän sähköä verkosta ja saavat joustosta korvauksen.

Kysyntäjousto kattaa Aurajoki Oy:n kuumasinkityslaitokset Aurassa, Lievestuoreella, Pirkkalassa ja Mikkelissä. Tuotantojohtaja Tommi Pynnönen kertoo, että kysyntäjoustotilanteessa tuotantolaitoksen sähköteho pudotetaan alas korkeintaan 15 minuutiksi. Sen jälkeen teho palautuu automaattisesti takaisin normaaliksi.

– Pudotus on niin nopea, ettei sillä ole vaikutusta kuumasinkityslaitosten tuotantoon. Tehon alennus koskee ainoastaan sinkkikattiloiden lämmitystä. Valaistukseen, ilmanvaihtoon tai nostureihin sillä ei ole vaikutusta, Pynnönen kertoo.

Kysyntäjousto säästää myös ympäristöä

Aurajoki Oy on tehnyt sopimuksen kysyntäjoustosta Turku Energian kanssa, joka toimii teknisenä toteuttajana ja kaupankävijänä kantaverkkoyhtiö Fingridin suuntaan.

Sopimuksessa ovat mukana Aurajoki Oy:n Auran, Lievestuoreen, Pirkkalan ja Mikkelin laitokset. Mukana on useita toimipisteitä, sillä kysyntäjoustoon osallistuvalta yritykseltä vaaditaan vähintään yhden megawatin tehoa.

Pynnönen sanoo, että kysyntäjoustomarkkinoilta saatava korvaus tuo yhtiölle selvää säästöä energiakuluissa. – Sähkön kulutuksen ajoittainen vähentäminen on myös merkittävä ympäristöteko, joka sopii täydellisesti yhtiön arvoihin.

Energiansäästössä tavoite ylittyi

Aurajoki Oy:ssä energiatehokkuuden parantamiseen on kiinnitetty huomiota jo pitkään investoinneissa ja päivittäisessä työssä. Esimerkiksi kaikki kuumasinkityskattilat on vaihdettu öljystä sähkölämmitteisiksi. Merkittävää kustannushyötyä on saatu myös kaukolämpöjärjestelmän säädöillä.

– Turun tehtaalla jauhemaalaamoon asennettiin lämmön talteenottolaitteisto. Se oli iso investointi tämän kokoisessa yrityksessä, Pynnönen toteaa.

Aurajoki Oy tarjoaa metallien pintakäsittelyä, konepajatuotantoa, osahankintaa, asiakaskohtaisia toimituskokonaisuuksia. Yrityksen liikevaihto oli 29,5 miljoonaa euroa 2017 ja se työllisti 224 henkilöä.

Hänen mukaansa yrityksessä tutkitaan jatkuvasti uusia vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Viime aikoina on pohdittu esimerkiksi uusiutuvan energian käytön lisäämistä, mutta investoinneista ei ole vielä päätöksiä.

Aurajoki Oy on mukana energiatehokkuussopimuksissa ja yritys ylitti edellisellä kaudella tavoitteen, joka oli yhdeksän prosentin säästö energiankulutuksessa sopimuskaudella 2008–2016.

Pynnösen mielestä vapaaehtoisuuteen perustuva sopimusjärjestelmä on hyvä tapa kannustaa yrityksiä parantamaan energiatehokkuuttaan.

– Sopimuksessa mukanaolo motivoi miettimään energiansäästöön liittyviä kehitystarpeita. Toki yritykset tekevät niitä muutenkin jo kustannussäästöjen vuoksi.

Teksti: Matti Remes
Kuva: iStock