Liittyjän tarina

Bluefors Oy: Kova kasvu tuo energiansäästöön positiivisen haasteen

13.11.2023
Takaisin listaukseen
Teknologiayhtiö Bluefors saneeraa nykyisiä ja rakentaa uusia toimitiloja vastatakseen liiketoiminnan kovaan kasvuun. Se tuo energiansäästöön positiivisen haasteen.

Pitäjänmäen yritysalueella Helsingissä sijaitsee vierekkäin kaksi tavanomaisen näköistä teollisuuskiinteistöä, jotka kätkevät kuitenkin sisäänsä alansa globaalin markkinajohtajan modernit tuotantotilat.

Täällä toimii ultramatalien lämpötilojen jäähdyttimiä valmistava Bluefors, jonka tuotteita käytetään muun muassa suuren laskentatehon kvanttitietokoneissa.

Yritys aloitti pienissä toimitiloissa, mutta vähitellen se on hankkinut käyttöönsä koko kiinteistön ja sittemmin myös naapurikiinteistön.

– Pala palalta olemme remontoineet vanhaa rakennuskantaa isolla kädellä. Lämmitettävä toimisto-, tuotekehitys- ja tuotantotila on kasvanut noin 13 000 neliömetriin, joten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota, Blueforsin kiinteistöjohtaja Timo Palmu sanoo.

Uudesta talotekniikasta suuri energiansäästö

Kiinteistöt lämpiävät kaukolämmöllä. Kesällä sähköä kuluu tilojen jäähdyttämiseen. Tuotannossa sähköä kuluttavat muun muassa CNC-koneet ja pesulinjasto.

Sähköä tarvitaan myös kryostaateiksi kutsuttujen jäähdyttimien testaamiseen ennen niiden lähettämistä asiakkaille. Suurten laitteiden jäähdytysprosessi lähelle absoluuttista nollapistettä kestää useita päiviä.

Vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuutta on parannettu uudistamalla talotekniikka vaiheittain lähes kokonaan. Vanhoja ilmanvaihtokoneita on vaihdettu energiatehokkaampiin laitteisiin, joissa on tehokas lämmön talteenotto.

Energiaa säästää huomattavasti myös uusi rakennusautomaatio, jonka avulla lämmitystä, jäähdytystä ja ilmanvaihtoa voidaan säätää tarpeenmukaisesti. Tämän mahdollistavat jokaiseen huoneeseen asennetut sisälämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta mittaavat anturit.

Logistiikkatiloissa on paljon tavaraliikennettä sisään ja ulos. Avonaisista oviaukoista harakoille pääsevän lämmön määrää vähennetään oviverhopuhaltimilla. Vedon tunteen väheneminen on myös parantanut työskentelyolosuhteita logistiikkatiloissa.

Tuotantokiinteistön ulkoseinäelementit on vaihdettu uusiin, paremmin eristäviin elementteihin. Ikkunat on vaihdettu nykyaikaisiin kolmikerroslaseihin, mikä säästää talvella lämpöenergiaa ja kesällä jäähdytykseen tarvittavaa sähköä.

– Myös kiinteistöjen kaiken valaistuksen vaihtaminen ledeihin sekä liikkeentunnistimien ja ajastimien asentaminen on tuonut säästöä sähkön kulutukseen, Palmu kertoo.

Järjestelmällinen ote tuo tuloksia

Palmun mukaan tuleviin investointeihin sisältyy vielä viimeisen vanhan ilmanvaihtokoneen vaihto uuteen ja kryostaattien jäähdytyksessä syntyvän hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen kiinteistön lämmitykseen.

Palmu ei halua nimetä yhtä energiatehokkuutta parantanutta investointia ylitse muiden. Hänestä tärkeintä on ollut järjestelmällinen ote ja asenne, jolla energiaa säästäviä toimia on viety vuosien aikana eteenpäin.

Palmun mukaan koko ajan kasvaneiden tuotanto- ja muiden tilojen sekä tilojen käyttötarkoituksen muutosten vuoksi energiansäästöä on vaikea arvioida kilowattitunteina tai prosentteina.

– Joka tapauksessa taloudelliset säästöt ja päästövähennykset ovat olleet merkittäviä.

Suunnitteilla energiatehokas uudisrakennus

Palmun mielestä energiatehokkuuden parantamisessa suurin haaste – positiivinen sellainen – on Blueforsin liiketoiminnan raju kasvu. Toimitilojen laajentamisen ohella tilojen käyttötarkoitusta saatetaan joutua muuttamaan nopeallakin aikataululla.

– Se edellyttää muutostarpeiden hyvää hallintaa ja ennakointia. Saatamme joutua muuttamaan lennosta jo kertaalleen suunniteltujen tilojen käyttötarkoitusta, mikä edellyttää esimerkiksi talotekniikan päivittämistä.

Blueforsin kasvun myötä nykyiset toimitilat ovat käyneet auttamatta ahtaiksi. Suunnitteilla on nykyisten tuotantotilojen viereen rakennettava uusi 15 000 neliömetrin tuotanto- ja toimistorakennus, jota koskeva kaavamuutos on vireillä.

– Tulevassa uudisrakennuksessa otamme jo suunnitteluvaiheessa huomioon energiatehokkuusasiat LEED Green Building -sertifikaatin vaatimusten mukaisesti.

Bluefors kuuluu teknologiateollisuuden energiatehokkuussopimukseen. Palmun mukaan mukanaolo lähtee yrityksen arvoista ja kulttuurista.

– Haluamme toimia vastuullisella tavalla ja osana tätä pidämme sopimukseen liittymistä tärkeänä. Myös ympäristöjohtamisen ISO14001-standardi edellyttää meiltä energiatehokkuuden jatkuvaa parantamista.

Fakta:

Blueforsin liikevaihto vuonna 2022 oli 134 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli yli 90 prosenttia. Yhtiö työllistää noin 600 ihmistä Suomessa, Yhdysvalloissa, Hollannissa, Japanissa ja Saksassa.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Bluefors