Uutinen

Energiatehokkaasti eteenpäin kohti vähähiilistä tulevaisuutta

27.02.2020
Takaisin listaukseen
Kunnissa ja kuntayhtymissä olisi tärkeä tiedostaa ja tunnistaa myös energiatehokkuuden tuomat oheishyödyt. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva selvitti keväällä 2018 millaisia oheishyötyjä energiatehokkuustoimet tuottavat niitä toteuttaville suomalaisyrityksille. Vuonna 2019 selvitystä jatkettiin koskemaan kuntia ja kuntayhtymiä.

Selvitystä varten haastateltiin syksyllä 2019 yhteensä kymmenen erikokoisen kunnan tai kuntayhtymän edustajia organisaatioista, jotka ovat liittyneet kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan energiatehokkuutta tarvitaan energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja myös vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuustoimet ja -investoinnit tuottavat energiansäästön lisäksi monenlaisia muita hyötyjä, joita kutsutaan oheishyödyiksi, lisäarvoksi tai piilohyödyiksi. Taustalla on IEA:n vuonna 2014 lanseeraama termi ”Multiple Benefits”.

Energiatehokkuus kytkeytyy moniin hyötyihin

Oheishyötyjen taloudellisen arvon määrittäminen on hankalampaa kuin suorien energia- tai kustannussäästöjen laskeminen. Ne ovatkin harvoin edes mukana laskelmissa, kun tarkastellaan energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta. Tämä voi aiheuttaa toimenpiteen kannattavuuden aliarvioimisen.

Motiva julkaisi vuonna 2018 laskurin, joka avaa monipuolisen näkymän  investointihankkeen kannattavuuden tarkasteluun. Laskurin avulla voi suoran takaisinmaksuajan lisäksi laskea yksittäisen energiainvestoinnin nykyarvon ja sisäisen korkokannan.

Energiatehokkuustoimien kiistatta tärkein hyöty on päästöjen väheneminen. Kuntien edustajat kokevat muiksi tärkeiksi hyödyiksi huolto- ja korjaustarpeen vähenemisen ja kunnan imagon parantumisen sekä yhteiskuntavastuun kantamisen.

Energiatehokkuussopimusjärjestelmän piirissä tehtävällä energiatehokkuustyöllä on merkittäviä vaikutuksia niin ikään kuntien elinvoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen. Energiatehokkuustyö on merkki vastuullisuuteen sitoutuneesta kunnasta, ja se voi jopa lisätä muuttohalukkuutta kuntaan. Sitoutuminen energiatehokkuustyöhön luo mahdollisuuksia kuntien väliseen yhteistyöhön.

Kuntien rooli esimerkin näyttäjänäkin on merkittävä. Erityisesti lasten ja nuorten ympäristökasvatuksessa on hyvä tuoda energiatehokkuusasioita esiin. Energiatehokkuuteen liittyvien hankkeiden avulla voidaan myös osallistaa kuntalaisia ja alueella toimivia yrityksiä toimimaan yhdessä.

Energiatehokkuussopimukseen liittyminen kannattaa

Energiatehokkuussopimus on toimintamalli ja työkalu, johon liittyminen kannattaa varmasti. Kunta-alalle on oma sopimusjärjestelmänsä, jonka tavoitteena on integroida energiatehokkuus, energiansäästö ja uusiutuvan energian mahdollisimman kattava hyödyntäminen kunnan normaaliin arkeen ja käytössä oleviin johtamisjärjestelmiin. Energiatehokkuussopimukseen liittyvä kunta, kaupunki tai kuntayhtymä sitoutuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Energiatehokkuuden oheishyödyt kunnissa ja kuntayhtymissä (pdf, 1 MB)

Laskentatyökalu energiatehokkuustoimien taloudellisen kannattavuuden tarkasteluun

Lisätietoja:
Motiva Oy
asiantuntija Okariina Rauta
okariina.rauta@motiva.fi
puh. 041 524 7621


Kuva
: iStock