Liittyjän tarina

Finnsementti Oy: Tuotannon optimointi säästää suuren määrän sähköä

09.03.2022
Takaisin listaukseen
Finnsementin tuotantolaitoksissa energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja kokonaisvaltainen johtaminen ovat tuoneet isoja säästöjä sähkönkulutukseen.

Sementin valmistus on erittäin energiaintensiivinen teollisuudenala. Kalkkikivestä ja muista raaka-aineista tehty aines poltetaan noin 1450 asteessa suurissa kiertouuneissa. Lisäksi tehtaassa kuluu suuri määrä sähköä tuotteen jauhatukseen ja siirtoon tuotantoprosessin eri vaiheissa.

Ei siis ihme, että Paraisilla ja Lappeenrannassa sementtiä valmistava Finnsementti on laittanut viime vuosina paljon painoa tuotantonsa energiatehokkuuden parantamiseen.

– Se on meille todella tärkeä asia. Kaikki lähtee siitä, että tuotantoprosessi toimii optimaalisesti. Näin voidaan laskea energian kulutusta tuotettua tonnia kohden, Finnsementin tuotantojohtaja Tommy Ranta sanoo.

Hän korostaa energiatehokkuuden johtamista. Käytännössä se tarkoittaa päivittäisen energiankulutuksen tarkkaa seuraamista ja jatkuvia toimenpiteitä energian käytön vähentämiseksi.

– Etenkin Paraisten tuotantolaitoksen tehokkuus sähköenergian käytössä on huippuluokkaa verrattuna muihin sementtitehtaisiin.

Hukkalämpö talteen kaukolämmöksi

Sementtitehtaiden kiertouunien energiatehokkuutta on parannettu lisäämällä kivihiilen rinnalla kierrätyspolttoaineiden käyttöä. Lisäksi savukaasuista otetaan lämpöä talteen ja hyödynnetään se omassa tuotantoprosessissa.

Finnsementti toimittaa energiaa myös Paraisten ja Lappeenrannan kaukolämpöverkkoihin. Vuosittainen noin 30 gigawattitunnin määrä vastaa runsaan 2 100 pientalon vuosittaista lämmitysenergian kulutusta.

Iso asia energiansäästössä on sähkönkulutuksen vähentäminen. 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa toimivassa sementtitehtaassa on useita satoja sähkömoottoreita, joita tarvitaan muun muassa erilaisten ilmanpuhaltimien ja kuljettimien pyörittämiseen.

– Sähkönkulutusta on alennettu muun muassa asentamalla kaikkien puhaltimien sähkömoottoreihin taajuusmuuttajat, joiden avulla niiden tehoa voidaan säätää portaattomasti tarpeen mukaan, Ranta toteaa.

Jauhinmyllyjen suuritehoisissa sähkömoottoreissa ei ole taajuusmuuttajia, mutta niissäkin energiankulutusta voidaan tehostaa optimoimalla tuotantoa.

– Myllyjen energiankulutus on suhteellisen vakio. Tavoitteena on kuitenkin optimoida tuotanto niin, että myllyistä saadaan mahdollisimman paljon tuotetta ulos samalla sähkömäärällä.

Ranta arvioi, että viime vuosina tehdyillä toimenpiteillä sementtitehtaissa on säästetty sähköä 5–10 prosenttia tuotettua tonnia kohden.

– Prosenttiluku ei kuulosta suurelta, mutta tehtaiden sähkön mittavaan kulutukseen suhteutettuna säästetyt määrät ovat todella isoja.

Periaatteena jatkuva parantaminen

Tommy Rannan mukaan viime vuosina kaikilla tuotantolaitoksilla on tehty paljon muitakin toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Niissä haetaan esimerkiksi keinoja optimoida paineilman tuotantoa ja käyttöä. Paineilmaa tarvitaan tuotantoprosessissa esimerkiksi hienoksi jauhetun sementin kuljettamisessa.

Energiaa säästävät myös ilmalämpöpumput, joilla korvataan suoraa sähkölämmitystä kiinteistöissä. Led-valaistukseen on siirrytty vaiheittain osasto ja alue kerrallaan.

– Valaistuksen uusimisella säästyy sähköä parin omakotitalon kulutuksen verran. Kokonaissähkönkulutuksesta se on varsin vähän, mutta säästöt pienissäkin asioissa ovat tärkeitä.

Rannan mielestä energiansäästössä suurin haaste on, että aina riittää parannettavaa. Jatkuva parantaminen on pidettävä koko ajan mielessä päivittäisessä tekemisessä.

– Isot asiat energiatehokkuuden parantamisessa on tehty. Keskitymme nyt hakemaan säästöjä pienemmistä asioista. Uutena asiana tutkimme aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottoa.

Finnsementti Oy on kansainväliseen CRH-konserniin kuuluva sementtivalmistaja, joka valmistaa suurimman osan Suomessa käytetystä sementistä.

 

Teksti: Matti Remes

Kuva: istock