Liittyjän tarina

Berner Oy: Sopimuksesta vauhtia vastuullisuustyöhön

22.03.2021
Takaisin listaukseen
Berner Oy:lle liittyminen energiatehokkuussopimukseen on luonnollinen jatke työlle, jota perheyhtiössä on viime vuosina tehty energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi.

Kemianteollisuuden monialakonserni Berner Oy liittyi viime vuonna energiatehokkuussopimukseen. Toimitusketjun johtaja Juha Starckin mukaan päätös oli yksi askel työssä, jota perheyhtiössä tehdään energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

– Olemme mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa ja haluamme kehittää toimintaamme yhä vastuullisempaan suuntaan. Sopimukseen liittymisellä ”virallistamme” tahtotilamme myös tällä osa-alueella, Starck sanoo.

Hänen mukaansa energiatehokkuussopimuksessa mukanaolo systematisoi toimintaa, kun energiansäästölle asetetaan määrälliset tavoitteet ja tuloksista raportoidaan vuosittain Motivalle.

– Kehitämme vastuullista toimintaamme koko ajan ja pyrimme vähentämään energiaintensiivisyyttämme jatkuvan parantamisen periaatteella.

Tuotantoon energiaa säästäviä investointeja

Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä on tehty erityisesti Bernerin kolmessa tuotantolaitoksessa, jotka sijaitsevat Heinävedellä Pohjois-Karjalassa. Siellä yhtiö valmistaa kosmetiikka- ja hygieniatuotteita, autonhoitotuotteita, pesu- ja puhdistusaineita ja etikoita.

– Tuotantomme Heinävedellä ei ole erityisen energiaintensiivistä verrattuna raskaampaan teollisuuteen. Kulutamme kuitenkin tuotannossamme vuosittain merkittävän määrän sähkö- ja lämpöenergiaa. Energiaa kuluu myös esimerkiksi jätevesien käsittelyyn, Starck huomauttaa.

Bernerin tuotantolaitoksissa on uusittu tuotantolinjoja ja asennettu niihin laitteita, jotka kuluttavat vähemmän sähköä.

Viime vuoden investointeihin kuuluivat esimerkiksi vanhoja laitteita tehokkaampi paineilman tuotantojärjestelmä. Paineilmaa tarvitaan tuotteiden pakkauslinjoilla.

Myös tuotantolinjojen pesukeskuksiin tehty modernisointeja, jotka muun muassa tehostavat lämpimän veden käyttöä. Samalla jätevesien ja vaarallisten jätteiden määrä vähenee.

– Lisäksi olemme vaihtaneet tuotantolaitostemme ja logistiikkakeskuksemme valaistuksen LED-valoihin ja siirtyneet koko yrityksen ostamassa sähköenergiassa tuulisähköön, Starck luettelee.

Myös kuljetusten energiatehokkuus paranee

Parhaillaan Heinävedellä on suunnittelun alla investointi, jolla korvataan yhdellä tuotantolaitoksella vielä käytössä oleva öljykattila hiilineutraalilla vaihtoehdolla. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi maalämpö.

– Tuotantolaitoksemme ovat jo lähes hiilineutraaleja, ja saavutamme hiilineutraaliuden noin vuoden aikana.

Energiansäästöön on kiinnitetty huomiota myös raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja lopputuotteiden kuljettamisessa.

Berner on ottanut käyttöön niin sanotut pankkoautot, joiden avulla kuljetusten hyötysuhde paranee Starckin mukaan jopa 60 prosenttia. Uusissa ajoneuvoyhdistelmissä lopputuotteita sisältävät lavat voidaan lastata perävaunussa kahteen kerrokseen, kun aiemmin niitä pystyttiin kuljettamaan vain yhdessä kerroksessa.

– Neuvottelemme myös kuljetuskumppaniemme kanssa biodieseliin siirtymisestä, Starck mainitsee.

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu perheyritys, joka tuo maahan ja valmistaa itse tunnettuja merkkituotteita. Suomessa konserni valmistaa muun muassa kosmetiikka- ja hygieniatuotteita.

 

TEKSTI: Matti Remes

KUVA: Berner