Liittyjän tarina

Citycon: Kauppakeskusten energiansäästöön löytyy tehokkaita ratkaisuja

03.03.2023
Takaisin listaukseen
Cityconin kauppakeskuksissa talotekniikan säätöjen optimointi säästää sähköä ja lämpöä. Todella merkittäviä parannuksia energiatehokkuuteen tuo kuitenkin uuden teknologian käyttöönotto.

Kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin omistamissa kauppakeskuksissa on tehty viime vuosina paljon energian käyttöä tehostavia toimia, mutta vuoden 2022 syksyllä keskusten energian kulutukseen vaikuttavia asioita käytiin läpi vieläkin tiheämmällä kammalla.

Konsernin vastuullisuuspäällikkö Wilhelm Ehrnrooth sanoo, että pääpaino on ollut taloteknisten järjestelmien optimoinnissa.

– Olemme esimerkiksi käyneet läpi kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmät ja tehneet niihin tarvittaessa säätöjä ja ajastuksia. Tätä on toki tehty aiemminkin, mutta nyt asioita on käyty läpi entistä suuremmalla pieteetillä.

Kauppakeskusten ilmanvaihtoa on pienennetty etenkin vähemmällä käytöllä olevissa tiloissa ja keskusten hiljaisemmilla tunneilla. Myös keskusten lämpötiloja on alennettu mahdollisuuksien mukaan.

– Liian kova ilmavirta kuluttaa turhaan energiaa. Toisaalta asiakkaiden ja työntekijöiden viihtyisyyden takaamiseksi ilmanvaihdon on oltava riittävä. Myöskään lämpötilaa ei voi laskea liian paljon, Ehrnrooth huomauttaa.

Isossa Omenassa meneillään iso energiahanke

Cityconilla on Suomessa yhdeksän kauppakeskusta. Ehrnroothin mukaan myös kiinteistöjen muu talotekniikka on käyty läpi, jotta energiaa kuluttavat laitteet ovat toiminnassa vain silloin, kun niiden kuuluukin olla käynnissä.

Sama pätee valaistuksiin. Keskusten ulko- ja sisävalaistusta on himmennetty, ja valomainoksia ja keskuksissa olevia valoja sammutetaan aiempaa aikaisemmin.

Kiinteistöjen energiatehokkuus paranee myös silloin, kun taloteknisiä järjestelmiä uusitaan.

Kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa Cityconilla on meneillään mittava energiaremontti, jossa vanhoja lämmityspattereita korvataan teollisen mittaluokan ilmalämpöpumpuilla.

Uusi energiankierrätys- ja lämpöpumppujärjestelmä ottaa talteen ja kierrättää aiemmin ulkoilmaan johdetun lämpöenergian takaisin keskukseen. Järjestelmä hyödyntää myös ruokakauppojen kylmäjärjestelmien lauhdelämpöä.

Ehrnroothin mukaan Isossa Omenassa tehostetaan myös parkkihallin lämmön talteenottoa ja säädetään hallin lämpötilaa pari astetta alemmas.

– Ison Omenan monivuotisen energiahankkeen tavoitteena on säästää 9200 megawattitunnin edestä energiaa vuodessa. Jo nyt toteutetuilla toimilla lämmön kulutus on vähentynyt yli 20 prosenttia verrattuna edelliseen lämmityskauteen.

Ehrnroothin mukaan tavoitteena on, että energiaremontin valmistuttua kiinteistön lämmitysenergian ostotarve vähenee 50 prosenttia.

Lippulaiva lämpenee ja viilenee geoenergialla

Oma lukunsa Cityconin kiinteistöjen energiatehokkuudessa on Espoossa keväällä 2022 avattu Lippulaiva, jonka hiilivapaasta lämmityksestä ja jäähdytyksestä vastaa Euroopan tiettävästi suurin kaupalliseen kiinteistöön sijoitettu geoenergialaitos.

Järjestelmän ytimen muodostavat kellarikerroksen energiakeskukseen sijoitetut kaksi suurta lämpöpumppua, joiden avulla maalämpö muokataan oikealle lämpötilatasolle. Lämpöpumppujärjestelmän kokonaisteho on 4,4 MW, mikä vastaa noin 500 omakotitalon maalämpöjärjestelmän tehoa.

Kesällä kalliosta otetaan viilennystä. Samalla kallioperään siirtyy lämpöä, jota voidaan hyödyntää lämmityskauden aikana kiinteistön lämmitykseen.

Lippulaivan energiankulutusta ja energiavirtoja ohjataan ja optimoidaan älykkäällä energiajärjestelmällä. Lisäksi katolla ja seinäpinnoilla on aurinkopaneeleita, joista saadaan sähköä muun muassa hissien, liukuportaiden ja yleisten alueiden valaistuksen tarpeisiin.

Fakta:
Citycon on kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on Pohjoismaissa ja Baltian maissa 33 sijoituskohdetta. Yhdeksän niistä on Suomessa.

Teksti: Matti Remes
Kuva: Citycon