Uutinen

Eväitä energiatehokkuustyön arviointiin

02.12.2022
Takaisin listaukseen
Vertaisoppimisen hanke toteutettiin keväällä 2022 ja siinä oli mukana kolme energiatehokkuussopimuksiin liittynyttä kuntaa: Kerava, Lohja ja Kuhmo. Vertaisoppimishankkeen yhteenveto on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat arvioida omaa energiatehokkuustyötään ja kehittää sitä eteenpäin.

”Yhteenvedosta kunta voi poimia ideoita ja toimintatapoja omaan energiatehokkuustyöhönsä ja arvioida, millä osa-alueilla kunnan energiatehokkuustyössä olisi vielä parannettavaa. Se on suunnattu erityisesti kuntien energiatehokkuuden kehittämisestä ja kokonaisvaltaisesta toteutuksesta vastaaville henkilöille esimerkiksi kunnan teknisellä toimialalla”, toteaa asiantuntija Jaana Federley Motivasta.

Aineisto perustuu haastatteluihin ja itsearviointeihin

Yhteenveto on laadittu vertaisoppimishankkeessa toteutettujen haastattelujen ja niistä laadittujen yhteenvetojen sekä hankkeessa käytetyn kuntien energiatehokkuuden itsearvioinnin perusteella ja siihen on kerätty kunnan energiatehokkuustyön kannalta keskeisiä teemoja ja aiheita, jotka nousivat esille hankkeen aikana.

Yhteenveto on jaettu seitsemään energiatehokkuustyön kokonaisuuteen. Jokaisesta kokonaisuudesta esitetään lista hyviä toimintatapoja sekä esimerkkejä kunnista. Kunnat tutustuivat toistensa energiatehokkuustyöhön vertaisoppimisvierailuilla, joissa haastateltiin kunnan eri rooleissa toimivia henkilöitä siitä, miten energiatehokkuustyön toimeenpano ja johtaminen on toteutettu kunnassa.

Ennen haastatteluja kukin kunta teki itsearvioinnin omasta energiatehokkuustyöstään. Hankkeen taustalla on vuonna 2021 toteutettu kuntien ensimmäinen energiatehokkuussopimuksen vertaisoppimisen hanke, johon osallistui kuusi kuntaa. Hanketta koordinoi ja yhteenvedon on laatinut Motiva Oy Energiaviraston toimeksiannosta.

Lue lisää:
Kuntien vertaisoppiminen

Tutustu yhteenvetoon:
Kunnan onnistuneen energiatehokkuustyön tunnusmerkit – Vertaisoppimishankkeen 2021−2022 yhteenveto